Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Yeme Bozukluğu Testi

Psikologlar Fairburn, Cooper ve O’Connor’ın çalışmalarına dayanan bu test, bir yeme bozukluğunun varlığına işaret eden göstergeler ve semptomları değerlendirmektedir. Bu işaretler, kısıtlama, yeme endişesi, kilo endişesi ve form endişesi gibi alt ölçeklere aittir. Yeme bozukluklarının erken teşhisi, gerekli profesyonel yardımı alma yolunda atılan ilk adımdır.

Bir yeme bozukluğunuz var mı? Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin sizin için ne derecede geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 21

Vücut formumun özsaygım üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Yeme Bozukluğu Testinin mülkiyeti IDRlabs International’a aittir. Bu test, Fairburn, Cooper ve O’Connor tarafından Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilmiş orijinal değerlendirme aracı olan Yeme Bozukluğu Değerlendirmesine dayanmaktadır.

Bu Yeme Bozukluğu Testi, yeme bozukluğu işaretleri ve semptomlarını değerlendirmek için muhtemelen dünyanın en yaygın olarak kullanılan aracı olan Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeğine dayanmaktadır. Yeme bozukluklarını kavramsallaştırmakta kullanılan bu çerçeve, şu dört alt ölçeği bakımından eşsizdir: Yeme Sınırlama, Yeme Endişesi, Form Endişesi ve Kilo Endişesi. Bunun gibi online testler yalnızca ölçülen psikolojik konsept hakkında ilk bakış sunar ve kişiliğiniz ya da psikolojik durumunuzun bileşenleri hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz. Bu test, yeme bozuklukları hakkında sadece eğitsel amaçlı bilgi sağlamaktadır ve sağlıkla tavsiyesi, herhangi garanti veya bir tür profesyonel hizmet sağladığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Anoreksi, bulumia ve aşırı yeme bozukluklarının belirtileri ve semptomlarını kendinizde taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Yeme Bozukluğu Testinin yayıncıları olarak, bu testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve eksiksiz olması için çalıştık. Sitemizde bulunan diğer online psikoloji testlerinin yanı sıra başka yerlerden erişilebilen diğer profesyonel testler ve sınavlar gibi, ücretsiz online testimiz de istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutulmuştur.

Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz Yeme Bozukluğu Testimizi tamamlamadan önce, aldığınız sonuçlardan bazılarının diğer testlerin ve içeriklerinin sonuçlarıyla uyumlu olabileceğini, ancak bu testin resmi ticari markalı testlerle karıştırılmaması gerektiğini lütfen unutmayınız. Ücretsiz online yeme bozukluğu testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman değerlendirmesi veya tavsiyesine eşdeğer olduğu düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Yeme Bozukluğu Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Yeme Bozuklukları için Bilişsel Davranışsal Terapi’de yayımlanmış olan Yeme Bozuklukları Değerlendirme Ölçeği tarafından rapor edilmiş yeme bozukluklarına ilişkin psikolojik kriterler için skorunuzu öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler, EDEQ Testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Bulgular bilimsel dergilerde yayımlanmış ve yapının iyi bilimsel geçerliğe sahip olduğu ortaya konmuştur.

3. Akran değerlendirmeli araştırmalara dayanır. Mevcut test, the International Journal of Eating Disorders gibi bilimsel dergilerde yayımlanmış olan akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz online yeme bozuklukları testinin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik ve psikoloji testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.