Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Güç/Ayrıcalık Çarkı Testi

Güç/Ayrıcalık Çarkı, devletler ve STK'lar tarafından çeşitlilik eğitiminde kullanılan bir araçtır. Güç/Ayrıcalık Çarkı, kişiye bir kesitsel çerçeveye göre gücü veya marjinalleşmeleri hakkında fikir vermek için kullanılır.

Sizin güç ve ayrıcalık düzeyiniz ne? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifadenin size ne kadar iyi uyduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 30

İnsanlar benim tuhaf şeyler söylediğimi düşünür.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Güç/Ayrıcalık Testi, devletler, STK'lar, vb. tarafından kullanılan duyarlılık eğitiminden bilindiği üzere Güç/Ayrıcalık Çarkı kavramına dayanmaktadır. Güç/Ayrıcalık Çarkının benzerleriyle bağlantılı temel isimler Sylvia Duckworth ve Kimberlé Crenshaw'dır. Ancak, Güç/Ayrıcalık Çarkının veya matrisinin çok sayıda versiyonu ve varyasyonu mevcuttur. IDRlabs Güç/Ayrıcalık Testinin mülkiyeti IDRlabs ’a aittir.

Kesitsel teoriyi savunanlarına göre, birinin gücünün ve ayrıcalığının bilincine varması, ekonomik refahın faydalarının adil ve şefkatli dağılımına yol açabilir ve bu da genellikle sosyal adalet olarak yorumlanabilir. Sosyal adalet, herkesin ekonomik, politik ve sosyal haklardan yararlanma konusunda eşit bir fırsatı hak ettiği fikridir. Sosyal hizmet uzmanlarının amacı, herkes için, özellikle de en çok ihtiyacı olanlar için fırsat ve erişim kapılarını genişletmektir.

Ekonomik adalet de sosyal adaletin bir parçası olarak görülebilir. Çeşitlilik eğitimi kapsamında organize insan etkileşimleri olarak adlandırdığımız kurumları geliştirmeye bizi yönlendiren ideal, sosyal adaletin sağlanması açısından çok önemli olabilir. Buna karşılık, sosyal kurumlar, iyi düzenlendiğinde hem bireysel olarak hem de başkalarıyla ilişkilerimizde kişiye faydalı olan şeylere erişmemizi sağlar. Buna ek olarak, sosyal adalet, her birimize gelişmek ve büyümek için başkalarıyla işbirliği yapma konusunda kişisel bir yükümlülük yükler.

Sosyal adalet savunucuları bu nedenle kendilerini herkesin haklarına saygı duyan ve bunları savunan, ana hedefi adalet olan kişiler olarak görürler. Sosyal adalet savunucuları, herkesin aynı fırsatlara ve özgürlüklere sahip olmasını sağlamak için kaynakların bir topluluk içinde ve nihayetinde tüm dünyada adil dağılımını isterler. Sosyal adaletle ilgili görüşlere göre, adil bir toplum için gıda, barınma, eğitim gibi ihtiyaçlara erişim gerekir. İnsanlar, topluluklar ve bir bütün olarak toplum, cinsiyet, ırk veya sınıfla ilgili hususlar nedeniyle erişim sınırlı olduğunda zarar görür. Sosyal adalet aktivistlerinin amacı, herkesin iyi bir yaşam sürme konusunda eşit şansa sahip olması için erişimi artırmak ve sağlamaktır.

Kendinizi toplumdaki durumunuz için kesitysel bir çerçeveye göre taramanıza olanak tanıyan bu Güç/Ayrıcalık Çarkı Testinin yayıncıları olarak, testi istatistiksel kontrollere ve validasyona tabi tutarak mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Güç/Ayrıcalık Çarkı Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Güç/Ayrıcalık Çarkı Testi size anında ve ücret gerekmeksizin sunulmaktadır.

2. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Bu test, siyaset bilimi ve siyaset analizi alanında profesyonel olarak çalışan araştırmacıların verdikleri bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.