Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na wymiary kulturowe

Teoria wymiarów kulturowych, opracowana przez Geerta Hofstede, jest ramą stosowaną do zrozumienia różnic kulturowych w różnych krajach. Wyniki niniejszego testu obejmują wszystkie sześć wymiarów kulturowych i dopasują Cię do kraju, którego kultura jest najbardziej podobna do Twoich odpowiedzi.

Jakie są Twoje wymiary kulturowe? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 36

Zdobycie wykształcenia wyższego to generalnie dobry pomysł.

NASTĘPNE

Test na wymiary kulturowe IDRlabs (IDR-CDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-CDT opiera się na pracy dr. Geerta Hofsetde, autora książki pt.: „Cultures and Organizations: Software of the Mind”. Test IDR-CDT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii społecznej, psychologii osobowości ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni.

Duży i mały dystans władzy: odnosi się do przekonań dotyczących właściwego podziału władzy w społeczeństwie. Wyraża stopień akceptacji nierównego podziału władzy przez mniej wpływowych członków społeczności. Głównym problemem w tym wymiarze jest sposób, w jaki społeczeństwo radzi sobie z nierównościami społecznymi. Ludzie w cywilizacjach o dużym dystansie władzy akceptują hierarchiczne struktury, w których każdy ma swoje miejsce, i żadne dalsze rozumowanie nie jest konieczne, aby uzasadnić tę hierarchię. Dla porównania, społeczeństwa o małym dystansie władzy działają na rzecz wyrównania rozłożenia władzy i domagają się rzeczywistych przyczyn nierówności władzy w rządach ich krajów.

Indywidualizm a kolektywizm: wskazuje, w jaki sposób interesy jednostki są porównywane z interesami społeczności. Luźno powiązana struktura społeczna, w której oczekuje się, że ludzie będą uważać na siebie i odpowiadać przede wszystkim przed sobą, oznacza wysoki poziom indywidualizmu. Natomiast kultury o niskim poziomie indywidualizmu są dostrojone do grupy i zazwyczaj charakteryzują się ściśle powiązaną strukturą społeczną, w której ludzie przed określeniem kierunku swoich działań biorą pod uwagę swoich krewnych, rodaków, współpracowników i innych członków ich społeczności.

Męskość a kobiecość: kultury o wysokim stopniu męskości zwykle skupiają się na sukcesie, rywalizacji i nagrodach. Z kolei kultury o niskim poziomie męskości koncentrują się na wartościach takich jak wychowanie, skromność i empatia. Kultury o wysokim stopniu męskości często kształtują bardziej asertywnych i zdecydowanych przywódców, podczas gdy kultury o niskim stopniu męskości mają tendencję do kształtowania bardziej ugodowych, włączających i współczujących przywódców.

Silne i słabe unikanie niepewności: mierzy, jak dobrze kultura czuje się z niejednoznacznością i niepewnością. Kultury charakteryzujące się silnym unikaniem niepewności hołdują surowy standardom moralnym i behawioralnym i mają tendencję do wyrażania niezadowolenia z niekonwencjonalnych zachowań i pomysłów. Chcą, aby przyszłość była zapewniona i zaplanowana zgodnie z tym, co sprawdziło się w przeszłości. Z kolei kultury charakteryzujące się słabym unikaniem niepewności są bardziej tolerancyjne wobec nietypowych metod i nie potępiają niejednoznaczności.

Orientacja długo- a krótkoterminowa: mierzy, czy kultura dąży do celów długoterminowych na podstawie przewidywanych zmian świata, czy też woli osiągać cele krótkoterminowe na podstawie tego, jak się sprawy mają do tej pory. Kultury o orientacji długoterminowej są skupione na przyszłości i promują oszczędność oraz inwestycje, których realizacja zajmuje dużo czasu. Z kolei kultury o orientacji krótkoterminowej podtrzymują wieloletnie tradycje jako sposób na zapewnienie stabilności i złagodzenie tempa zmian społecznych.

Przyzwolenie a restrykcyjność: mierzy stopień, w jakim kultury próbują regulować swoje impulsy ku zaspokajaniu potrzeb. Kultury o wysokim stopniu przyzwolenia promują zadowolenie i przyjemność jako wrodzone ludzkie pragnienia związane z czerpaniem przyjemności z życia i zabawą, podczas gdy kultury o nastawieniu restrykcyjnym wyrażają niezadowolenie wobec zaspokajania pragnień i próbują kontrolować przyjemność za pomocą reguł społecznych i tabu.

Jako wydawcy tego bezpłatnego testu na wymiary kulturowe, umożliwiającego samoocenę pod kątem tych parametrów, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na wymiary kulturowe, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na wymiary kulturowe jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki związane z dystansem władzy, indywidualizmem, męskością, unikaniem niepewności, orientacją i restrykcyjnością.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.