Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test IQ

IQ jest jedną z najbardziej solidnych koncepcji w naukach społecznych i jest powszechnie uznawany za najskuteczniejszy sposób pomiaru inteligencji. We współczesnym społeczeństwie IQ jest szeroko stosowany przy naborze na studia, do oceny zdolności intelektualnych i oceny kandydatów do pracy. Podczas gdy w Internecie jest wiele odstających jakościowo testów IQ, nasz test wykorzystuje dane z projektów SAPA i ICAR. Pozwoliło to opracować test IQ, który jest uzasadniony naukowo i statystycznie.

Jakie jest Twoje IQ? Wskaż swoją odpowiedź dla każdego z poniższych elementów.

Pytanie 1 z 16

NASTĘPNE

Test IDR-IQ16 opracowano na podstawie recenzowanych badań, z wykorzystaniem dostępnych dla badaczy wskaźników i danych.

Iloraz inteligencji (IQ) to łączny wynik uzyskany z kilku standardowych testów zaprojektowanych do oceny inteligencji. Mediana bezwzględnego wyniku IQ dla próby populacji jest zdefiniowana jako 100, a każde odchylenie standardowe (SD) w górę lub w dół jest zdefiniowane jako 15 punktów IQ. Według tej definicji około 66% populacji uzyskuje wynik IQ między 85 a 115.

Wykazano, że wyniki IQ są powiązane z zachorowalnością i umieralnością, statusem społecznym rodziców i IQ biologicznych rodziców. We współczesnym społeczeństwie IQ jest stosowany przy naborze na studia, do oceny zdolności intelektualnych i oceny kandydatów do pracy. Wraz z modelem pięciu czynników „Wielkiej Piątki” IQ jest ogólnie uważane za bardziej dokładne i posiadające większą moc predykcyjną niż alternatywne narzędzia do pomiaru osobowości, takie jak MBTI, Belbin lub profile DISC.

Chociaż wszystkie te testy są opracowane w celu mierzenia IQ, testu IDR-IQ16 nie należy mylić z testami Wechsler Adult Intelligence, Scale Wechsler IQ, WAIS lub Raven's Progressive Matrices, RPM czy RAVEN IQ. Wszystkie są natomiast opracowanymi profesjonalnie testami IQ (lub inwentarzami) przeznaczonymi do pomiaru ogólnej inteligencji i zdolności intelektualnych w populacji. IDR-IQ16 opracowano na podstawie danych z projektów ICAR i SAPA. Specyficzna konstrukcja IDR-IQ16 jest własnością IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu IQ posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo rekrutacją, typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu IQ są przekazywane na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Wysoka zasadność i rzetelność. Istnieją silne dowody naukowe na potwierdzenie tego, że koncepcja IQ jest rzetelną i jedną z najbardziej zasadnych koncepcji w naukach społecznych.

2. Za darmo. Ten składający się z 16 pytań, internetowy test IQ jest dostarczany bezpłatnie i pozwala określić IQ przy użyciu międzynarodowo sprawdzonych pytań i statystyk dotyczących populacji.

3. Krótki. Korzystając z ustaleń recenzowanych badań uniwersyteckich (tzn. projektów ICAR i SAPA), ta krótka wersja testu IQ pozwoli Ci określić wynik IQ przy użyciu zaledwie 16 pytań, zachowując jednocześnie odpowiednią rzetelność wyników.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy niniejszego darmowego, internetowego testu osobowości są wykwalifikowani do przeprowadzania różnego rodzaju testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.