Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Karanlık Üçlü Testi

Karanlık Üçlü toplumsal olarak istenmeyen karakter özellikleri olan Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati'yi inceleyen bir kişilik envanteridir. Karanlık Üçlü testi sıkça polisler ve mahkemeler tarafından psikiyatrik gözetim ve değerlendirmelerde ve hatta büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. Araştırmalar Karanlık Üçlü skoru yüksek olan bireylerin suç işleme, kanunlarla sorunlar yaşama ve dostları ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sosyal sıkıntı ve problemlere sebep olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, araştırmalar ayrıca Karanlık Üçlü özelliklerine sahip bireylerin liderlik yetenekleri güçlü kişiler olduklarını, yüksek sosyal statüleri olduğunu ve arzu ettikleri seks partnerini elde etmekte zorluk yaşamadıklarını göstermiştir.

Soru 1 / 36

Sonuçları ya da riskleri düşünmeden aklıma eseni yaptığım ruh hallerim vardır.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

CT-DT3©, SD3© (Kısaltılmış Karanlık Üçlü)'ın muadili değildir.

CT-DT3©, IDR Labs International'a aittir. SD3© Daniel N. Jones, Delroy L. Paulhus ve Sage tarafından yayımlanan ve klinik değerlendirme bilimi ve uygulamalarına öncülük eden makalelere odaklanan ‘Assessment’ Dergisi'ne aittir.

Toplum tarafından üç karanlık özellik olarak görülen Makyavelizm, Narsisizm ve Psikopati bütün olarak Karanlık Üçlü adıyla bilinmekte ve sıklıkla birbiriyle ilişkili nitelikler olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu test, katılımcının Karanlık Üçlü özelliklerini kısa ve cevaplanması kolay ancak yine de katılımcının Karanlık Üçlü nitelikleriyle ilgili doğru bir ölçüm sağlayan test maddeleriyle ölçmeyi amaçlar. Birçok akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırma (sonuç sayfasındaki kaynaklara bakınız) analiz edilmiş ve bu testin sistemini oluşturmak amacıyla, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve toplum ortalamalarıyla birlikte kullanılmıştır. Bu araştırmalar CT-DT3©'ın teorik ve sistemli zeminini oluşturmakta ve Karanlık Üçlü özelliklerinin güvenilir ve hatasız ölçümlerini sağlamaktadır.

Her ne kadar ikisi de Karanlık Üçlü özelliklerini ölçmek için tasarlanmış olsalar da, CT-DT3©, SD3© ile karıştırılmamalıdır ve Daniel N. Jones ve Delroy L. Paulhus tarafından yetkilendirilmiş değildir. Bunun yanında, ikisi de Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati'den oluşan karanlık kişilik üçlüsüne ait nitelikleri ölçmek amacıyla profesyonelce tasarlanmış kişilik testleri ya da envanterleridir. CT-DT3©, IDR Labs International'a aittir. SD3© (Kısaltılmış Karanlık Üçlü); Daniel N. Jones, Delroy L. Paulhus, ve '‘Assessment'’ Psikoloji Dergisi'ne aittir. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testinin uygulanması hususunda yetkilidir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Çevrimiçi Karanlık Üçlü kişilik testimizin sonuçları yalnızca eğitsel amaçlar için ve sadece "olduğu şekliyle" sağlanmaktadır ve profesyonel ya da uzman tavsiyesi verdiği düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlilik ve güvenilirlik. Üç Karanlık Üçlü kişilik özelliğinin geçerli olgular olduğu ve Karanlık Üçlü sisteminin bilimsel kişilik testlerinin dayanak noktalarından biri olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde birçok bilimsel bulgu bulunmaktadır.

2. Ücretsiz. Bu çevrimiçi kişilik testi size ücretsiz olarak ulaştırılmıştır ve Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin her birindeki sonucunuzu öğrenme imkanı sağlayacaktır.

3. Toplum ortalamalarına göre ölçülmüştür. Başka Karanlık Üçlü kişilik testleri de bulunmasına rağmen, testimiz kullanıcının Karanlık Üçlü sonuçlarını akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalar dikkate alınarak toplum ortalamasıyla ilişkilendiren az sayıdaki testten biridir.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testinin uygulanması hususunda yetkilidir ve kişilik tipolojisi ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.