Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบไม่ฝักใจทางเพศ

อ้างอิงจากผลงานของ Dr. Morag Yule, Ph.D.

การไม่ฝักใจทางเพศ คือ การมีแนวโน้มที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้รับการดึงดูดทางเพศ และไม่สนใจในการมีเซ็กส์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ โดยนักวิจัยได้คาดการณ์ว่ามีมากถึง 70 ล้านคนทั่วโลกที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้ไม่ฝักใจทางเพศ

คำแนะนำ: ด้านล่างประกอบไปด้วยรายการที่เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตโดยทั่วไป ของผู้คนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดึงดูดทางเพศกับผู้อื่น โปรดอ่านแต่ละคำถามอย่างละเอียด และระบุว่าตรงกับตัวคุณหรือไม่

ความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับการคุ้มครอง ผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้โดยไม่มีการระบุตัวตน

คำถามที่ 1 จาก 20

ฉันคิดว่าเซ็กส์กับความรักเป็นคนละเรื่องกัน

ต่อไป

IDRlabs ได้พัฒนาแบบทดสอบผู้ไม่ฝักใจทางเพศภายใน 6 นาที (IDR-6MAT) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากผลงานของ Dr. Morag Yule, Dr. Lori Brotto และ Dr. Boris Gorzalka ซึ่งเป็นผู้จัดทำ Asexuality Identification Scale (AIS) 12 เครื่องมือวัดผล โดย IDR-6MAT ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยด้านจิตวิทยาหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องใด ๆ เป็นพิเศษ

IDR-6MAT จัดทำขึ้นโดยเกณฑ์สำหรับผู้ไม่ฝักใจทางเพศของ AIS ซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ใน Yule, M., Brotto, L., & Gorzalka, B. (2015). A validated measure of no sexual attraction: The asexuality identification scale. American Psychological Association, 27, 148-160. Bulmer, M., & Izuma, K. (2017). Implicit and explicit attitudes toward sex and romance in asexuals. The Journal of Sex Research, 55, 962-974.

IDR-6MAT เป็นเครื่องมือที่ใช้รายงานเกี่ยวกับตัวคุณเองได้ในทางจิตวิทยา ซึ่งมีประโยชน์ในการวัดผลความไม่ฝักใจทางเพศ โดยอ้างอิงจาก AIS เกณฑ์ชี้วัดที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิผลในการประเมินความไม่ฝักใจทางเพศ หรือแบ่งผู้ที่ไม่ฝักใจทางเพศออกจากผู้ที่ฝักใจทางเพศ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบหรือควิซฟรีเช่น IDR-6MAT เป็นเพียงแค่การประเมินในเบื้องต้น และไม่สามารถวัดผลทางเพศของคุณได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นแบบทดสอบ 6 นาทีนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินเพื่อสรุปผลสามารถจัดทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

แบบทดสอบนี้มอบผลลัพธ์ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้: คำตอบของคุณบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ไม่ฝักใจทางเพศในระดับสูงมาก คุณอาจจะพบว่ามีความสนใจน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม และ/หรือขาดความรู้สึกดึงดูดทางเพศกับผู้อื่น คุณอาจยังคงมีความต้องการความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอยู่ แต่คุณรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเซ็กส์ นอกจากนี้ คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์ของการมีเซ็กส์ และอาจมองว่าความใกล้ชิดทางเพศทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ในบริบทของความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกัน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแบบทดสอบเช่นแบบทดสอบนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนความวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์โดยตรงได้

เราในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบไม่ฝักใจทางเพศภายใน 6 นาที ให้คุณได้ลองสำรวจตัวเองเกี่ยวกับสัญญาณที่บ่งบอกถึงลักษณะทางบุคลิกภาพ โดยได้พยายามที่จะทำให้เครื่องมือนี้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ด้วยการใช้วิธีควบคุมทางสถิติ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบหรือควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการให้ผลประเมินหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น IDR-6MAT ถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์อื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบผู้ไม่ฝักใจทางเพศนี้ได้ฟรี และจะได้รับคะแนนที่เกี่ยวข้องกับการขาดความสนใจทางเพศกับคนอื่น

2. ควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบนี้ใช้การควบคุมเชิงสถิติ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบนั้นถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

3. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยา