Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Binet IQ Testi

IQ, sosyal bilimlerdeki en sağlam kavramlardan biridir ve genel olarak zekayı ölçmenin en etkili yolu olduğu kabul edilmektedir. İnternette vasatın altında çok sayıda IQ testi olmasına rağmen, bu test ilk pratik IQ Testini icat eden Alfred Binet'nin çalışmasına dayanmaktadır.

Talimatlar
Bu testte, kağıt parçalarının katlanıp açılmasını hayal edeceksiniz. Önce bir kağıt parçası katlanır ve ardından içinden bir veya iki küçük delik açılır. Her delik her zaman kağıt boyunca delinir.

Hazır mısınız? IQ testine başlamak için ekranı aşağı kaydırın.

Soru 1 / 20

Kağıt açıldıktan sonra deliklerin nerede olacağını seçin:

SONRAKİ

IDR-IQ20 Binet Kağıt Katlama IQ Testi, araştırmacıların kullandıkları ölçütler ve veriler kullanılarak ve hakemli araştırmalar baz alınarak derlenmiştir.

Bir psikolog olan Alfred Binet (1857-1911), Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından, hangi öğrencilerin geleneksel sınıf eğitiminden yararlanmadıklarını belirlemek için bir mekanizma geliştirmek üzere görevlendirildi, böylece bu durumun giderilmesi düşünülüyordu. Bugün Alfred Binet, psikolojinin en önemli isimlerinden biri olarak sıkça karşımıza çıkıyor.

Binet, 1905'te çocukların kalıpları kopyalama, talimatları izleme, nesneleri adlandırma ve nesneleri uygun şekilde düzenleme veya sıraya koyma gibi görevleri gerçekleştirmelerini gerektiren bir test oluşturdu. Testi Paris'teki öğrencilere uyguladı; daha sonra toplanan verilere dayalı bir standart geliştirdi. Örneğin, 10 yaşındakilerin %70'i bir hafıza testini geçebiliyorsa, o hafıza testindeki başarı 10 yaşındaki zeka seviyesini temsil ediyordu.

"Zeka katsayısı" veya "IQ" terimi Binet'nin çalışmasıyla popüler hale geldi. Ortalama IQ 100’dür. "Zihin yaşının" kronolojik yaşa oranı olarak hesaplanır. On yaşındaki çocuklar için yapılan bir testte başarılı olan 10 yaşındaki bir çocuğun IQ'su 10/10 çarpı 100, yani 100'dür.

Binet ve meslektaşı Theodore Simon tarafından zihinsel yetenekleri değerlendirmek için bir dizi test oluşturuldu. Binet, matematik ve okuma gibi öğrenilmiş bilgilerden ziyade dikkat ve hafıza gibi diğer zihinsel becerilere odaklandı. Bu işbirliği, tanınmış ilk IQ testi olan Binet-Simon Zeka Ölçeği'ni ortaya çıkardı.

Ölçek, karmaşıklık düzeyi artan 20 görevden oluşmaktadır. Basit görevleri herkes tamamlayabilir. Örneğin, ilk test soruları, bir çocuğun muayene eden kişiye sözlü olarak yanıt verme veya bir ışık huzmesini takip etme yeteneğini değerlendirdi. Biraz daha zor görevler, bir dizi iki rakamı ve basit cümleleri tekrarlamayı ve kaşık, anne veya ev gibi basit kelimeleri açıklamayı içeriyordu. Daha zor test maddeleri, yedi rastgele basamağı tekrarlamayı, belirli kelimeler ile kafiyeli üç kelime bulmayı ve verilen üç kelimeden cümleler kurmayı içeriyordu. Daha zor test maddeleri, çocukların iki nesne arasındaki farkı belirtmesini, çizimleri hafızadan yeniden oluşturmasını veya verilen üç kelimeden cümleler kurmasını gerektiriyordu. Testlerin nasıl uygulanacağına ve yanıtların nasıl puanlanacağına ilişkin kapsamlı talimatlar veren Binet, titiz olmak için çok çalıştı ve süreçlerini ve testlerini olabildiğince adil hale getirdi. Zamanın klinik ve eğitim uygulamalarına derinden dahil oldu, yönteminin sınırlarının farkındaydı, ancak aynı zamanda geçmişin, hazırlığın ve çevrenin önemli etkilerinden habersiz görünüyordu. 1908 ve 1911'de Binet, testini güncelledi ve en son güncelleme vefatından hemen önce yayınlandı.

Daha sonra psikolog Lewis Terman testi revize etti ve test Stanford-Binet adını aldı. Binet'nin asıl amacı, fazladan akademik yardıma ihtiyaç duyan çocukları bulmak için testi kullanmak olsa da, öjenik hareketi, testi "geri zekalı" olduğunu düşündükleri insanları bulmanın bir yolu olarak hızla benimsedi. Binet, testinin kalıcı veya doğuştan gelen bir zeka derecesi değerlendirdiğine inanmıyordu. Entelektüel gelişimin zamanla meydana gelen bir süreç olduğunu düşündü. Yaptığı çalışmalar, zekanın işlenebilir olduğunu ve bir çocuğun maruz kaldığı çevre tarafından değiştirilebileceğini gösterdi.

Uluslararası geçerliliği olan normlara göre IQ puanınızı elde etmenizi sağlayan bu ücretsiz online Binet Kağıt Katlama IQ Testinin yayıncıları olarak, testi istatistiksel kontrollere ve validasyona tabi tutarak mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Binet Kağıt Katlama IQ Testi gibi ücretsiz online IQ testleri hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. IQ modelinin muteber ve sosyal bilimlerin en geçerli konseptlerinden biri olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır.

2. Ücretsiz. Bu online 20 sorulu Binet IQ kağıt katlama testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve uluslararası geçerliliğe sahip sorular ve popülasyon istatistikleri kullanarak IQ’nuzu öğrenmenizi sağlayacaktır.

3. Kısa. Binet IQ kağıt katlama testi, güvenilirliği korurken yalnızca 20 madde kullanarak size IQ puanınızı sunar.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.