Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test intersekcjonalności

Oparty na pracy dr Rachel K. Best.

Intersekcjonalność to rama teoretyczna, która pozwala zrozumieć, w jaki sposób tożsamości (takie jak rasa, klasa i płeć) łączą się, tworząc powiązane ze sobą tryby dyskryminacji. Teoria głosi, że różne systemy władzy łączą się, by uciskać najbardziej zmarginalizowanych w społeczeństwie. Intersekcjonalność, która jest niewątpliwie poglądem kontrowersyjnym, była często krytykowana za wspieranie polityki tożsamości i faworyzowanie bezsilnych nad tymi u władzy bez względu na kontekst. Jednak dla jej zwolenników intersekcjonalność jest potężną i ujednoliconą ramą wyjaśniającą ucisk i konflikt.

Gdzie plasujesz się na intersekcjonalnym spektrum? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 12

Jestem…

Heteroseksualny(a)

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-IPT© nie jest równoważny i nie powinien być mylony z innymi testami intersekcjonalnego uprzywilejowania, takimi jak test opracowany przez A.I. Scheima i G.R. Bauer w 2019 roku. Test IDR-IPT© jest własnością IDRlabs International.

Niniejszy test intersekcjonalnego uprzywilejowania (IDR-IPT) jest nowatorskim wskaźnikiem i narzędziem do oceny intersekcjonalnych percepcji tożsamości – takich jak płeć, seksualność, rasa i klasa – oraz ich wpływu na marginalizację lub uprzywilejowanie w społeczeństwie. Zgłoszone ostatnio obawy dotyczące słuszności skali takich testów są uzasadnione, ponieważ dziedzinę teorii intersekcjonalizmu dopiero niedawno poddano empirycznemu określaniu ilościowemu. Instrument dostępny na tej stronie jest nowatorskim tworem, opartym na pracach teoretyków i aktywistów intersekcjonalizmu. Zadbano o lojalną prezentację ich poglądów, chociaż przejście od złożonej teorii intersekcjonalizmu do prostej psychometrii nie może się odbyć bez uniwersalizacji.

Naukowcy z różnych uniwersytetów próbowali również opracować teorię intersekcjonalizmu w formie inwentarzy. Aby dowiedzieć się więcej o ich pracy, można na przykład zapoznać się z: Scheim, A. I., & Bauer, G. R. (2019). The Intersectional Discrimination Index: Development and validation of measures of self-reported enacted and anticipated discrimination for intercategorical analysis. Social Science & Medicine; oraz Rachel Kahn Best, Lauren B. Edelman, Linda Hamilton Krieger and Scott R. Eliason Law & Society Review Vol. 45, No. 4 (DECEMBER 2011), pp. 991-1025.

Przełożenie amorficznej teorii na naukowe kategorie empiryczne niekoniecznie oddaje głębię i teoretyczne meritum zastosowanej podstawy empirycznej. Chociaż wszystkie brane pod uwagę testy są zaprojektowane do oceny intersekcjonalności, test IDR-IPT© nie powinien być mylony z innymi instrumentami opracowanymi w celu oceny tych samych systemów władzy, takimi jak testy wspomniane powyżej. Test IDR-IPT© jest własnością IDRlabs. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i quizów oraz zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu intersekcjonalności są dostarczane za zasadzie „tak, jak jest” i nie powinny być rozumiane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych internetowych testów osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test intersekcjonalności jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki dotyczące powiązanych systemów macierzy władzy wykorzystywanych w większości tej ramy teoretycznej.

2. Odnoszący się do aktualnej debaty. Choć teoria intersekcjonalności ma swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników, nie można zignorować jej rozpowszechnienia we współczesnym dyskursie politycznym.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną ważność i rzetelność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy darmowy test intersekcjonalności został opracowany przez profesjonalistów z doświadczeniem w przeprowadzaniu testów psychologicznych.