Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na rodzaj inteligencji

Oparty o pracę dr. nauk Howarda Gardnera.

Niniejszy test stworzono do oceny Twoich umiejętności w ośmiu różnych obszarach inteligencji: lingwistycznej, logiczno-matematycznej, przestrzennej, cielesno-kinestetycznej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej oraz naturalistycznej.

Każdy z tych obszarów reprezentuje różny sposób myślenia i uczenia się, ponieważ każdy z nas posiada zdolności w niektórych obszarach, podczas gdy inne są dla nas wyzwaniem. Rozwiązując niniejszy test, lepiej zrozumiesz swoje wyjątkowe umiejętności i poznasz sposób, w jaki możesz je jak najlepiej wykorzystać.

Pamiętaj, że niniejszy test nie jest miarą Twojej całkowitej inteligencji ani wartości jako osoby. Jest on jedynie narzędziem, które pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i poznać sposób własnego myślenia i procesu uczenia się.

Zaczynajmy! Odpowiedz na poniższe pytania najlepiej, jak potrafisz. Nie ma tu poprawnych i błędnych odpowiedzi. Odpowiadaj zgodnie z prawdą i pozwól zabłysnąć swoim umiejętnościom. Które inteligencje są u Ciebie najsilniejsze? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 40

Często sprawdzam różne znaczenia w słowniku.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na rodzaje inteligencji IDRlabs został opracowany przez IDRlabs. Test na rodzaje inteligencji opiera się na pracy doktora nauk Howarda Gardnera, który jest twórcą Teorii Inteligencji Wielorakiej (z ang. Multiple Intelligences Theory). Test IDR-MIT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem ani autorem z dziedziny psychologii edukacyjnej ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni.

Test mierzący 8 następujących rodzajów inteligencji:

Inteligencja lingwistyczna lub „inteligencja słowa” to umiejętność posługiwania się językiem mówionym i pisanym. Jest to umiejętność skutecznego używania słów do wyrażania myśli (a także rozumienia myśli innych poprzez ich słowa) oraz rozumienia złożonego słownictwa z wykorzystaniem wyrazów nietypowych, technicznych lub obcych. Ten rodzaj inteligencji często występuje u pisarzy, mówców publicznych, osób uczących się języków i nauczycieli oraz w innych zawodach, które wymagają zręcznego posługiwania się słowami i mową. Inteligencja lingwistyczna została również powiązana z umiejętnościami rozwiązywania problemów akademickich i abstrakcyjnego rozumowania. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji często lubią rozwiązywanie krzyżówek, scrable, czytanie i pisanie oraz wszelkiego rodzaju gry słowne.

Inteligencja logiczno-matematyczna, „inteligencja liczbowa” lub „inteligencja rozumowania” to umiejętność radzenia sobie z liczbami, złożonymi koncepcjami i pojęciami naukowymi. Obejmuje obliczanie, ujmowanie ilościowe, tworzenie hipotez i myślenie w zakresie abstrakcji matematycznych i rozumowania sekwencyjnego, a także myślenie indukcyjne i dedukcyjne. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji często interesują się sekwencyjnymi schematami, związkami logicznymi, łamigłówkami, grami strategicznymi, eksperymentami i grami wykorzystującymi liczby (np. sudoku). Ten rodzaj inteligencji jest często spotykany u matematyków, detektywów i naukowców.

Inteligencja muzyczna lub „inteligencja dźwiękowa” to umiejętność rozróżniania i wartościowania różnych elementów muzycznych występująca u śpiewaków, muzyków, kompozytorów, dyrygentów. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji są zwykle uważnymi słuchaczami, którzy wyróżniają się zdolnością tworzenia, zapamiętywania i rozróżniania wzorców muzycznych, a także melodii, rytmów i piosenek. Osoby o wysokiej inteligencji muzycznej często nucą, wybijają rytm lub podśpiewują. Wiele takich osób uczy się lepiej, polegając na metodach wykorzystujących rymowanki, rytm lub piosenki.

Inteligencja cielesno-kinestetyczna lub „inteligencja ruchowa” to umiejętność używania ciała do komunikacji, rozwiązywania zadań i problemów oraz przetwarzania informacji poprzez ruch, gesty i mimikę. Ten rodzaj inteligencji wiąże się ze zręcznością, elastycznością, koordynacją i innymi umiejętnościami somatyczno-motorycznymi. Wysoki poziom inteligencji ruchowej zwykle występuje u tancerzy, sportowców, rzeźbiarzy, stolarzy i chirurgów. Osoby z tego rodzaju inteligencją często uczą się lepiej poprzez ruch, działanie, dotyk i fizyczne interakcje z innymi. Zazwyczaj mają również dobrą pamięć mięśniową i zwykle świetnie radzą sobie z narzędziami.

Inteligencja przestrzenno-wizualna lub „inteligencja obrazowa” to zdolność do myślenia w zakresie relacji przestrzennych i obrazów. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji często przodują w obszarach związanych z umiejętnościami artystycznymi, manipulacją wyobrażeń, wyobraźnią graficzną i analizą przestrzenną. Ten rodzaj inteligencji często występuje u fotografów, malarzy, projektantów wnętrz, grafików, nawigatorów, architektów i przedstawicieli innych zawodów, w których myślenie wizualne jest szczególnie cenne. Osoby inteligentne wizualnie często szkicują lub rysują; dobrze radzą sobie z rozróżnianiem i mieszaniem kolorów, potrafią interpretować ilustracje wizualne i dostrzegać wzorce w danych wizualnych i obrazach.

Inteligencja interpersonalna lub „inteligencja społeczna” to umiejętność efektywnej współpracy z ludźmi i ich rozumienia. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji są zwykle znane ze swoich zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych, empatii i umiejętności prawidłowej oceny uczuć i intencji innych. Zwykle świetnie radzą sobie również z rozwiązywaniem konfliktów i tworzeniem wokół siebie pozytywnych relacji. Wysoki wynik tej inteligencji zazwyczaj uzyskują psychologowie, pedagodzy, politycy, pracownicy socjalni i ludzie zajmujący się sprzedażą.

Inteligencja intrapersonalna lub „inteligencja własna” to zdolność do zrozumienia siebie i wykorzystania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji i planowaniu. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji są zazwyczaj świadome swoich myśli, uczuć, słabości, mocnych stron i motywacji. Co więcej, zazwyczaj poddają się obszernym i satysfakcjonującym introspekcjom i lubią dogłębnie przetwarzać swoje doświadczenia. Kreatywnie wyrażają swoje uczucia i roztaczają aurę spokoju, wykazując się dojrzałą samoświadomością. Ten rodzaj inteligencji często występuje u psychologów, pisarzy, teoretyków, filozofów, naukowców i przywódców duchowych.

Inteligencja naturalistyczna lub „inteligencja przyrodnicza” to umiejętność dostrojenia się do świata przyrody i dostrzegania wzorców rządzących jego ekologią. Osoby o wysokim poziomie tej inteligencji łakną wiedzy o naturze, chcą poznawać i ratować środowisko oraz pielęgnować życie. Zazwyczaj z łatwością zauważają związki, różnice i wzorce występujące w naturze. Osoby z inteligencją przyrodniczą lubią wędrówki, biwakowanie, prace w ogrodzie i inne zajęcia na świeżym powietrzu. Inteligencją tą wykazują się rolnicy, biolodzy, leśnicy, geolodzy, hodowcy, ogrodnicy i treserzy zwierząt.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na rodzaj inteligencji, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak tej osobowości, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na rodzaj inteligencji, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na rodzaj inteligencji jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do Twoich umiejętności i preferowanych stylów uczenia się.

2. Ukierunkowany naukowo. Ocena dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i dostarcza jasnego obrazu stylów uczenia się respondenta, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.