Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

3-minutowy test na osobowość unikającą (lękliwą)

Oparty na kryteriach Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Instrukcje: Poniżej znajduje się lista pytań związanych z doświadczeniami życiowymi powszechnymi wśród osób, u których zdiagnozowano osobowość unikającą (lękliwą). Przeczytaj uważnie każde pytanie i wskaż, czy dotyczy to Ciebie, czy nie.

Chronimy Twoją prywatność. Wszystkie wyniki są anonimowe.

Pytanie 1 z 10

Inni pewnie myślą, że jestem osobą dziwną, brzydką i/lub głupią.

NASTĘPNE

3-minutowy test na osobowość unikającą IDRlabs (IDR-3MAVPDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-3MAVPDT opiera się na kryteriach DSM-5 dla osobowości unikającej, które zawarte są w inwentarzu osobowości dla DSM-5 (PID-5). Test IDR-3MAVPDT nie jest powiązany z jakimkolwiek konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii, ani żadną powiązaną instytucją.

3-minutowy test na osobowość unikającą IDRlabs został oparty na kryteriach DSM-5 dla osobowości unikającej, opisanych w inwentarzu osobowości dla DSM-5 (PID-5).

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 – czyli piąte wydanie klasyfikacji zaburzeń psychicznych jest jednym z najczęściej stosowanych, dobrze zbadanych wykazów chorób psychicznych na świecie. Klasyfikacja ta jest własnością i jest wydawana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA).

Osobowość unikająca (AVPD), która pozostaje jednym z mniej znanych zaburzeń osobowości, została opisana w DSM-5. APA opublikowało również inwentarz osobowości dla DSM-5 (PID-5), który jest długim kwestionariuszem przeznaczonym dla specjalistów psychologii klinicznej, którzy chcą zweryfikować obecność psychopatologii osobowości u danej osoby. Dwie skale w PID-5 (unikanie intymności i wycofanie) są szczególnie związane z AVPD, co opisano w DSM-5 (Strickland, 2014). Stwierdzenia w naszym teście IDR-3MAVPDT są oparte na pozycjach PID-5 dla tych dwóch skal. Należy pamiętać, że niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy 3-minutowy test na osobowość unikającą IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badane zaburzenie psychiczne i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia osobowości. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego 3-minutowego testu na osobowość unikającą, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia osobowości, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dlatego też poddawany jest on kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten 3-minutowy test na osobowość unikającą, nie stanowią formalnej, profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju rekomendacji; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten 3-minutowy test na osobowość unikającą jest dostępny za darmo i pozwoli Ci określić zakres Twoich objawów osobowości unikającej, zgodnie z zarysem przestawionym w klasyfikacji DSM-5 oraz kwestionariuszu PID-5.

2. Na podstawie DSM-5. Stwierdzenia w niniejszym teście opierają się na diagnozie osobowości unikającej zgodnie z klasyfikacją DSM-5. DSM-5 jest najczęściej stosowaną na świecie instrukcją dotyczącą kategoryzacji chorób psychicznych. Stwierdzenia w niniejszym teście zostały również oparte na pozycjach związanych z osobowością unikającą w PID-5, kwestionariuszu osobowości opartym na DSM-5. Podobnie jak sama klasyfikacja DSM-5, PID-5 został stworzony przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA).

3. Kontrola statystyczna. Przeprowadzane są analizy statystyczne testu, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.