Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Mutluluk Testi

Bu test, Dr. Martin Seligman tarafından belirlenen ve araştırmalarla desteklen beş motivasyon kaynağını kullanarak, yaşamınızda mutluluk koşullarının ne derece mevcut olduğunun haritasını çıkarıyor. Seligman'ın çalışması için yapılan analizler, sonuç olarak bu kavramların tatmin edici güvenilirlik, test-tekrar test korelasyonu, geçerlilik ve zaman içinde kararlılığının yanı sıra cinsiyetten bağımsız olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak, bu model genellikle klinisyenler, koçlar, psikologlar ve halk sağlığı görevlileri tarafından kullanılmaktadır.

Mutluluğun koşulları hayatınızda mevcut mu? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 25

Hayatımda gerçek duygularımı yargılanmadan paylaşabileceğim insanlar var.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Mutluluk Kaynakları Testi (IDR-HT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-HMT, PERMA mutluluk modelini hazırlamış olan Dr. Martin Seligman’in çalışmasına dayanmaktadır. IDR-HMT, pozitif psikoloji, kişilik psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Bağ kurma başkalarıyla derin ve anlamlı bağlara sahip olma olgusudur, bu sayede insanları önemsersiniz ve aynı zamanda onlar da sizi derinden önemser. Bağ kurmada yüksek puan alanlar genellikle kendilerine değerli ve sevildiklerini hissettiren destekleyici ilişkilere sahiptir. Sağlıklı ilişkilere sahip olmak mutluluk için çok önemlidir, çünkü insan olarak doğamız gereği sosyal varlıklarız. Başkalarıyla içtenlikle bağlantı kurmak, bize güvenlik, barış ve neşe gibi olumlu duygular verir. Yapılan araştırmalar da tatmin edici ilişkilere sahip olmanın daha yüksek benlik saygısı, empati için daha fazla olanak, daha iyi fiziksel sağlık ve daha uzun yaşam beklentisi ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Ustalık beceri, yetenek veya yeterlilik açısından mükemmellik duygusudur. İnsan motivasyonunun ve pozitif gururun temel kaynağı, kişinin belirli alanlarda uzmanlığa sahip olduğu bilgisine güvenmektir. Bireyler olarak yetkin olduğumuzu, katkılarımızın ve becerilerimizin değerli olduğunu hissetmemiz, hayatta mutlu olabilmemiz için önemlidir. Yeteneklerimizi geliştirerek Ustalığa ulaşırsak, insanlarla bir şeyler paylaşmaya ve sosyal alana katılmak için motive oluruz ve bu da yüksek düzeyde mutluluk ve esenliğe katkıda bulunur.

İlerleme kişinin arzu ettiği hedeflere doğru ilerlediği ve aynı zamanda becerilerini geliştirdiği duygusudur. Canlı bir ilerleme duygusuna sahip olan insanlar, hayatlarından daha mutlu ve memnun hissederler. İlerleme duygusu, bir bakıma döngüsel olarak çalışır. Mutlu insanlar daha olumlu duygulara sahiptir, bu da onları hedefe yönelik davranışlarda bulunmaya yönlendirmeye yardımcı olur; bu hedeflere ulaşmak yeni olumlu duyguları beraberinde getirir ve bu da onları kendileri için yeni yapıcı hedefler ve kişisel gelişimler belirlemeye teşvik eder.

Otonomi kişinin özgür seçime sahip olduğu, kendi kendinin efendisi olduğu ve yaşamının kontrolünün kendinde olduğunu hissettiği duygudur. Bu şekilde özgür olmak, aynı zamanda kişinin benliğiyle uyumlu hareket etme özgürlüğü anlamına da gelir ve bu da tipik olarak insanları mutlu eden bir diğer unsurdur. Otonomi puanı yüksek olan kişiler, kendi seçimlerini yapmakta özgür olduklarını hissederler ve zamanlarını nasıl yönetecekleri, bir şeyleri nasıl başaracakları veya potansiyellerini nasıl tam olarak nasıl kullanacakları konusunda önemli kısıtlamalar hissetmezler. İnsan olarak, kendi irademizle yaptığımız şeylerin mutluluğa çok daha elverişli olduğunu düşündüğümüzden, baskı hissetmekten hoşlanmayız.

Kendinizde bu özelliğin beş dışavurumunu taramanıza imkan tanıyan bu Mutluluk Kaynakları testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Mutluluk Kaynakları testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Mutluluk Kaynakları Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve bağ kurma, ustalık, ilerleme, otonomi ve amaç faktörlerine ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

4. Temel. Bu Mutluluk Kaynakları testi, araştırmacılar tarafından insan hayatındaki mutluluğun temeli olduğu düşünülen beş ölçeği içeren beş faktörlü bir sistem sunar.