Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Efendi/Köle Testi

Efendi ve köle kişilik kalıpları artık kişilik bozuklukları olarak tanınmamaktadır, yine de bu tür özellikler psikologlar tarafından hala tartışılmaktadır ve psikoterapide bir tema olarak gündeme gelebilir.

Bu test, efendi ve köle ölçümlerini tek bir testte bir araya getiren ve birleştirilmiş sonuçlar veren ilk testlerden biridir.

Dominant kişiliğe mi yoksa itaatkar kişiliğe mi daha yakınsınız? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifadenin sizi ne kadar iyi tanımladığını belirtiniz.

Soru 1 / 30

İnsanları kolayca alaycı bir şekilde aşağılarım.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Aydınlık Efendi/Köle Testi, aşağıdaki akademik referanslar ve projelere dayalı olarak IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDRlabs, bu araştırmacılar veya kurumlarının hiçbiri ile ilişkili değildir.

Efendi/Köle Testi şu kaynaklar kullanılarak derlenmiştir: Plouffe, R. A., Smith, M. M., & Saklofske, D. H. (2019). A psychometric investigation of the Assessment of Sadistic Personality. Personality and Individual Differences, 140, 57–60. O'Meara, A., Davies, J., & Hammond, S. (2011). Short Sadistic Impulse Scale [Database record]. Retrieved from PsycTESTS. Atkinson, B. (2017). The SELF-DISS: A comprehensive measure of self-defeating interpersonal style. Electronic Thesis and Dissertation Repository. 4896. https://ir.lib.uwo.ca/etd/4896. McCutcheon, L.E. (1995). Further validation of the self-defeating personality scale. Psychology Reports, 76 (3), 1135-1138.

Efendi bileşenleri, saldırganlık, düşmanlık ve baskınlık gibi iddialı özellikleri ölçer. Köle bileşenleri, çekingenlik, kendini aşağılama ve değersizlik gibi mağdur özellikleri ölçer. Bu testler bir araya geldiklerinde, katılımcının sadist ve mazoşist özelliklerinin birleşik bir resmini sunar. Bu test aynı zamanda skorlarınızı nüfus ortalamasıyla karşılaştırmanıza ve Sadizme mi yoksa Mazoşizme mi daha yakın olduğunuzu görmenize olanak tanır.

Kendinizde sahip olduğunuz dominant ve itaatkar kişilik özelliklerinin boyutlarını belirlemenize imkan tanıyan bu ücretsiz Efendi/Köle Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut kişilik testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. Kullanılan Dominantlık ve İtaatkarlık ögeleri istatistiksel olarak analiz edildiğinde, bunların sağlam psikometrik yapılar olduğu ve bilimsel kişilik testlerinin temel dayanakları arasında değerlendirilmesi gerektiğine dair güçlü bilimsel kanıtlar mevcuttur.

2. Ücretsiz. Bu Efendi/Köle Testi size ücretsiz ve erişilebilir şekilde ve kayıt veya abonelik gerektirmeksizin sunulmaktadır.

3. Nüfus ortalamaları ile kıyaslamalı. Bu Sadizm/Mazoşizm Testi, bilimsel makaleler ve kurum içi testlerden elde edilen büyük örneklem popülasyon ortalamalarını kullanmaktadır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu Efendi/Köle Testinin yazarları birçok kişilik değerlendirmesini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.