Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

6 Dakikalık Sadizm Testi

Dr. Rachel Plouffe’nin çalışmalarına dayanmaktadır.

Sadizm, kendini yüceltme aracı olarak başkalarına karşı saldırgan davranma ve/veya onları aşağılama eğilimidir. Sadist kişilik özellikleri yüksek olan kişiler, başkalarını kontrol etmekten ve onlar üzerinde hakimiyet kurmaktan zevk alırlar. Sadizm artık bir kişilik bozukluğu olarak kabul edilmese de, sadist kişilik özellikleri psikologlar tarafından hala tartışılmaktadır ve psikoterapide bir tema olarak karşımıza çıkabilir.

Talimatlar: Aşağıda, sadist eğilimleri olduğu bilinen kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 20

İnsanlar benden korktukları için istediğim şeyi yaparlar.

SONRAKİ

IDRlabs 6 Dakikalık Sadizm Testi (IDR-6MSPT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-6MSPT, Sadist Kişilik Değerlendirmesini yaratmış olan Dr. Rachel Plouffe, Dr. Don Saklofske ve Dr. Martin Smith’in çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-6MSPT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık Sadizm Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere Sadist Kişilik Değerlendirmesi kritterlerinden yararlanmıştır: Plouffe, R. A., Smith, M. M., & Saklofske, D. H. (2019). A psychometric investigation of the Assessment of Sadistic Personality (Sadist Kişilik Değerlendirmesinin psikometrik bir araştırması). Personality and Individual Differences, 140, 57–60.  Plouffe, R. A., Smith, M. M., & Saklofske, D. H. (2016). The assessment of sadistic personality: Preliminary psychometric evidence for a new measure (Sadist kişiliğin değerlendirmesi: Yeni bir ölçek için ön psikometrik kanıt). Personality and Individual Differences.

Dr. Plouffe, Dr. Smith ve Dr. Saklofske tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan Sadist Kişilik Değerlendirmesi adlı psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 6 Dakikalık Sadizm Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

6 Dakikalık Sadizm Testi, sadist kişiliğin klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel kişilik bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu kişiliğin belirtileri taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 6 Dakikalık Sadizm Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 6 Dakikalık Sadizm Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 6 Dakikalık Sadist Kişilik Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve başkalarının çektiği acı veya üzüntüden aldığınız keyfe ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin sadizme işaret eden mevcut özelliklerinin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.