Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Siyasi Sol / Sağ Testi

John R. Hibbing (Ph.D), Kevin B. Smith (Ph.D), ve John R. Alford (Ph.D) gibi bilim insanları, siyasi sağ ve sol arasındaki farkların yalnızca kültürel bir fenomen olmadığını, aynı zamanda kaynağını genetikten aldığını ortaya sürmektedirler.

Bilimsel araştırmalar belli siyasi görüşlere sahip olmanıza yol açan genlerin aynı zamanda belli bir hayat tarzınız olmasına da yol açtığını göstermiştir. Buna göre, hayat tarzınızdan yola çıkarak siyasi yöneliminizi tahmin etmek mümkün olmalıdır. Haydi deneyelim.

Soru 1 / 20

Belirli şartlar altında maymun eti yemeyi denemeye razı olabilirim.

SONRAKİ

IDR Labs Sol / Sağ 20 Soru Testi IDR Labs International'a aittir.

Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testinin uygulanması hususunda yetkilidir ve tipoloji, siyaset ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.

IDR Labs Sol / Sağ 20 Soru Testi'nin geliştirilmesinde kullanılan kaynaklar John R. Hibbing, (Ph.D.), Kevin B. Smith, (Ph.D.), ve John R. Alford, (Ph.D.) tarafından gerçekleştirilen ve 'Eğilimli - Liberaller, Muhafazakarlar, ve Siyasi Farklılıkların Biyolojisi' adlı kitaplarından alınan araştırmalarını; aynı zamanda Alford ve Hibbing'in Jeffery J. Mondak, (Ph.D.), Christine Lavin, (Ph.D.), ve Gene Weingarten, (Ph.D.) ile birlikte gerçekleştirdikleri ve 2009'da Hardwired Magazine'de yayımlanan çalışmalarını içermektedir. Diğer kaynaklar Jayme Neiman'ın (Ph.D.) 'Feniltiokarbamid Deteksiyonu ve Siyasi İdeoloji' adlı makalesinden ve Dana R. Carney, (Ph.D.), John T. Jost, (Ph.D.), Samuel D. Gosling, (Ph.D.) ve Jeff Potter'ın (Ph.D.) Journal of Political Psychology, Vol. 29, No. 6, 2008'de yayımlanan 'Liberaller ve Muhafazakarların Gizli Yaşamı: Kişilik Profilleri, Etkileşim Tarzları ve Arkalarında Bıraktıkları Şeyler' adı makalelerinden alınan araştırmalarını içermektedir. Son üç kaynak ise Jonathan Haidt'in (Ph.D) 'Doğrucu Akıl' adlı kitabından alınan araştırmasını, bununla birlikte Felicia Pratto, (Ph.D.), Jim Sidanius, (Ph.D.), Lisa M. Stallworth, (Ph.D.), ve Bertram F. Malle'ın (Ph.D.) 'Toplumsal Nüfuz Yönelimi: Toplumsal ve Siyasi Tutumları Etkileyen Bir Kişilik Değişkeni'' adlı, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 67(4), 1994'te yayımlanmış bilimsel makalelerinden alınan araştırmalarını ve Jonathan Haidt, (Ph.D.), Clark McCauly, (Ph.D.), ve Poul Rozin'in (Ph.D.) psikometrik hassasiyet indeksi DS-R hakkındaki çalışmalarını içermektedir. IDR Labs International bu bildiride adı geçen araştırmacılarla ortaklık içinde olmayan bağımsız bir araştırma kuruluşudur.

Çevrimiçi Sol / Sağ 20 Soru Testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" sağlanmaktadır ve uzman ya da yetkili tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz çevrimiçi sağcı ya da solcu testi size ücretsiz olarak sağlanmıştır ve ileri gelen toplumbilimcilerin akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalarındaki bulgulara dayanarak hayat tarzınızın siyasi görüşünüzü nasıl etkilediğini öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Bilime Dayalı. Ücretsiz siyasi kişilik testimiz ileri gelen üniversitelerdeki doktor ve profesörler tarafından yazıldığı ve araştırıldığı haliyle günümüz toplumbilimi temel alınarak geliştirilmiştir.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmış. Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testinin uygulanması hususunda yetkilidir ve tipoloji, siyaset ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.

5. Modern. Ücretsiz siyasi kişilik testimiz, siyasi görüşlerimizin temelindeki genetik ve biyolojik elementleri keşfeden ve hızla gelişen biopolitik alanı dahilinde kişiliği test etmeyi amaçlayan birkaç ücretsiz çevrimiçi testten biridir.