Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Feminist Perspektifler Testi

Dr. Nancy Henley’nin çalışmalarına dayanmaktadır.

Feminist Perspektifler Testi, bir kişinin ne tür bir feminist olduğunu (veya olmadığını) belirlemek için en çok kullanılan testlerden biridir. Feminist Perspektifler Testinin bu versiyonu, Dr. Henley'in orijinal araştırmasına dahil etmediği daha yeni feminizm türlerini de kapsayarak feminist teorideki son gelişmeleri bir araya getirmektedir.

Feminist perspektiflerin neler? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 60

Kalıplaşmış cinsiyet rollerini meşru göstermek için beyin görüntüleme kullanmak asla bilimsel olarak haklı gösterilemez.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Perspektifler Testi (IDR-FPT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-PST, Feminist Perspektif Ölçeğini (FPS) geliştirmiş olan Dr. Nancy Henley çalışmasına dayanmaktadır. IDR-FPT , psikoloji, felsefe, politika alanları veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Feminist Perspektifler Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere FPS’ye dayanmaktadır. Henley, N.; Meng, K.; O'Brien, D.; McCarthy, W.; Sockloskie, R. (1998). "Developing a Scale to Measure the Diversity of Feminist Attitudes" (Feminist Davranışların Çeşitliliğini Ölçmek için Bir Öşçek Geliştirmek). Psychology of Women Quarterly, 22(2), 317-348. Henley, N., Spalding, L., Kosta, A. (2006). Development of the short form of the feminist perspectives scale (Feminist perspektifler ölçeğinin kısa halinin geliştirilmesi). Psychology of Women Quarterly, 24(3), 254-256. L., Kosta, A. (2006). Development of the short form of the feminist perspectives scale (Feminist perspektifler ölçeğinin kısa halinin geliştirilmesi). Psychology of Women Quarterly, 24(3), 254-256.

Dr. Henley tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan FPS psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Feminist Perspektifler Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, terapistler, yazarlar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Feminist Perspektifler Testi, feminizm davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve feminist davranışınız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir feminist perspektif değerlendirmesi, bu alanı derinlemesine öğrenmenizi gerektirir.

Bu test, Muhafazakarlık/Feminist Olmama, Liberal Feminizm, Radikal Feminizm, Sosyalist Feminizm, Kültürel Feminizm, Beyaz Olmayan Kadın Feminizmi, Lezbiyen Feminizmi, Ekofeminizm, Kesişimsel Feminizm ve Postmodern Feminizm ölçeklerini ölçerek feminist bilim alanındaki gelişmeleri izlemiştir. Böyle olsa dahi, bu test geniş kapsamlı olduğu iddiasında değildir.

Liberal, radikal, sosyalist, kültürel, beyaz olmayan kadın veya muhafazakar perspektiflerin sizdeki varlığını değerlendirmenize imkan tanıyan bu ücretsiz online Feminist Perspektifler testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Feminist Perspektifler Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Feminist Perspektifler Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve çeşitli öne çıkan feminist davranışlarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

4. Araştırmaya dayalı. Bu Feminizm Testi, araştırmacıların çalışmalarına dayanmaktadır ve feminist kuram ve bilimdeki son gelişmeleri yansıtmaktadır. Bu test, sahip olduğunuz özgün feminist perspektifler karmasının (veya bunlara sahip olmamanızın) net bir resmini çizmek için size geri bildirim sunmayı amaçlamaktadır.