Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na dominację/uległość

Wzorce osobowości związane z dominacją oraz uległością nie są już uznawane za zaburzenia osobowości, jednak cechy te są nadal przedmiotem dyskusji psychologów i mogą pojawiać się jako temat w psychoterapii.

Niniejszy quiz jest jednym z pierwszych, który łączy pomiary dominacji i uległości w jednym teście i dostarcza łączne wyniki.

Skłaniasz się ku dominacji czy uległości? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 30

Kiedy przytrafia mi się coś dobrego, czuję, że na to nie zasługuję.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na dominację/uległość IDRlabs został opracowany przez IDRlabs w oparciu o źródła i projekty naukowe wskazane poniżej. IDRlabs nie jest niezależne od tych naukowców oraz instytucji, z którymi są powiązani.

Test na dominację/uległość został stworzony na podstawie następujących źródeł: Plouffe, R. A., Smith, M. M., & Saklofske, D. H. (2019). A psychometric investigation of the Assessment of Sadistic Personality. Personality and Individual Differences, 140, 57–60. O'Meara, A., Davies, J., & Hammond, S. (2011). Short Sadistic Impulse Scale [Database record]. Retrieved from PsycTESTS. Atkinson, B. (2017). The SELF-DISS: A comprehensive measure of self-defeating interpersonal style. Electronic Thesis and Dissertation Repository. 4896. https://ir.lib.uwo.ca/etd/4896. McCutcheon, L.E. (1995). Further validation of the self-defeating personality scale. Psychology Reports, 76 (3), 1135-1138.

Komponenty dominacji mierzą cechy asertywne, takie jak agresja, wrogość i dominacja. Komponenty uległości mierzą cechy związane z uległością, takie jak niepewność, samoponiżenie i bezwartościowość. Razem dają one połączony obraz cech dominacji i uległości respondenta. Niniejszy test pozwala również porównać swoje wyniki ze średnią populacji, a także sprawdzić, czy respondent bardziej skłania się ku dominacji czy ku uległości.

Jako wydawcy tego bezpłatnego testu na dominację/uległość, umożliwiającego samoocenę pod kątem zakresu cech asertywnych i związanych z uległością, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten test osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Wysoka ważność i wiarygodność. Znane są dobre dowody naukowe na to, że użyte w teście pojęcia dominacji i uległości są solidnymi konstruktami psychometrycznymi, które można analizować statystycznie, i należy je uznać za jedną z podstaw naukowych badań osobowości.

2. Za darmo. Niniejszy test na dominację/uległość jest dostarczany za darmo i udostępniony bez konieczności rejestracji lub logowania.

3. Porównanie ze średnimi populacji. Niniejszy test na dominację/uległość wykorzystuje średnie populacji z dużej próby, uzyskane z artykułów naukowych i testów wewnętrznych.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego testu na dominację/uległość posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych ocen osobowości i zajmowali się zawodowo badaniem osobowości.