Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Çekingen Kişilik Bozukluğu Testi

Amerika Psikoloji Derneği kriterlerine dayanmaktadır

Talimatlar: Aşağıda, Çekimser Kişilik Bozukluğu (AVPD) tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

Keşke daha fazla arkadaşım olsaydı, ama kendimi yeni insanlara açma fikrini korkutucu buluyorum.

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık AVPD Testi (IDR-3MAVPDT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MAVPDT, DSM-5 (PID-5) için Kişilik Envanterinde verilmiş olduğu şekliyle Çekimser Kişilik Bozukluğu (AVPD) için DSM-5 kriterlerine dayanmaktadır. IDR-3MAVPDT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık AVPD Testi, DSM-5 (PID-5) için Kişilik Envanterinde tanımlandığı şekliyle AVPD için DSM-5 kriterlerinden yararlanılarak geliştirilmiştir.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, 5. Baskı (DSM-5) dünyanın en yaygın kullanılan, iyi araştırılmış ruh sağlığı koşulları indekslerinden biridir. Hakları Amerika Psikiyatri Derneği’ne (APA) aittir ve APA tarafından yayımlanmıştır.

Yaygın olarak bilinmeyen Kişilik Bozukluklarından biri olmaya devam eden Çekingen Kişilik Bozukluğu (AVPD), DSM-5’te özetlenmiştir. APA aynı zamanda, bir bireyin kişilik psikopatolojisini taramak isteyen klinik psikoloji uzmanları için hazırlanmış uzun bir anket olan DSM-5 (PID-5) için Kişilik Envanterini de yayımlamıştır Özellikle PID-5’te yer alan iki ölçek (Yakınlıktan Kaçınma ve Kendini Çekme), DSM-5’te (Strickland, 2014) tanımlandığı şekliyle AVPD ile ilişkilidir. IDR-3MAVPDT’de bulunan sorular bu iki ölçek için PID-5 test sorularına dayanmaktadır. Lütfen mevcut testin yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmış olduğunu unutmayınız. Son olarak, IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık AVPD Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Bunun gibi online testler ve anketler ilgili ruh sağlığı koşuluna yalnızca bir ilk bakış sağlar ve herhangi potansiyel kişilik bozukluğunun doğru bir değerlendirmesini yapamaz. Dolayısıyla, mevcut testin yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılması amaçlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca sertifikalı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu kişilik bozukluğunun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık AVPD testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için büyük çaba harcadık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık AVPD Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir resmi profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık AVPD Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve DSM-5 ve PID-5’te özetlendiği üzere AVPD semptomlarınızın boyutunu görmenizi sağlayacaktır.

2. DSM-5’ten yararlanılmıştır. Bu testte bulunan sorular, AVPD tanısında kullanılan DSM-5’e dayanmaktadır. DSM-5, dünyanın en sık kullanılan ruh sağlığı durumu kategorizasyonu rehberidir. Ayrıca, mevcut testte bulunan sorular, DSM-5’e dayalı bir kişilik anketi olan PID-5’te bulunan AVPD’ye ilişkin sorulara da dayanmaktadır. DSM-5’in kendisi gibi PID-5’te Amerika Psikoloji Derneği (APA) tarafından geliştirilmiştir.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.