Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Kültürel Boyutlar Testi

Geert Hofstede tarafından geliştirilen Kültürel Boyutlar Teorisi, ülkeler arasındaki kültür farklılıklarını anlamak için kullanılan bir çerçevedir. Bu test size altı kültürel boyut genelinde puanlarınızı verecek ve sizi cevaplarınıza en çok benzeyen kültüre sahip ülke ile eşleştirecektir.

Sizin kültürel boyutlarınız hangileri? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 36

Ülkemdeki ekonomik sistem, bireysel çabaları en üst düzeyde ödüllendirecek şekilde yapılandırılmalıdır.

SONRAKİ

IDRlabs Kültürel Boyutlar Testi (IDR-CDT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-CDT, "Kültürler ve Örgütler: Aklın Yazılımı" kitabını yazan Dr. Geert Hofstede'nin çalışmasına dayanmaktadır . IDR-CDT, sosyal psikoloji, kişilik psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Büyük ve Küçük Güç Mesafesi: Bir toplumda gücün uygun şekilde dağıtılmasına ilişkin inançları ifade eder. Bir topluluğun daha az güçlü üyelerinin, gücün eşit olmayan bir şekilde dağıtıldığını kabul etmesi gerektiğini ifade eder. Bir toplumun sosyal eşitsizliği nasıl ele aldığı bu boyuttaki temel unsurdur. Büyük güç mesafesine sahip uygarlıklardaki insanlar, herkesin bir yere sahip olduğu hiyerarşik yapıları kabul ederler ve bu hiyerarşiyi haklı çıkarmak için daha fazla akıl yürütmeye gerek yoktur. Buna karşılık, küçük güç mesafesine sahip toplumlar, güç dağılımını eşitlemek için çalışırlar ve ülkelerinin hükümetlerinde güç konusundaki eşitsizlikler için somut nedenler talep ederler.

Bireycilik ve Kolektivizm: Bireyin çıkarlarının toplumun çıkarlarına karşı nasıl tartıldığını gösterir. İnsanların öncelikle kendilerine bakması ve kontrol etmesi beklenen, sıkı olmayan bir şekilde örülmüş bir sosyal yapı, yüksek düzeyde bireyciliği ifade eder. Buna karşılık, düşük düzeyde bireyciliğe sahip kültürler, gruba uyum sağlar ve tipik olarak, insanların ne tür bir eylemde bulunacaklarını belirlerken akrabalarına, hemşehrilerine, iş arkadaşlarına ve topluluklarının diğer üyelerine baktığı sıkı sıkıya bağlı bir sosyal yapıya sahiptir.

Maskülenite ve Feminenite: Maskülenitenin yüksek olduğu kültürler, başarı, rekabet ve ödüller etrafında dönme eğilimindedir. Buna karşılık, maskülenitenin düşük olduğu kültürler, insanların kendini geliştirmesine yardım etme, alçakgönüllülük ve empati gibi değerlere odaklanır. Yüksek masküleniteye sahip kültürler genellikle daha iddialı ve kararlı liderler ortaya çıkarırken, düşük masküleniteye sahip kültürler daha hoş, kapsayıcı ve şefkatli liderler ortaya çıkarma eğilimindedir.

Belirsizlikten Kaçınmanın Yüksek ve Düşük Olması: Bir kültürün belirsizlik konusunda ne kadar rahat olduğunu ölçer. Belirsizlikten yüksek düzeyde kaçınan kültürler, katı ahlaki ve davranışsal standartları destekler ve geleneksel olmayan davranış ve fikirlere kaşlarını çatar. Geçmişte işe yaradığı kanıtlanmış olan şeye göre geleceğin şekillenmesi ve planlanmasını isterler. Buna karşılık, belirsizlikten düşük düzeyde kaçınan kültürler, işleri alışılmadık şekillerde yapma konusunda daha hoşgörülüdür ve belirsizliği onaylamazlar.

Uzun ve Kısa Vadeli Yönelim: Bir kültürün, dünyanın nasıl değişeceği öngörüldüğü temelinde uzun vadeli hedefleri mi hedeflediğini yoksa işlerin şimdiye kadar nasıl ilerlediğini bir rehber olarak kullanarak kısa vadeli hedeflere ulaşmayı mı tercih ettiğini ölçer. Uzun vadeli yönelime sahip kültürler gelecek odaklıdır ve meyve vermesi uzun zaman alan tasarruf ve yatırımları teşvik eder. Buna karşılık, kısa vadeli yönelime sahip kültürler, istikrarı sağlamanın ve sosyal değişimin hızını azaltmanın bir yolu olarak uzun süredir devam eden gelenekleri destekler.

Hoşgörü ve Kısıtlama: Kültürlerin doyuma yönelik dürtülerini düzenleme girişiminin derecesini ölçer. Hoşgörü düzeyi yüksek kültürler, hayattan zevk alma ve eğlenme ile ilişkili doğuştan gelen insan arzuları olarak zevk ve keyfi teşvik ederken, kısıtlama yönelimli kültürler, arzuların tatminine kaşlarını çatar ve sosyal kurallar ve tabularla keyfi kontrol etmeye çalışır.

Kendinizde parametrelerinizin nasıl olduğunu taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz Kültürel Boyutlar Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, bu Kültürel Boyutlar Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu kültürel boyutlar testi size ücretsiz olarak sunulur ve güç mesafesi, bireycilik, maskülenite, belirsizlikten kaçınma, yönelim ve kısıtlama ile ilgili puanlarınızı almanızı sağlar.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.