Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na koło władzy/uprzywilejowania

Koło władzy/uprzywilejowania jest instrumentem wykorzystywanym przez rządy i organizacje pozarządowe w szkoleniach dotyczących różnorodności. Koło władzy/ uprzywilejowania jest używane w celu wywołania u danej osoby wyobrażenia na temat jej władzy lub marginalizacji zgodnie z pojęciem intersekcjonalności.

Jaka jest Twój poziom władzy i uprzywilejowania? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 30

W kraju, w którym mieszkam, jestem niezarejestrowanym imigrantem.

NASTĘPNE

Test na władzę/uprzywilejowanie IDRlabs opiera się na pojęciu koła władzy/uprzywilejowania, znanego ze szkoleń dotyczących wrażliwości stosowanych przez rządy, organizacje pozarządowe itd. Główne nazwiska związane z podobnymi wersjami koła władzy/uprzywilejowania to Sylvia Duckworth i Kimberlé Crenshaw. Istnieje jednak wiele wersji i odmian koła lub matrycy władzy/uprzywilejowania. Test na władzę/uprzywilejowanie IDRlabs jest własnością IDRlabs.

Według zwolenników teorii intersekcjonalności uświadomienie sobie własnej władzy i uprzywilejowania może prowadzić do sprawiedliwego i opartego na współczuciu podziału korzyści płynących z dobrobytu gospodarczego, co z kolei może być ogólnie interpretowane jako sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna to myśl mówiąca o tym, że każda osoba zasługuje na równe szanse korzystania z praw ekonomicznych, politycznych i społecznych. Celem pracowników socjalnych jest poszerzenie możliwości i zaoferowanie dostępu dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Sprawiedliwość ekonomiczna może być również postrzegana jako część sprawiedliwości społecznej. Ideał, który wiedzie nas ku rozwojowi instytucji, które nazywamy zorganizowanymi interakcjami międzyludzkimi, dotyczącymi szkolenia w zakresie różnorodności, może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Z kolei instytucje społeczne dają nam dostęp do tego, co jest korzystne dla człowieka, zarówno indywidualnie, jak i w naszych relacjach z innymi, gdy są one dobrze zorganizowane. Ponadto sprawiedliwość społeczna nakłada na każdego z nas osobisty obowiązek współpracy z innymi w celu rozwoju i postępu.

Zwolennicy sprawiedliwości społecznej postrzegają zatem siebie jako osoby szanujące i broniące praw ogółu, przy czym głównym celem jest sprawiedliwość. Aby zapewnić wszystkim takie same możliwości i wolność, zwolennicy sprawiedliwości społecznej dążą do sprawiedliwego podziału zasobów w obrębie społeczności, a ostatecznie na całym świecie. Zgodnie z poglądami związanymi ze sprawiedliwością społeczną dla sprawiedliwego społeczeństwa niezbędny jest dostęp do artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, schronienie i edukacja. Ludzie, społeczności i całe społeczeństwo cierpią, gdy taki dostęp jest ograniczony ze względu na płeć, rasę lub klasę. Celem działaczy na rzecz sprawiedliwości społecznej jest wzmocnienie i przywrócenie tego dostępu, aby każdy miał równe szanse na dobre życie.

Jako wydawcy tego testu na koło władzy/uprzywilejowania, który pozwala na samoocenę odnośnie Twojego statusu w społeczeństwie według teorii intersekcjonalności, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe quizy, takie jak ten test na koło władzy/uprzywilejowania, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na koło władzy/uprzywilejowania jest dostarczany bezpośrednio, bez konieczności uiszczania opłaty, logowania lub rejestracji.

2. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są wprowadzane do zanonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony z pomocą profesjonalistów.. Niniejszy test został stworzony przy udziale naukowców, którzy zawodowo zajmują się naukami politycznymi i analizą polityczną.