Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์

แบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์และเป็นแบบประเมินบุคลิกภาพ “เพื่อความสนุกเท่านั้น” ซึ่งจะช่วยคุณค้นหาว่าคุณคล้ายคลึงกับคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดจากเจ็ดคาแรคเตอร์

แบบทดสอบและควิซแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์มีอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง แบบทดสอบนี้แตกต่างจากแบบทดสอบอื่นๆ มากมายที่อาจดูพอเทียบกันได้ในตอนแรกเพราะแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยา

บุคลิกภาพของคุณคล้ายคลึงกับคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์มากที่สุด? โปรดระบุว่าคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 35

ฉันให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นก่อนของตัวเอง

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์จาก IDRlabs (IDRlabs Harry Potter Character Test, IDR-HPCT©) เป็นทรัพย์สินของ IDRlabs International โดย IDR-HPCT ได้นำคาแรคเตอร์จากแฟรนไชส์แฮร์รี่ พอตเตอร์มาใช้ แต่ไม่เหมือนกับควิซของ “Pottermore” หรือ “Wizarding World” และ HARRY POTTER เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Warner Bros. Entertainment Inc. แบบทดสอบปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ Warner Bros., Pottermore, Wizarding World หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ แบบทดสอบนี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านแบบประเมินทางจิตวิทยาหรือการจัดกลุ่ม ในขณะที่คาแรคเตอร์เป็นสิ่งที่ถูกแต่งขึ้นมา ควิซนี้ใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยาและวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่าผู้ที่ทำแบบทดสอบคล้ายคลึงกับคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดจากทั้งหมดเจ็ดคาแรคเตอร์

แบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์แฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ว่าจะถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อการศึกษา หรือเป็นควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบปัจจุบันนี้เป็นเพียงการมองเห็นบางแง่มุมในบุคลิกภาพของคุณในอันดับแรกเท่านั้น ในกรณีของแบบทดสอบปัจจุบันนี้ คะแนนที่คุณได้จะช่วยค้นหาว่าบุคลิกภาพของคุณมีความคล้ายคลึงกับคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดจากทั้งหมดเจ็ดคาแรคเตอร์ (แฮร์รี่ พอตเตอร์, รอน วีสลีย์, เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์, จินนี่ วิสลีย์, เนวิลล์ ลองบัตท่อม และลูน่า เลิฟกู๊ด) โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเป็นแบบประเมินทางบุคลิกภาพ ไม่มีควิซใดที่ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วสามารถค้นพบสิ่งที่ตรงกับบุคลิกภาพของคุณได้อย่างถูกต้องหรือน่าเชื่อถือได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบใดที่จะสามารถนำมาทดแทนสิ่งที่คุณรู้สึกคุ้นเคยกับทฤษฎีทางบุคลิกภาพและโครงสร้างในเชิงลึกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคาแรคเตอร์ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อมูลทางการจากแฟรนไชส์ของแฮร์รี่ พอตเตอร์

ผู้จัดทำแบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้งานแบบทดสอบทางบุคลิกภาพอันหลากหลายและได้ทำงานอย่างเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการจัดกลุ่มทางบุคลิกภาพ ก่อนที่จะใช้แบบทดสอบออนไลน์ของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ของเราถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” และไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์ฟรีของเรา โปรดอ้างอิงได้จาก ข้อกำหนดในการให้บริการ

แบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์นี้ได้ฟรี และได้รับคะแนนของคุณที่เกี่ยวข้องกับคาแรคเตอร์ทั้งเจ็ดหลักในแฮร์รี่ พอตเตอร์

2. ใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยา แบบทดสอบนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการที่ได้รับการตรวจสอบแบบ peer-reviewed และถูกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลลัพธ์มีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบคุณคือคาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาที่ทำงานโดยใช้วิธีวัดทางจิตวิทยา