Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Zeka Tipi Testi

Dr. Howard Gardner’ın çalışmasına dayanmaktadır

Bu test, sekiz farklı zeka alanındaki yeteneklerinizi değerlendirmek için tasarlanmıştır: dilbilimsel, mantıksal-matematiksel, uzamsal, bedensel-kinestetik, müzikal, kişilerarası, içsel ve natüralist.

Bu alanların her biri farklı bir düşünme ve öğrenme biçimini temsil eder ve hepimizin bazı alanlarda güçlü yanları, bazılarında ise yaşadığı zorluklar vardır. Bu testi tamamlayarak, size özel yeteneklerinizi ve bunları kendi avantajınıza nasıl kullanabileceğinizi daha iyi anlarsınız.

Lütfen bu testin genel zekanızın veya bir kişi olarak değerinizin bir ölçüsü olmadığını unutmayın. Kendinizi daha iyi anlamanıza ve düşünme ve öğrenme şekliniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olacak bir araçtır.

Hadi başlayalım! Aşağıdaki soruları elinizden geldiğince cevaplayın. Doğru ya da yanlış cevap yoktur, bu yüzden dürüst olun ve gerçek yeteneklerinizin kendini göstermesine izin verin. En güçlü zekalarınız hangileri? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 40

Dikiş, oymacılık, model oyuncaklar veya el becerisi gerektiren diğer aktiviteleri severim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Zeka Tipi Testi, IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. Zeka Tipi Testi, Çoklu Zeka Kuramının yazarı olan Dr. Howard Gardner’ın çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-MIT , eğitsel psikoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Şu 8 zeka tipini ölçen test:

Sözel-Dilsel Zeka ya da “sözcüklere hakim olmak,” konuşulan ve yazılan dilde yetkinliktir. Düşünceleri ifade etmek için kelimeleri etkin bir şekilde kullanma (aynı zamanda başkalarının fikirlerini kendi kelimeleriyle anlama) ve alışılmadık, teknik veya yabancı kelimeler içeren karmaşık kelime hazinelerini anlama becerisidir. Bu tür bir zeka genellikle yazarlar, konuşmacılar, dil öğrencileri ve öğretmenler arasında ve kelimeler ve sözlerle oynamayı içeren diğer mesleklerde bulunur. Sözel-dilsel zeka, akademik problem çözme ve soyut muhakeme becerileri ile de ilişkilendirilmiştir. Bu tür zeka türü yüksek olan kişiler genellikle bulmaca, Scrabble, okuma ve yazma ve her türden kelime oyunundan hoşlanırlar.

Mantıksal-Matematiksel Zeka, “rakamlara hakim olmak” veya “mantığa hakim olmak,” sayılar, karmaşık konseptler ve bilimsel fikirlerde başarılı olma yetisidir. Soyut matematiksel konseptler ve ardışık akıl yürütme ile tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünmede hesaplama, niceleme, hipotez geliştirme ve düşünmeyi kapsar. Bu tür zeka türü yüksek olan kişiler genellikle sıralı kalıplar, mantıksal bağlantılar, bulmacalar, strateji oyunları, deneyler ve sayı içeren oyunlarla (Sudoku, vb.) ilgilenirler. Bu tür zeka sıklıkla matematikçiler, dedektifler ve bilim insanlarında bulunur.

Müziksel Zeka veya “seslere hakim olmak,” şarkıcılar, müzisyenler, besteciler, orkestra şefleri tarafından yaratılan müziğin farklı unsurlarını ayırt etme ve değerlendirme yeteneğidir. Bu zeka türü yüksek olan kişiler, genellikle müzikal kalıpların yanı sıra melodiler, ritimler ve şarkılar yaratma, bunları hatırlama ve ayırt etme yetileri mükemmel olan hevesli dinleyicilerdir. Müziksel zekası yüksek olan kişilerin kendi kendilerine mırıldandıklarını, ritim tuttuklarını veya şarkı söylediklerini görmek şaşırtıcı değildir. Birçokları ritim, tını veya şarkılar içeren cihazlar yoluyla daha iyi öğrenir.

Bedensel-Kinestetik Zeka veya “bedene hakim olmak,” bedeni iletişim kurmak, zorlukları ve sorunları çözmek ve hareket, jestler ve yüz ifadeleri yoluyla bilgileri işlemek için kullanma becerisidir. Bu zeka türü, el becerisi, esneklik, koordinasyon ve diğer somatik motor beceriler ile ilişkilidir. Dansçılar, sporcular, heykeltıraşlar, marangozlar ve cerrahların tümünün bedensel zekaları yüksek olma eğilimindedir. Bu zeka türüne sahip kişiler genellikle hareketler, yaparak, dokunarak ve insanlarla fiziksel etkileşim kurarak daha iyi öğrenirler. Ayrıca, iyi bir kas hafızasına sahiptirler ve aletleri beceriyle kullanabilirler.

Uzamsal-Görsel Zeka veya “resimlere hakim olmak,” uzamsal ilişkiler ve görseller ile düşünebilme yetisidir. Bu özelliği yüksek olan kişiler genellikle sanatsal beceriler, zihinde imgelerle oynama, resimsel hayal gücü ve uzamsal analiz ile ilgili alanlarda başarılıdır. Bu zeka türü fotoğrafçılar, ressamlar, iç mimarlar, grafik tasarımcılar, gezginler, mimarlar ve görsel düşünmenin önemli olduğu diğer mesleklerde sıklıkla bulunur. Resimlere hakim kişileri genellikle karalama veya çizim yaparken bulabilirsiniz; renkleri ayırt etme ve harmanlama, görselleri yorumlama ve görsel bilgi ve imgelerdeki kalıpları görmekte iyidir.

Sosyal Zeka veya “insanlara hakim olmak,” başkalarıyla etkin bir şekilde iletişim kurma ve onları anlama yetisidir. Bu özelliği yüksek olan kişiler genellikle gelişmiş iletişim becerileri, empati ve başkalarının duygu ve niyetlerini doğru bir şekilde değerlendirme yetenekleriyle tanınırlar. Onlar aynı zamanda anlaşmazlıkları çözümlemek ve çevrelerinde pozitif ilişkiler yaratmakta da harikadır. Psikologlar, eğitimciler, politikacılar, sosyal hizmetler uzmanları ve satış sorumlularını bu özelliği genellikle yüksektir.

İçsel Zeka veya “kendine hakim olmak,” kişinin kendini anlama ve bu bilgileri karar verme ve planlamasında kullanma becerisidir. Bu özelliği yüksek olan kişiler genellikle düşüncelerinin, duygularının, zayıflıklarının, güçlü yanlarının ve onları motive eden şeylerin farkındadır. Ayrıca, genellikle zengin ve ödüllendirici iç gözlemlere sahiptirler ve deneyimlerini derinlemesine düşünmeyi severler. Duygularını yaratıcı bir şekilde ifade ederler ve olgun bir şekilde kendilerini bilerek başkalarını rahatlatırlar. Bu zeka türü genellikle psikologlar, yazarlar, teorisyenler, filozoflar, bilim insanları ve ruhani liderlerde

Natüralist Zeka veya “doğaya hakim olmak,” doğal ile uyum içinde olma ve ekolojiyi yöneten kalıpları ayırt edebilme becerisidir. Bu özelliği yüksek olan kişiler doğa hakkında daha fazla şey öğrenmek, çevreyi keşfetmek ve kurtarmak ve yaşamı desteklemekle ilgilenirler. Genellikle doğadaki ilişkileri, farklılıkları ve kalıpları aramak ve bulmakta yeteneklidirler. Doğacı zekaya sahip kişiler yürüyüş, kamp, bahçe işleri ve diğer açık hava etkinliklerini severler. Bu zeka, çiftçiler, biyologlar, ormancılar, jeologlar, hayvancılar, bahçıvanlar ve hayvan eğitmenlerinde sıkça görülür.

Kendinizde bu kişilik tipinin belirtileri taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Zeka Tipi Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Zeka Tipi Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Zeka Tipi Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve yetkinlikleriniz ve tercih ettiğiniz öğrenme tarzlarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Eğitim odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve öğrenme tarzlarınızın standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.