Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na zdolność do miłości

Test na zdolność do miłości został opracowany przez dr. med. Nestora D. Kapustę i jego współpracowników. Jest on powiązany z licznymi parametrami zdrowia psychicznego i jest uważany za ważny parametr końcowy psychoterapii. Wykazano również, że test jest poprawny psychometrycznie i zatwierdzony jako miara sześciu wymiarów istotnych dla zdolności jednostki do miłości.

Jaka jest Twoja zdolność do miłości? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 30

Gdy pojawiają się konflikty i sprzeczne cele, szukam kompromisowych rozwiązań.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na zdolność do miłości IDRlabs (IDR-CTLT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-CTLT opiera się na pracy dr. Nestora Kapusty i jego współpracowników, którzy opracowali Inwentarz zdolności do miłości. Test IDR-CTLT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami w dziedzinie psychologii osobowości, poradnictwa psychologicznego ani powiązanymi instytucjami badawczymi.

Test na zdolność do miłości IDRlabs opiera się na pozycjach zawartych w Inwentarzu zdolności do miłości (CTLT-I), opracowanym przez dr. Nestora Kapustę i jego współpracowników, opublikowanym w: Kapusta, Nestor & Jankowski, Konrad & Wolf, Viktoria & Guludec, Magalie & Lopatka, Madlen & Hammerer, Christopher & Schnieder, Alina & Kealy, David & Ogrodniczuk, John & Blüml, Victor. (2018). Measuring the Capacity to Love: Development of the CTL-Inventory. Frontiers in Psychology; Margherita, G., Gargiulo, A., Troisi, G., Tessitore, F., & Kapusta, N. (2018). Italian validation of the capacity to love inventory: Preliminary results. Frontiers in Psychology.

Test dostarcza m.in. następujących opisów: Zainteresowanie: osoba z wysokim wynikiem w tym wymiarze czuje, że musi poznać szczegóły życia drugiej osoby. Szczere zainteresowanie partnerem wymaga intymności psychologicznej, zaangażowania we wzajemne plany, poczucia wsparcia i poczucia traktowania priorytetowego. Co więcej, dla takiej osoby komunikacja jest siłą napędową dobrego związku; dlatego ważne jest dla niej prowadzenie częstych, głębokich rozmów, które wspierają zainteresowanie i są jego wyrazem.

Zaufanie: osoby z wysokim wynikiem w tym wymiarze ufają, że mogą otwarcie wyrażać swoje uczucia i potrzeby swoim partnerom, nie mają przed nimi tajemnic i nie czują, że ich związki są ograniczone. W związku z tym ufają, że są słyszani, zauważani i rozumiani takimi, jakimi naprawdę są.

Wdzięczność: osoby z wysokim wynikiem w tym wymiarze są wdzięczne za istnienie swojego partnera i wyrażają to, robiąc, co tylko mogą, aby druga osoba czuła się bardziej komfortowo i doceniana. Rozumieją, że potrzebują swojej drugiej połówki i wyrażają swoją wdzięczność na różne sposoby, jak na przykład poprzez komplementy, pomoc i liściki lub wiadomości z podziękowaniami.

Praca dr. Kapusty i współpracowników stała się również podstawą kryteriów diagnostycznych w postaci ich inwentarza, Inwentarza zdolności do miłości. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na zdolność do miłości IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na zdolność do miłości IDRlabs opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny zainteresowania danej osoby planem życiowym drugiego człowieka, do oceny podstawowego zaufania, wdzięczności, wspólnego ideału ego, trwałości namiętności seksualnej oraz do oceny radzenia sobie ze stratą i żałobą. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej cechy osobowości. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny osobowości lub związku z druga osobą może dokonać jedynie wykwalifikowany, odpowiedni specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na zdolność do miłości, umożliwiającego samoocenę pod kątem cech i oznak własnej zdolności do miłości, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na zdolność do miłości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test został przekazany wyłącznie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na zdolność do miłości jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki powiązane z Twoim zainteresowaniem planem życiowym drugiego człowieka, podstawowym zaufaniem, wdzięcznością, wspólnym ideałem ego, trwałością namiętności seksualnej oraz radzeniem sobie ze stratą i żałobą.

2. Ukierunkowany klinicznie. Ocena dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy lekarzy i profesorów medycyny i jest opracowana w sposób zapewniający jasny obraz kliniczny obecnych cech respondenta wskazujących na zdolność do miłości, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.