Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Cinsiyet Rolü Testi

Dr. Sandra Lipsitz Bem'in çalışmalarından yararlanılarak oluşturulan bu test, kişiliğinizi maskülen ya da feminen olarak sınıflandıracaktır. Cinsiyet sterotipleri tartışmalara konu olsa da, Bem'in çalışmaları birçok ülkede test edilmiş ve yüksek seviyede geçerliliği ve test-tekrar test güvenilirliği olduğu gözlemlenmiştir. Bu test yalnızca cinsiyet konseptinin doğasında bulunan kavramları test etmektedir (bunun anlamı testin cinsiyet rollerinin biyolojik mi kültürel mi ya da her ikisi de mi olduğu hakkında teori yürütmediğidir.). Dolayısıyla, bu test hem feministler tarafından bir kültürel eleştiri aracı olarak hem de geleneksel cinsiyet bilimciler tarafından cinsiyet rollerinin doğal ve ırsi olduğunu doğrulama amacıyla kullanılmıştır.

Aşağıdaki her madde için, o maddenin size ne kadar uygun olduğunu işaretleyiniz.

Soru 1 / 36

Görüşlerini savunmaya istekli.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

CT-GRI© BSRI (Bem Cinsiyet Rolü Envanteri) ile karıştırılmamalıdır ve onun muadili değildir.

CT-GRI© markası IDR Labs International'a aittir. BSRI S.L. markası Bem'e aittir.

CT-GRI/BSRI, cinsiyet rollerini ve cinsiyet rollerinin algılanma şekillerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan gösterge ve araçlardır. Toplumdaki değişimin erkek ve kadınların rollerindeki değişiklikleri beraberinde getirmesiyle bu testlerin ölçeklerinin geçerliliği hakkında şüpheler ortaya çıkmıştır. Orijinal envanter bir bakıma eskidir ancak Bem'in orijinal çalışmalarının daha yeni ve akran değerlendirmesine tabi tutulmuş benzerleri, bu envanterin temelini oluşturan maskülen ve feminen sıfatlardaki geçerliliği ortaya koymuştur. Bem'in orijinal kriterlerinin halen doğru olduğu görülmüştür. BSRI üzerinde yapılan yeni araştırmalar BSRI/CT-GRI'nin hala cinsiyet rollerinin algılanma biçimlerini ölçmekte geçerli bir araç olduğunu göstermektedir.

İkisi de Cinsiyet Rolleri İndeksleri'ni ölçmek için tasarlanmış olsa da CT-GRI© BSRI ile karıştırılmamalıdır ve Dr. Sandra Lipsitz Bem tarafından yetkilendirilmiş değildir. Bunların ikisi de Batı dünyasındaki cinsiyet rolleriyle ilgili toplumsal gelenekler ekseninde kişilik özelliklerini ölçmek için profesyonel olarak tasarlanmış kişilik testleri ya da envanterleridir. CT-GRI© IDR Labs International'a aittir. BSRI S.L. Bem'e aittir. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Çevrimiçi Cinsiyet Rolü kişilik testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmektedir ve profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz ve güvenilir. Bu ücretsiz çevrimiçi cinsiyet rolü testi size bedava olarak sunulmaktadır ve cinsiyet rolleri ve kültürel cinsiyet anlayışlarıyla ilgili uluslararası olarak doğrulanmış parametreler temel alınarak kişiliğinizi ölçtürme imkanı sunacaktır.

2. Birçok ülkede test edilmiştir. Ücretsiz cinsiyet testimizde faydalanılan parametreler ABD, Kanada ve çok sayıda Avrupa ülkesi dahil pek çok bölgede doğrulanmış ve başarıyla kullanılmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.