Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na iloraz inteligencji wg Bineta

IQ czyli iloraz inteligencji jest jednym z najbardziej ugruntowanych pojęć w naukach społecznych, powszechnie uznawanym za najskuteczniejszy sposób pomiaru inteligencji. W Internecie można znaleźć wiele niskiej jakości testów na iloraz inteligencji, jednak ten test opiera się na pracy Alfreda Bineta, który opracował pierwszy praktyczny test na IQ.

Instrukcje
test polega na wyobrażeniu sobie składania i rozkładania kartek papieru. Kartka papieru jest najpierw składana, a następnie dziurkuje się w niej jeden lub dwa małe otwory. Każdy otwór jest zawsze dziurkowany na wylot.

Gotowy/a? Przewiń w dół, aby rozpocząć test na iloraz inteligencji.

Pytanie 1 z 20

Wybierz kartkę, która po rozwinięciu przedstawia poprawny schemat otworów:

NASTĘPNE

Test składania papieru na iloraz inteligencji wg Bineta IDR-IQ20 został opracowany na podstawie recenzowanych badań z wykorzystaniem danych statystycznych i innych dostępnych naukowcom danych.

Psycholog Alfred Binet (1857-1911) otrzymał od francuskiego Ministerstwa Edukacji zlecenie opracowania sposobu identyfikacji uczniów, którzy nie odnieśli korzyści z tradycyjnego nauczania szkolnego i wymagają działań wyrównawczych. Współcześnie Alfred Binet jest często wymieniany jako jedna z najważniejszych postaci w psychologii.

W 1905 roku Binet opracował test, który wymagał od dzieci wykonywania zadań, takich jak kopiowanie wzorów, postępowanie zgodnie z poleceniami, nazywanie obiektów i odpowiednie układanie lub porządkowanie rzeczy. Przeprowadził on test na uczniach w Paryżu; następnie opracował normę opartą na zebranych danych. Na przykład, jeśli 70% dziesięciolatków było w stanie zdać test pamięci, to pozytywny wynik tego testu pamięci odpowiadał poziomowi inteligencji 10-latka.

Pojęcie "ilorazu inteligencji" lub "IQ" zostało spopularyzowane przez prace Bineta. Średnie IQ wynosi 100. Oblicza się je jako stosunek "wieku umysłowego" do wieku metrykalnego. 10-latek, który pomyślnie rozwiąże test przeznaczony dla dziesięciolatków, miałby IQ 10/10 razy 100 czyli 100.

Binet i jego współpracownik, Theodore Simon, stworzyli szereg testów do oceny zdolności umysłowych. Binet nie koncentrował się na wyuczonej wiedzy, takiej jak matematyka i czytanie, lecz na innych umiejętnościach umysłowych, takich jak uwaga i pamięć. Współpraca tych uczonych dała początek skali inteligencji Bineta-Simona, która jest pierwszym uznanym testem na iloraz inteligencji.

Skala składa się z 20 zadań o rosnącej złożoności. Prostsze zadania może wykonać każdy. Na przykład początkowe pytania oceniały zdolność dziecka do udzielania ustnych odpowiedzi lub podążania za wiązką światła. Nieco trudniejsze zadania obejmowały powtarzanie serii dwóch cyfr i prostych zdań oraz wyjaśnianie pisowni prostych wyrazów, takich jak łyżka, mama lub dom. Trudniejsze pytania obejmowały powtarzanie siedmiu losowych cyfr, znajdowanie trzech rymów dla określonych słów i tworzenie zdań z trzech podanych wyrazów. Bardziej wymagające zadania polegały na określaniu różnicy między parami rzeczy, odtwarzaniu rysunków z pamięci lub tworzeniu zdań z trzech podanych wyrazów. Dzięki obszernym instrukcjom dotyczącym przeprowadzania testów i punktowania odpowiedzi, Binet starał się zachować jak największą dokładność i uczynić swoje procesy i testy jak najbardziej sprawiedliwymi. Był mocno zaangażowany w ówczesną praktykę kliniczną i edukacyjną, świadomy ograniczeń swojej metody, ale wydawał się również nie brać pod uwagę znaczących wpływów pochodzenia, przygotowania i środowiska. W latach 1908 i 1911 Binet uaktualnił swój test, a najnowszą jego wersję wydał tuż przed śmiercią.

Psycholog Lewis Terman zrewidował następnie test i nadał mu nazwę skali Stanforda-Bineta. Chociaż pierwotnym celem Bineta było wykorzystanie testu do wyodrębnienia dzieci wymagających dodatkowej pomocy w edukacji, ruch eugeniczny szybko zaadaptował test do identyfikacji osób uważanych za umysłowo "ograniczone". Binet nie uważał, że jego test ocenia trwały lub wrodzony poziom inteligencji. Uważał, że rozwój intelektualny to proces, który zachodzi z czasem. Jego badania wykazały, że inteligencja jest plastyczna i może zależeć od środowiska, w którym obracało się dane dziecko.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu składania papieru na iloraz inteligencji wg Bineta, oceniającego Twój iloraz inteligencji zgodnie z międzynarodowo zatwierdzonymi normami, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy na inteligencję, takie jak ten test składania papieru na iloraz inteligencji wg Bineta, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Wysoka rzetelność i wiarygodność. Istnieją mocne dowody naukowe na to, że pojęcie ilorazu inteligencji, IQ, jest ugruntowanym i jednym z najbardziej słusznych pojęć w naukach społecznych.

2. Za darmo. Ten internetowy 20-zadaniowy test składania papieru na iloraz inteligencji wg Bineta jest dostarczany bezpłatnie i umożliwia określenie ilorazu inteligencji przy użyciu międzynarodowo zatwierdzonych pozycji i danych statystycznych populacji.

3. Szybki. Test składania papieru na iloraz inteligencji wg Bineta pozwoli Ci uzyskać wiarygodny wynik Twojego ilorazu inteligencji przy użyciu zaledwie 20 zadań.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.