Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Kesişimsellik Testi

Rachel K. Best’in çalışmasına dayanmaktadır.

Kesişimsellik, kimliklerin (ırk, sınıf ve cinsiyet gibi) birbirine kenetlenen ayrımcılık modları yaratmak için nasıl birleştiğini anlamayı amaçlayan teorik bir çerçevedir. Bu teori, çeşitli güç sistemlerinin toplumda en çok marjinalize edilmiş olanları ezmek için bir araya geldiğini savunur. Tartışmalı bir fikir olan kesişimsellik, kimlik siyasetini teşvik ettiği ve bağlamdan bağımsız olarak güçsüzleri güçlülere tercih ettiği için sıklıkla eleştirilmiştir. Ancak destekçilerine göre kesişimsellik, baskı ve çatışmayı anlamak için güçlü ve birleşik bir çerçeve temsil etmektedir.

Kesişimsellik spektrumunda siz neredesiniz? Aşağıdaki beyanların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 12

Ben...

Eğitimli

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-IPT©, Scheim, A. I., & Bauer, G. R. tarafından 2019 senesinde geliştirimiş olan diğer kesişimsel ayrıcalık testleri ile eşdeğer değildir ve bunlarla karıştırılmamalıdır. IDR-IPT© mülkiyeti IDRlabs International’a aittir.

Bu Kesişimsel Ayrıcalık Testi (IDR-IPT), cinsiyet, cinsellik, ırk ve sınıf gibi kesişen kimlik algılarını ve bunların toplumdaki marjinalleşme veya ayrıcalık üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni bir indeks ve araçtır. Kesişimsellik kuramı alanının ancak son zamanlarda deneysel olarak nicelleştirilmeye başlandığı için bu tür testlerin ölçeğinin geçerliliği ile ilgili yakın zamanda gündeme getirilen endişeler yerindedir. Bu sitede bulunan araç, kesişimsellik kuramcıları ve aktivistlerin yazılarına dayanan yeni bir oluşumdur. Karmaşık kesişimsellik kuramından basit psikometriye geçiş evrenselleştirme olmadan yapılamayacak olsa da, fikirlerinin sadık bir şekilde sunulmasını sağlamak için azami özen gösterilmiştir.

Çeşitli üniversitelerden bilim insanları da kesişimsellik kuramını envanterler olarak derlemeye çalışmıştır. Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için örneğin bkz. Scheim, A. I., & Bauer, G. R. (2019). The Intersectional Discrimination Index: Development and validation of measures of self-reported enacted and anticipated discrimination for intercategorical analysis (Kesişimsel Ayrımclık Endeksi: Kategoriler arası analiz için gerçekleşmiş ve beklenen ayrımcılığın kendi bildirim ölçeğinin geliştirilmesi ve doğrulanması). Social Science & Medicine; and Rachel Kahn Best, Lauren B. Edelman, Linda Hamilton Krieger and Scott R. Eliason Law & Society Review Vol. 45, No. 4 (DECEMBER 2011), pp. 991-1025.

Amorf teorinin bilimsel ampirik kategorilere kopyalanması, kullanılan ampirik temeldeki derinliği ve kuramsal niyeti her zaman yakalamaz. Her ne kadar tümü kesişimselliği ölçmek için tasarlanmış olsa da, IDR-IPT©, yukarıda bahsedilen yaklaşımlar gibi aynı güç sistemlerini ölçmek için tasarlanmış diğer araçlarla karıştırılmamalıdır. IDR-IPT© mülkiyeti IDRlabs’a aittir. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Online kesişimsel kimlik testi sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Kesişimsellik Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve bu kuramsal çerçevenin büyük bölümünde kullanılan birbirine kenetlenmiş güç matrisi sistemlerindeki skorlarınızı elde etmenizi sağlar.

2. Güncel tartışmalarla alakalı. Hem lehinde hem de aleyhinde güçlü beyanlar mevcut olsa da, kesişimsellik teorisinin çağdaş siyasi söylemdeki yaygınlığını yadsımak mümkün değildir.

3. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin kullanıcı sonuçları anonimize edilmiş bir veritabanına kaydedilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Bu ücretsiz kesişimsellik testi, psikoloji testleri alanında deneyimli profesyonel araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.