Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na Mroczne HEXACO

Test HEXACO jest proponowaną innowacją dla naukowo opracowanego systemu oceny osobowości Wielka Piątka. Niniejsza skrócona wersja standardowego testu HEXACO skupia się na mrocznej stronie osobowości, według opracowania dr. Michael’a C. Ashton’a i dr. Kibeom Lee.

Jaka jest Twoja mroczna strona HEXACO? Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 24

Posiadanie luksusowych rzeczy daje mi dużo przyjemności.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-HDS© jest własnością IDR Labs International. Niniejszy test IDR-HDS© nie jest odpowiednikiem żadnego z instrumentów autorstwa dr. Michael’a C. Ashton’a i dr. Kibeom Lee.

Test IDR-HDS© został opracowany na podstawie recenzowanych artykułów opublikowanych w czasopismach. Do artykułów tych należy Ashton & Lee: The H Factor of Personality, Wilfrid Laurier University Press (2012) i Bourdage, Lee, Ashton & Perry: Big Five and HEXACO Model Personality Correlates of Sexuality Personality and Individual Differences, 43 (2007). Niniejszy test określi Twoją mroczną stronę HEXACO, co jest szczególną funkcją wśród darmowych internetowych testów osobowości HEXACO.

Model Wielkiej Piątki lub Pięciu Czynników (Five Factor, FFM) jest złotym standardem w naukach społecznych i znajduje się w czołówce naukowych testów osobowości. Istnieją mocne dowody naukowe, że model Wielkiej Piątki jest rzetelny, zasadny i wiarygodny. System określania osobowości HEXACO jest opartą na badaniach proponowaną innowacją modelu Wielkiej Piątki opracowaną na podstawie wnioskowania statystycznego; pięć najistotniejszych cech charakteru – otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność połączono z szóstym czynnikiem, którym jest Uczciwość-Pokora, co stanowi „Wielką Szóstkę” w systemie HEXACO.

Mimo że wszystkie testy zostały opracowane do pomiaru cech Wielkiej Szóstki (lub HEXACO), to jednak testu IDR-HDS© nie należy mylić z żadnym instrumentem autorstwa dr. Michael’a C. Ashton’a lub dr. Kibeom Lee. Wszystkie są natomiast testami osobowości (lub inwentarzami) do określania cech w systemie osobowości Wielkiej Szóstki lub HEXACO. Test IDR-HDS© jest własnością IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu Mrocznej Strony HEXACO przekazane są na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na Mroczne HEXACO jest dostępny za darmo i pozwoli Ci sprawdzić swój wynik w odniesieniu do mrocznej strony systemu określania osobowości HEXACO, który jest proponowaną innowacją dla systemu Wielkiej Piątki (Big Five).

2. Mroczna Strona HEXACO. Mimo że istnieją inne testy na osobowość HEXACO, to nasz jest jednym ze stosunkowo nielicznych testów łączących wynik respondenta w systemie HEXACO z kontekstem opisów mrocznej strony osobowości.

3. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych przez dr. Michael’a C. Ashton’a i dr. Kibeom Lee.

4. Wysoka zasadność i niezawodność. Istnieją mocne naukowe dowody na to, że model HEXACO jest rzetelny i plasuje się w czołówce naukowych badań osobowości.

5. Stworzone z pomocą profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony z pomocą badaczy, którzy zawodowo zajmują się naukami politycznymi i analizą polityczną.