Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบ้านฮอกวอร์ต

แบบทดสอบหมวกคัดสรรบ้านฮอกวอร์ตเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ถูกจัดทำขึ้น “เพื่อความสนุก” และไม่เกี่ยวข้องกับหลักวิทยาศาสตร์ใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ดังไปทั่วโลก

แบบทดสอบหมวกคัดสรรเวอร์ชันนี้จะค้นหาว่าบ้านฮอกวอร์ตไหนที่เหมาะกับคุณโดยใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยา

โปรดระบุว่าคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 24

แม้ว่าจะมีคนทำผิดกับฉัน ฉันก็สามารถที่จะให้อภัยพวกเขาและลืมมันได้ง่าย

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบหมวกคัดสรรบ้านฮอกวอร์ตของ IDRlabs (IDRlabs Hogwarts House Sorting Hat Test, IDR-HHSHT©) เป็นทรัพย์สินของ IDRlabs International โดย IDR-HHSHT ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับบ้านฮอกวอร์ตแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ J.K. Rowling, Pottermore หรือได้รับสิทธิพิเศษใดๆ จาก Harry Potter และไม่เหมือนกับแบบทดสอบ “Pottermore” หรือ “แบบทดสอบหมวกคัดสรร” อื่นๆ HARRY POTTER เป็นเครื่องหมายการค้าของ Warner Bros Entertainment Inc. แบบทดสอบปัจจุบันไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการหรือเกี่ยวข้องกับ Warner Bros., Pottermore, หรือบริษัทแบบเดียวกัน และแบบทดสอบปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความตั้งใจในการละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบบ้านฮอกวอร์ตถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับบ้านฮอกวอร์ตไม่ได้มาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ ถึงอย่างนั้น แบบทดสอบนี้ใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยาเพื่อใช้วัดผลคำตอบของผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับบ้านทั้งสี่ของฮอกวอร์ต อันได้แก่ กริฟฟินดอร์ เรเวนคลอ ฮัฟเฟิลพัฟฟ์ และสลิธีริน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแบบทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

แบบทดสอบหมวกคัดสรรไม่ว่าถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญหรือไม่ ซึ่งถูกนำไปใช้ในงานวิจัยเชิงวิชาการ หรือแบบทดสอบออนไลน์ฟรีอย่างเช่นแบบทดสอบนี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่จะช่วยค้นหาบ้านฮอกวอร์ตที่เหมาะกับคุณ โดยทั่วไปแล้วไม่มีแบบทดสอบไหนเมื่อใช้วิธีวัดทางจิตวิทยาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจะสามารถระบุบทบาทในกลุ่มของคุณได้ถูกต้องและน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบไหนสามารถที่จะทดแทนสิ่งที่คุณคุ้นเคยเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านฮอกวอร์ตทั้งสี่ อันได้แก่ กริฟฟินดอร์ เรเวนคลอ ฮัฟเฟิลพัฟฟ์ และสลิธีริน โปรดอ่านข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการที่เกี่ยวข้องกับ Harry Potter โดยตรง

ผู้จัดทำแบบทดสอบหมวกคัดสรรบ้านฮอกวอร์ตออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่หลากหลายเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการเมือง และแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ ก่อนที่จะทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ โปรดทราบว่าผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมฟรีโดยเป็นไป "ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองหรือเป็นการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบทบาทของกลุ่มออนไลน์ของเรา อ่านข้อมูลได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบหมวกคัดสรรบ้านฮอกวอร์ตออนไลน์นี้ได้ฟรี ซึ่งจะคำนวณคะแนนของคุณที่เกี่ยวข้องกับบ้านฮอกวอร์ตทั้งสี่ อันได้แก่ กริฟฟินดอร์ เรเวนคลอ ฮัฟเฟิลพัฟฟ์ และสลิธีริน

2. จัดทำโดยใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยา แบบทดสอบในปัจจุบันได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญด้วยวิธีวัดทางจิตวิทยาที่แท้จริง ซึ่งได้รับการตรวจสอบแบบ peer-reviewed ในด้านงานวิจัยและเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน มีการวิเคราะห์แบบทดสอบในเชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนของแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันได้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของนักวิจัยที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านวิธีวัดทางจิตวิทยา