Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na feministyczne punkty widzenia

Oparte na pracy dr Nancy Henley

Niniejszy test na feministyczne punkty widzenia jest jednym z najczęściej używanych testów służących do określenia, jakiego rodzaju feminizm popiera (lub nie popiera) dana osoba. Ta wersja testu na feministyczne punkty widzenia bierze pod uwagę najnowsze osiągnięcia teorii feministycznej poprzez uwzględnienie nowszych rodzajów feminizmu, których dr Henley nie ujęła w swoich oryginalnych badaniach.

Jaki jest Twój feministyczny punkt widzenia? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 60

Mężczyźni postrzegają kobiety jako własność w ten sam sposób, w jaki postrzegają środowisko jako magazyn zasobów naturalnych.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na feministyczne punkty widzenia IDRlabs (IDR-FPT) został opracowany przez IDRlabs. IDR-FPT opiera się na pracy dr Nancy Henley i jej współpracowników, którzy stworzyli Skalę feministycznych punktów widzenia (Feminist Perspectives Scale, FPS). IDR-FPT nie jest powiązany z żadnym z badaczy w dziedzinie psychologii, filozofii, polityki ani instytucjami badawczymi, z którymi współpracują.

Test na feministyczne punkty widzenia IDRlabs opiera się na Skali feministycznych punktów widzenia opublikowanej w Henley, N.; Meng, K.; O'Brien, D.; McCarthy, W.; Sockloskie, R. (1998). "Developing a Scale to Measure the Diversity of Feminist Attitudes". Psychology of Women Quarterly, 22(2), 317-348. Henley, N., Spalding, L., Kosta, A. (2006). Development of the short form of the feminist perspectives scale. Psychology of Women Quarterly, 24(3), 254-256.

Praca dr. Henley i wsp. stała się również podstawą niektórych kryteriów diagnostycznych, jak powszechnie stosowanego w warunkach klinicznych narzędzia psychologicznego FPS, stosowanego zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów ds. zdrowia psychicznego. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na feministyczne punkty widzenia IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, terapeutów, autorów, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na feministyczne punkty widzenia oparty jest na znanym i cenionym inwentarzu do oceny postaw feministycznych. Zauważ jednak, że darmowe, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną koncepcję i nie zapewniają dokładnej oceny Twojej feministycznej postawy. Dlatego też niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostateczna ocena feministycznych punktów widzenia wymaga dogłębnego zapoznania się z badaną dziedziną.

Niniejszy test bierze pod uwagę najnowsze postępy nauki o feminizmie, mierząc poziom konserwatyzmu/nie-feminizmu, liberalnego feminizmu, radykalnego feminizmu, feminizmu socjalistycznego, feminizmu kulturowego, feminizmu kobiet kolorowych, feminizmu lesbijskiego, ekofeminizmu, feminizmu intersekcjonalnego i feminizmu postmodernistycznego. Nawet w tym wypadku, test nie jest wyczerpujący.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na feministyczne punkty widzenia, który pozwala zmierzyć Twoje skłonności do sprzyjania liberalnym, radykalnym, socjalistycznym, kulturalnym, związanym z kolorem skóry lub konserwatywny punktom widzenia, staraliśmy się, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny. Dlatego też został on poddany kontroli statystycznej i weryfikacji. Należy jednak zauważyć, że bezpłatne, internetowe testy, takie jak niniejszy test na feministyczne punkty widzenia, nie zapewniają profesjonalnej oceny ani rekomendacji; test jest dostarczany wyłącznie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji o naszych internetowych testach i quizach, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy na feministyczne punkty widzenia jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki na skalach związanych z różnymi, czołowymi postawami feministycznymi.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność testu, przeprowadzana jest analiza statystyczna testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany z udziałem profesjonalistów zawodowo zajmujących się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.

4. Oparty na badaniach naukowych. Niniejszy test na feministyczne punkty widzenia oparty jest na pracy naukowców i odzwierciedla najnowsze postępy w rozwoju teorii feminizmu i w nauce. Test dostarcza ocenę, która przedstawi jasny obraz popieranych przez Ciebie feministycznych punktów widzenia (lub braku takiego poparcia).