Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testi

Dr. Barry K. Herman’ın çalışmalarına dayanmaktadır

Talimatlar: Aşağıda, Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (BED) tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde...

Tükettiğim yiyecek miktarı yüzünden kendimden samimi olarak tiksindiğim zamanlar oldu.

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testi (IDR-3MBEDT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. DR-3MBEDT, 7 Maddeli Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tarama Aracını (BEDS-7) geliştiren Dr. Barry K. Herman, Linda S. Deal, Dr. Dana B. DiBenedetti, Dr. Lauren Nelson, Dr. Sheri E. Fehnel ve Dr. T. Michelle Brown’ın çalışmasına dayanmaktadır. IDR-3MBEDT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere BED için BEDS-7 kriterlerine dayanmaktadır. Herman, B.K, Deal, L.S., DiBenedetti, D.B., Nelson, L., Fehnel, S.E., & Brown, T.M. (2016). Development of the 7-Item binge-eating disorder screener (BEDS-7) (7 maddeli tıkınırcasına yeme bozukluğu tarama aracının geliştirilmesi). The Primary Care Companion for CNS Disorders,18(2), 10.4088/PCC.15m01896. Herman, B.K., Deal, L.S., Kando, J.C., DiBenedetti, D.B., Nelson, L., Fehnel, S.E., & Brown, T.M. (2017). Use and value of the 7-item binge eating disorder screener in clinical practice (7 maddeli tıkınırcasına yeme bozukluğu tarama aracının klinik uygulamalardaki kullanımı ve değeri). The Primary Care Companion for CNS Disorders, 19(3). pii: 16m02075. doi: 10.4088/PCC.16m02075. Binge Eating Disorder Screener-7 (BEDS-7) (Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tarama Aracı-7). (2014). B.E.D. Resource Kit. Wayne, PA: Shire US, Inc.

Dr. Herman ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan BEDS-7 psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık BED Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testi, bir beslenme ve yeme bozukluğu olan Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel beslenme ve yeme bozukluklarınız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu beslenme ve yeme bozukluğunun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve başta belirli bir zaman dilimi içerisinde aşırı büyük miktarlarda yiyecek tüketmek olmak üzere anormal yeme alışkanlıklarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorlar ve doçentlerin çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin Tıkınırcasına Yeme Bozukluğuna işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.