Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na podstawy moralne

Naukowcy z zakresu nauk społecznych, tacy jak Ravi Iyer i Jonathan Haidt, twierdzą, że istnieją znaczne różnice w ludzkiej moralności i że różnice te wpływają nie tylko na procesy podejmowania decyzji i rozumowania danej osoby, ale także na jej poglądy polityczne. W ostatnich latach badacze i uczeni z całego świata skupili się na modelu teorii podstaw moralnych, próbując wyjaśnić te indywidualne różnice, a także zrozumieć wiele przypadków oburzenia moralnego i moralnej obrazy, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Opierając się na ustaleniach tych badań, niniejszy test ma na celu przedstawienie Twoich wyników zgodnie z modelem Podstaw Moralnych.

Dla każdej z poniższych pozycji wskaż, czy uważasz, że jest to moralnie poprawne, czy nie.

Pytanie 1 z 36

Chrześcijańska piekarnia odmawia udekorowania ciasta napisem z czekoladowych liter, który niesie ze sobą pro-gejowskie przesłanie.

Nie OK
OK

NASTĘPNE

Test na podstawy moralne IDR Labs jest własnością IDR Labs International i nie należy go mylić z podobnymi testami na podstawy moralne, opartymi na tym samym modelu, takich jak Quiz Oświadczenia Podstaw Moralnych, który można znaleźć na stronie YourMorals.org.

Model Podstaw Moralnych został opracowany przez grupę pracowników naukowych, którzy zajmują się badaniem moralności, etyki, psychologii i polityki w celu lepszego zrozumienia ludzkich zachowań i indywidualnych różnic. Mieszcząc się w ramach nauk społecznych, Podstawy Moralne pozwalają na badanie szerokiej gamy hipotez na temat indywidualnych różnic i ludzkiej natury.

Niniejszy test został opracowany przy pomocy profesjonalnych analityków nauk politycznych i społecznych, a także respondentów ze wszystkich stron spektrum politycznego. Mimo to pamiętaj, że testy są jedynie wskaźnikami – wprowadzeniem do systemu, które nakieruje Cię na dalsze działania.

Testy na podstawy moralne, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy stosowane w badaniach akademickich, czy też bezpłatne testy internetowe, takie jak ten, są wskaźnikami, które pomogą Ci określić Twoje moralne i etyczne stanowisko, oparte na podstawach moralnych obejmujących opiekę, sprawiedliwość, lojalność, autorytet, czystość i wolność. Porównując Twoją moralność ze współczesnymi frakcjami politycznymi, obecnymi w zachodnich demokracjach, test ten opiera się na najnowocześniejszych, recenzowanych publikacjach z zakresu nauk społecznych. Należy jednak pamiętać, że żaden z opracowanych dotąd testów nie może z całkowitą dokładnością lub rzetelnością określić Twoich podstaw moralnych lub skłonności politycznych, a żaden test na podstawy moralne nie zastąpi dogłębnego zapoznania się z modelem podstaw moralnych lub polityką własnego kraju.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu na podstawy moralne posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i umiejętności i zajmują się zawodowo psychologią, psychologią polityczną, polityką i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego bezpłatnego, internetowego testu zauważ, że jego wyniki przekazywane są na zasadzie "tak jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu Ne podstawy moralne, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na podstawy moralne jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki względem sześciu głównych podstaw moralnych, według opracowania przez wiodących naukowców z zakresu nauk społecznych.

2. Bez ukrytych celów. Podczas gdy nauki społeczne obejmują politykę i pod względem ważności instynktów moralnych, często są zniekształcane pod dyktando zainteresowanych stron, niniejszy test został przeprowadzony z pomocą respondentów ze wszystkich stron spektrum politycznego i zakłada brak ukrytych celów.

3. Przeprowadzony w wielu krajach. Nasz bezpłatny test na podstawy moralne był z powodzeniem stosowany w wielu różnych regionach, wliczając w to USA, Europę i Azję Wschodnią.

4. Duża liczba respondentów. Chociaż ustalenia nauk społecznych mogą czasami wydawać się niewiarygodne, ze względu na niewielką liczbę uczestników biorących udział w niektórych badaniach, niniejszy test został przygotowany na podstawie recenzowanych ustaleń dotyczących preferencji moralnych ponad 90 000 osób.

5. Stworzony z pomocą profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale naukowców, którzy są zawodowo związani z dziedziną nauk i analiz politycznych.