Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Testi

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Envanteri, kadınlara karşı olan cinsiyetçiliği ölçmekte kullanılan en ünlü araçlardan biridir. Psikologlar Glick ve Fiske'nin çalışmalarına dayanan bu test, yazarlarına göre cinsiyet rolleri ve ataerkil sosyal yapıyı güçlendirmekte birbirini besleyen, iki cinsiyetçilik tipini değerlendirir.

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik üzerine 15 seneden uzun süredir yapılan çalışmalar bu testin gerçek psikometrik karakteristikleri kapsadığını ve aynı zamanda güvenilir ve geçerli olduğunu desteklemektedir. 19'dan fazla ülkede yapılan kapsamlı çalışmalar Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Envanterinin farklı kültürlerde de geçerli olduğunu göstermektedir.

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Envanterinde siz neredesiniz? Her bir ifadenin size ne kadar uyduğunu belirtin.

Soru 1 / 22

Kadınlar erkeklerin asla ulaşamayacağı özel bir duyarlılık seviyesine sahiptir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Cinsiyetçilik Testi (IDR-ST©) IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-ST psikologlar Peter Glick ve Susan Fiske'nin Lawrence Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-ST'nin bu araştırmacılar veya bağlı bulundukları kurumlar ile bir bağlantısı yoktur.

IDRlabs Cinsiyetçilik Testi Peter Glick ve Susan Fiske'nin çalışmaları kullanılarak oluşturulmuş bir çevrimiçi testtir. Cinsiyetçilik Testi Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Envanterine, yani cinsiyetçiliğin iki ayrı bileşeni olan korumacı cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçilikten oluştuğunu söyleyen teorik bir yapıya dayanmaktadır. Cinsiyetçilik sıklıkla açıkça olumsuz olarak görülmekte birlikte, düşmanca cinsiyetçilik psikoloji literatüründe daha yaygın olarak yer almaktadır, bu test ise cinsiyetçiliğin kararsız doğasına daha ince, korumacı yönlerinden de bakmaktadır.

Bu test toplam cinsiyetçilik skorunuzun yanı sıra, kişinin kadınlara karşı olan önyargı seviyesini kapsamlı olarak değerlendirmek için korumacı cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçilik alt ölçeklerinden aldığınız skoru da tutar.

Cinsiyetçilik testi sosyal psikoloji, tipoloji ve kişilik testlerini de içinde bulunduran psikoloji dallarında çalışmış, birçok psikolojik aracın kullanımı ve yorumlanması konusunda sertifikalı profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Cinsiyetçilik Testi gibi çevrimiçi testler öncelikle bilgilendirici ve eğitici olmayı gözetir ve bunların kişisel davranışlar, inançlar ve kişinin kişilik özellikleri hakkında kesin bilgi verdiği düşünülmemelidir.

Profesyoneller tarafından geliştirilip istatistiki olarak onaylanmış olmasına rağmen, bunun gibi çevrimiçi testlerin profesyonel değerlendirmeler, sonuçlar veya öneriler verdiği düşünülmemelidir. Cinsiyetçilik Testimizin her bir test sonucu ve buna eşlik eden kısa kişilik bilgileri “olduğu gibi” sunulmaktadır. Cinsiyetçilik Testimiz ve diğer ücretsiz çevrimiçi testlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bkz. Hizmet Şartları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu çevrimiçi Cinsiyetçilik Testi size ücretsiz sunulmuştur ve Journal of Personality and Social Psychology'in çalışmasına dayalı olarak cinsiyetçi görüş ve inanışlarınız olup olmadığını görmenizi sağlar.

2. Çok yönlü değerlendirme. Bu test cinsiyetçilik yapısının çok yönlülüğünü tanır ve onu cinsiyetçiliğin iki alt ölçeği olan korumacı cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçiliğe göre değerlendirir.

3. Güncel olaylara uygun. Kadınların eşitliği konusundaki problemler dünya liderleri ve kamuoyu tarafından her gün daha çok tartışılmaktadır.

4. İstatistiki kontroller. Bu testin kullanıcı sonuçları anonim bir veri bankasına girilir ve geçerliliği ve güvenilirliğinin sağlanması için istatistiki analizlere tabi tutulur.

5. Profesyoneller tarafından hazırlandı. Bu test sosyal psikoloji, tipoloji ve kişilik testleri konusunda deneyimli profesyoneller tarafından hazırlanmıştır.