Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบสไตล์ความรัก

กรอบความคิดเกี่ยวกับสไตล์ความรักเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากในการใช้ค้นหาว่าคนคนนั้นแสดงความรักของเขาอย่างไร และต้องการได้รับการดูแลแบบไหนในความสัมพันธ์ของพวกเขา และคุณสามาถใช้แบบทดสอบนี้ใยการหาคำตอบได้ 

สไตล์ความรักของคุณเป็นแบบไหน? โปรดระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้ตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหน? 

คำถามที่ 1 จาก 35

ฉันรู้สึกได้รับความรักเวลาที่คู่รักจูบฉันอย่างอ่อนโยน 

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบสไตล์ความรักของ IDRlabs (IDR-LST) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-LST ไม่ได้เป็นผลงานเดียวกันกับผลงานของ Dr. Gary Chapman, Ph.D. นักเขียนหนังสือเรื่อง “The 5 Love Languages” เช่นเดียวกันกับเครื่องมือที่ชื่อว่าแบบทดสอบภาษารัก 5 แบบ (The Five Love Languages Test) IDR-LST ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตวิทยาส่วนบุคคล จิตวิทยาการให้คำปรึกษาคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรวิจัยที่เกี่ยวข้องแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ และแบบทดสอบนี้ไม่ได้เทียบเท่ากับแบบทดสอบภาษารักของ Gary Chapman ภาษารัก (Love Languages) ได้ถูกลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Northfield Publishing ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่จดทะเบียน DBA ของสถาบัน Moody Bible เมืองชิคาโกและ/หรือ Dr. Gary Chapman ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

แบบทดสอบนี้ให้คำแนะนำดังตัวอย่างต่อไปนี้: คำพูด: คนที่มีสไตล์ความรัก “การยืนยันด้วยคำพูด” สื่อสารความรักผ่านคำพูดที่ดีและให้กำลังใจต่อกัน สไตล์ความรักของเขาเป็นการแสดงผ่านคำพูด ยกย่อง และให้คำชม พวกเขาเองก็รู้สึกได้รับความรักเวลาที่ผู้อื่นพูดถึงเขาในด้านบวก และให้กำลังใจผ่านข้อความ โน๊ตบอกรัก หรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน 

การให้ความสำคัญ: คนที่มีสไตล์ความรักแบบ “ใช้เวลาอย่างมีค่า” สื่อสารความรักผ่านการให้ความสนใจกับอีกฝ่าย การให้ความสำคัญดังกล่าวอาจรวมถึงการมีบทสนทนาร่วมกันที่ไม่มีการรบกวน และเป็นการพูดคุยกันอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างช่วงเวลาที่พิเศษร่วมกัน โดยไม่ใช้โทรศัพท์ และตัดสิ่งรบกวนอื่น ๆ ออกไป เขายังรู้สึกได้รับความรักเมื่อถูกให้ความสำคัญ และเขาทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านการใช้เวลาที่พิเศษร่วมกัน 

การให้ของขวัญ: คนที่มีสไตล์ความรักแบบ “การให้และรับของขวัญ” เห็นค่าในความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ผ่านของขวัญที่มอบให้แก่กันในฐานะคู่รัก เขาเห็นของขวัญเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญที่เป็นตัวแทนของความรัก เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าคนที่มีสไตล์ความรักแบบนี้ไม่ได้คาดหวังของขวัญขนาดใหญ่หรือราคาแพง เนื่องจากเขาให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความหมายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งของนั้นมากกว่า เขารู้สึกได้รับความรักเวลาที่คนอื่นใช้เวลาในการค้นหาของขวัญที่ “สมบูรณ์แบบ” สำหรับเขา และเขาแสดงความรักด้วยการหาของขวัญที่ใช่สำหรับผู้อื่นเช่นกัน

การกระทำ: คนที่มีสไตล์ความรักแบบ “การให้บริการ” ชอบเวลาที่คนอื่นทำในสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตนในแต่ละวัน เขารู้สึกได้รับความรักเวลาที่คนอื่นใช้เวลาในการทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเขา เช่น เวลาที่คนอื่นชงชาหรือกาแฟที่รสชาติถูกปากให้ หรือเวลาที่คนรักของเขาอาสาที่จะช่วยทำงานที่ยากหรือเหนื่อยสำหรับเขา สไตล์ความรักแบบนี้เปรียบได้กับคำพูดที่ว่า “การกระทำสำคัญกว่าคำพูด” 

การสัมผัส: คนที่มีสไตล์ความรักแบบ “การสัมผัสทางกาย” ชอบเวลาที่ถูกสวมกอด สัมผัส และใกล้ชิดทางกายกับคนที่เขารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วย สไตล์ความรักของเขาคือการแสดงความรักทางกาย เช่น เดตที่ใช่คือการจับมือกัน กอดกัน และนั่งใกล้ชิดกัน เขารู้สึกดีเวลาที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกนี้และรู้สึกได้ทำความคุ้นเคยและใกล้ชิดกับอีกฝ่ายมากขึ้น 

As the publishers of this free online Love Styles Test, which allows you to screen yourself for the characteristics and manifestations of your love style, we have striven to make the test as reliable and valid as possible by subjecting it to statistical controls and validation. However, free online quizzes such as the present Love Styles Test do not provide professional assessments or recommendations of any kind; the test is provided entirely “as-is.” For more information about any of our online tests and quizzes, please consult our Terms of Service.

แบบทดสอบสไตล์ความรัก

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบสไตล์ความรักนี้ให้คุณทดสอบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้ถูกต้องและครบถ้วนสูงสุด

3. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านจิตวิทยาและความแตกต่างของแต่ละบุคคล