Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Ahlaki Temeller Testi

Ravi Iyer ve Jonathan Haidt gibi sosyal bilimciler, insanların ahlak anlayışında önemli farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların sadece bir kişinin karar verme ve muhakeme süreçlerini değil aynı zamanda siyasi bakış açısını da etkilediğini savunmuştur. Son yıllarda, dünyanın her yerinden araştırmacılar ve akademisyenler, bu bireysel farklılıkları açıklamak ve toplumsal tartışmalarda daha sık karşımıza çıkmaya başlamış olan birçok ahlaki öfke ve suç örneğini anlamlandırmak amacıyla Ahlaki Temeller Kuramı üzerinde bir araya geldi. Bu araştırmacıların elde ettikleri bulgulardan faydalanan bu test, size Ahlaki Temeller kuramına göre skorunuzu sunmayı amaçlar.

Aşağıdaki ifadelerin her biri için, o ifadenin ahlaki açıdan uygun olup olmadığını düşündüğünüzü belirtiniz.

Soru 1 / 36

Biyoloji sınıfında bir kavanozda muhafaza edilen bir insan eli öğrenciler arasında elden ele dolaştırılır.

Not OK
OK

SONRAKİ

IDR Labs Ahlaki Temeller Testi, IDR Labs International'ın mülkiyetindedir ve YourMorals.org adresinde bulunan Ahlaki Temeller Beyanı Anketi gibi aynı çerçeveyi kullanan benzer Ahlaki Temeller testleri ile karıştırılmamalıdır.

Ahlaki Temeller kuramı, insan davranışını daha iyi ve bireysel farklılıkları daha derinlemesine anlamak amacıyla ahlak, etik, psikoloji ve siyaset üzerine çalışan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bir sosyal bilimler çerçevesi olarak Ahlaki Temeller, bireysel farklılıklar ve insan doğası hakkında çok çeşitli hipotezlerin test edilmesine imkan tanır.

Bu test, profesyonel siyaset bilimleri ve sosyal bilimler analistlerinin yanı sıra siyasi yelpazenin her yönünden katılımcıların yardımıyla hazırlanmıştır. Böyle olsa dahi lütfen testlerin yalnızca birer gösterge olduğunu–fikir sahibi olmanız için sisteme bir ilk bakış sunduğunu–unutmayınız.

Ahlaki Temeller testleri, ister profesyonel isterse akademik araştırmada kullanılan "resmi" testler veya bunun gibi ücretsiz online testler, Bakım, Adalet, Sadakat, Otorite, Saflık ve Özgürlük Ahlaki Temellerine dayalı olarak size ahlaki ve etik bakış açınıza dair bir ipucu vermeye yardımcı olacak göstergelerdir. Bu test ahlak anlayışınızı, Batı demokrasilerinde bulunan çağdaş siyasi gruplarla eşleştirirken, veri kaynağı olarak modern, hakemli sosyal bilim yayınlarından yararlanmaktadır. Böyle olsa dahi, şimdiye kadar tasarlanan hiçbir test, Ahlaki Temellerinizi veya siyasi yöneliminizi tam bir doğruluk veya güvenilirlikle belirleyemez ve hiçbir Ahlaki Temeller Testi, Ahlaki Temeller kuramını veya kendi ülkenizin politikalarını derinlemesine öğrenmenin yerini alamaz.

Bu ücretsiz online Ahlaki Temeller Testinin yazarları birçok farklı kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikoloji, politik psikoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz online testimizi kullanmadan önce lütfen sonuçların "olduğu gibi" ve ücretsiz sunulduğunu ve bunların herhangi profesyonel veya sertifikalı tavsiye olarak yorumlanmaması gerektiğini unutmayınız. Online Ahlaki Temeller Testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online Ahlaki Temeller testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve önde gelen sosyal bilimciler tarafından ortaya konan başlıca altı Ahlaki Temel için skorlarınızı almanızı sağlar.

2. Tarafsız. Sosyal bilimlerin siyaset alanını da kapsadığı ve ahlaki içgüdülerin varlığı düşünülecek olursa, bu çalışmaların ilgili taraflar lehine çarpıtılması sık karşılaşılan bir durumdur, bu test siyasi yelpazenin her yanından katılımcıların yardımıyla hazırlanmış ve tarafsız olması hedeflenmiştir.

3. Birçok ülkede test edilmiştir. Ücretsiz Ahlaki Temeller testimiz ABD, Avrupa ve Doğu Asya da dahil olmak üzere birçok farklı bölgede başarıyla kullanılmıştır.

4. Büyük örneklem boyutu. Sosyal bilimlerde elde edilen bulgular, belirli çalışmalarda kullanılan az sayıda katılımcı göz önünde bulundurulduğunda, bazen güvenilmez görünebilirken, bu test 90.000'den fazla kişinin ahlaki tercihlerine ilişkin hakemli bulgulara dayanarak hazırlanmıştır.

5. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Bu test, siyaset bilimi ve siyaset analizi alanlarında profesyonel olarak çalışan araştırmacıların yardımları ile hazırlanmıştır.