Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi

Dr. Morris Rosenberg’in çalışmalarına dayanmaktadır.

Bu benlik saygısı testi, benlik saygısı araştırmalarında en yaygın kullanılan ölçüttür. Bu envanter yüzden fazla araştırma çalışmasında kullanılmıştır.

Talimatlar: Aşağıda, yüksek veya düşük benlik saygısına sahip kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

Her şey düşünüldüğünde, başarısız biri olduğumu düşünme eğilimindeyim.

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi (IDR-3MST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MST, Rosenberg benlik saygısı ölçeği (RSES)’nin yaratıcısı Dr. Morris Rosenberg’in çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-3MST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere benlik saygısı için RSES kritterlerinden yararlanmıştır: Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image (Toplum ve ergenlerin benlik saygısı). Princeton, NJ: Princeton University Press. Gray-Little, B., Williams, V.S.L., & Hancock, T. D. (1997). An item response theory analysis of the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin bir madde yanıt kuramı analizi). Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 443-451. Shapurian, R., Hojat, M., & Nayerahmadi, H. (1987). Psychometric characteristics and dimensionality of a Persian version of the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Farsça versiyonunun psikometrik özellikleri ve boyutluluğu). Perceptual and Motor Skills, 65, 27–34.

Dr. Rosenberg tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan RSES psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi, benlik saygısının değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel kişilik sorunlarınız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendi değerinizi nasıl gördüğünüz hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlayan bu ücretsiz online 3 Dakikalık Benlik Saygısı testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Benlik Saygısı Testi, benlik saygısı araştırmalarında en yaygın kullanılan ölçüttür. Size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve özsaygınızın öznel bir değerlendirmesiyle ilgili skorlarınızı almanızı sağlar.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin standart maddelere göre ölçülen benlik saygısına ilişkin mevcut psikolojik durumunun net bir klinik resmini sunmak için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.