Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Depresyon Testi

Dr. Kurt Kroenke’nin çalışmalarına dayanmaktadır

Talimatlar: Aşağıda, depresyon tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve geçen birkaç hafta içerisinde aynı veya benzeri zorluklarla ne sıklıkla karşılaştığınızı belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

Geçtiğimiz haftalar içinde şu durum sizi ne sıklıkla rahatsız etti...

Gazete okumak gibi şeylere odaklanmakta zorlanıyor musunuz?

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık Depresyon Testi (IDR-3MDT), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MDT, Dr. Kurt Kroenke’nin çalışmalarına ve Hasta Sağlık Anketi’nin (PHQ-9) depresyon tarama aracına dayanmaktadır. IDR-3MDT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık Depresyon Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere PHQ-9’un tanısal kriterlerinden yararlanmıştır. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure (PHQ-9: kısa depresyon şiddeti ölçütünün geçerliği). J Gen Intern Med. 2001 Eyl;16(9):606-13. PubMed PMID: 11556941; PubMed Central PMCID: PMC1495268 ve Arroll B, Goodyear-Smith F, Crengle S, Gunn J, Kerse N, Fishman T, Falloon K, Hatcher S. Validation of PHQ-2 and PHQ-9 to screen for major depression in the primary care population (Birinci basamak sağlık hizmeti popülasyonunda majör depresyon taraması için PHQ-2 ve PHQ-9 geçerlik doğrulaması). Ann Fam Med. 2010 Tem-Ağu;8(4):348-53 ve Chagas MH, Tumas V, Rodrigues GR, vd. Validation and internal consistency of Patient Health Questionnaire-9 for major depression in Parkinson's disease (Parkinson hastalığında majör depresyon için Hasta Sağlık Anketi-9’un validasyonu ve iç tutarlılığı). Age Ageing. 2013;42(5):645-9.

Dr. Kroenke tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma, yine Dr. Kroenke vd. tarafından geliştirilmiş ve klinik kullanımı yaygın olan PHQ-9 psikoloji enstrümanının içerdiği bazı DSM-5 tanısal kriterlerinin belirlenmesinde de kullanılmıştır. PHQ-9, özellikle yetkin profesyoneller ve araştırmacılar tarafından klinik amaçlı olarak kullanılması amaçlanan bir klinik araçtır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık Depresyon Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık Depresyon Testi, depresyonun klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve mevcut duygudurumunuz veya duygudurum bozukluklarınız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu akli durumun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık Depresyon testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık Depresyon Testi gibi ücretsiz online testler ve anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online test veya diğer online psikoloji testimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Depresyon Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve depresyon ile ilgili negatif psikolojik işlevlere ilişkin skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, kişinin mevcut depresyon düzeyinin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin tavsiyeleri ile hazırlanmıştır.