Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na lewicowe/prawicowe skłonności polityczne

Naukowcy, tacy jak dr John R. Hibbing, dr Kevin B. Smith oraz dr John R. Alford twierdzą, że różnice między skłonnościami lewicowymi i prawicowymi są nie tylko zjawiskiem kulturowym, ale że mają one również podłoże genetyczne.

Badania naukowe dowiodły, że te same geny, które skłaniają Cię do pewnych opcji politycznych, skłaniają Cię również do prowadzenia określonego stylu życia. Dlatego też w oparciu o Twój styl życia, powinno być możliwe wywnioskowanie Twojej orientacji politycznej. Spróbujmy.

Pytanie 1 z 20

Najlepiej wychodzi mi:

NASTĘPNE

20 Pytaniowy Test na Skłonności Lewicowe / Prawicowe IDR Labs jest własnością IDR Labs International.

Autorzy tego internetowego testu na osobowość posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo oraz naukowo typologią, polityką i badaniem osobowości.

Do źródeł naukowych użytych przy tworzeniu tego 20 Pytaniowego Testu na Skłonności Lewicowe / Prawicowe IDR Labs zalicza się badania dr. Johna R. Hibbinga, dr. Kevina B. Smitha oraz dr. Johna R. Alforda, opisane w ich publikacji pt.„Predisposed - Liberals, Conservatives, and the Biology of Political Differences”, a także prace Alforda i Hibbinga, we współpracy z dr. Jefferym J. Mondakiem, dr Christine Lavin oraz dr. Gene’em Weingartenem, opublikowane w roku 2009 w magazynie Hardwired Magazine. Do innych źródeł zalicza się badania dr Jayme Neiman, opublikowane pt.„Phenylthiocarbamide Detection and Political Ideology” oraz badania dr Dany R. Carney, dr. Johna T. Josta, dr. Samuela D. Goslinga i dr. Jeffa Pottera, opublikowane w ich artykule naukowym pt.„The Secret Lives of Liberals and Conservatives: Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things They Leave Behind” w magazynie Journal of Political Psychology, Vol. 29, No. 6, 2008. Do trzech ostatnich źródeł zalicza się badania dr. Jonathana Haidta, opublikowane w jego książce pt. „The Righteous Mind”, a także badania dr Felicii Pratto, dr. Jima Sidaniusa, dr Lisy M. Stallworth oraz dr. Bertrama F. Malle, opublikowane w ich artykule naukowym pt. „Social Dominance Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes”w magazynie Journal of Personality and Social Psychology, Vol 67(4), 1994 oraz badania dr. Jonathana Haidta, dr. Clarka McCauliego oraz dr. Poula Rozina i ich prace dotyczące wskaźnika wrażliwości psychometrycznej, DS-R. IDR Labs International jest niezależną instytucją badawczą, która nie jest w żaden sposób powiązana z naukowcami wymienionymi w powyższej informacji.

Wyniki naszego 20 Pytaniowego Testu na Skłonności Lewicowe / Prawicowe przekazane są na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy internetowy test na prawicowe lub lewicowe poglądy polityczne jest całkowicie bezpłatny i pozwoli Ci ustalić, co Twój styl życia mówi o Twojej orientacji politycznej, w oparciu o najnowsze, poddane wzajemnej weryfikacji spostrzeżenia czołowych specjalistów w zakresie nauk społecznych.

2. Poparty naukowo. Nasz darmowy test na osobowość polityczną został opracowany na podstawie aktualnego stanu wiedzy nauk społecznych, według opracowań i badań doktorów oraz profesorów na wiodących uniwersytetach.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimowej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników testu.

4. Stworzone przez profesjonalistów. Autorzy tego internetowego testu na osobowość posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowotypologią, polityką i badaniem osobowości.

5. Nowatorski. Nasz darmowy test na osobowość polityczną jest jednym z nielicznych bezpłatnych testów internetowych poświęconych badaniom osobowości w rozwijającej się dziedzinie biopolityki, która zgłębia genetyczne i biologiczne podstawy naszych opinii politycznych.