Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum osobowości masochistycznej

Masochizm to skłonność do dostosowywania się do bolesnych doświadczeń poprzez wmawianie sobie, że zasługuje się na cierpienie lub że znoszenie tych doświadczeń uszlachetnia. Spektrum osobowości masochistycznej obejmuje szereg objawów, z których wszystkie wskazują na ekspresywną wstrzemięźliwość, niepewność poznawczą, dysforię i tym podobne. Chociaż masochizm nie jest już rozpoznawany jako zaburzenie osobowości, cechy osobowości masochistycznej są nadal dyskutowane przez psychologów i mogą pojawiać się jako temat w psychoterapii.

Niniejszy test łączy spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób rozpoznawania objawów osobowości masochistycznej i stanowi pojedynczy, złożony test do pomiaru przejawów osobowości masochistycznej w 8 różnych domenach.

Gdzie plasujesz się na spektrum osobowości masochistycznej? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 40

Mam takie poczucie, jakby bycie nieszczęśliwym było bezpieczne.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na spektrum osobowości masochistycznej IDRlabs (IDR-MPST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-MPST opiera się na pracy doktora nauk Thomasa Schilla, który opracował skalę osobowości autodestrukcyjnej. Test IDR-MPST nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami z dziedziny psychopatologii ani z instytucjami badawczymi, z którymi współpracują.

Test na spektrum osobowości masochistycznej IDRlabs opiera się na skali osobowości autodestrukcyjnej, opublikowanej w Schill, T., & Sparenberg, J. (1997). Relationships between Schill’s Self-Defeating Personality Scale and Coolidge’s Personality Disorders Inventory. Psychological Reports, 80(3), 735–738. https://doi.org/10.2466/pr0.1997.80.3.735. Kabatay, R. (1999). Self-defeating personality and learned helplessness. Southern Illinois University.

Test dostarcza takich opinii, jak: Zdyskredytowana samoocena: osoby w wysokim wynikiem dla tej cechy mają do siebie krytyczny stosunek i dyskredytują własną wartość i osiągnięcia. W rezultacie wiele takich osób będzie skłaniać się ku związkom lub sytuacjom, w których będą cierpieć, ponieważ nieświadomie czują, że nie zasługują na związek oparty na miłości. Co więcej, osoby takie łatwo poddają się w obliczu wyzwania, utwierdzając w ten sposób przekonanie, że próby poprawy ich sytuacji życiowej są daremne.

Ruminacje: osoby o skłonnościach masochistycznych mają tendencję do rozpamiętywania negatywnych wydarzeń z przeszłości. Wielokrotnie przypominają sobie doświadczone niesprawiedliwości i przewidują przyszłe rozczarowania na podstawie tego, co przeżyli w przeszłości. Służy to utrzymaniu poziomu cierpienia i bólu, do którego przywykli. Osoby takie mogą doświadczać ruminacji jako ochrony przed ponownym zranieniem.

Samopokonanie: osoby o osobowości masochistycznej często angażują się w zachowania autosabotujące. Pomimo posiadania odpowiednich kompetencji, nierzadko nie udaje im się wykonać zadań kluczowych dla osobistego dobrego samopoczucia. Mają też tendencję do nadmiernego poświęcenia, o które często osoby, dla których się poświęcają, wcale nie proszą.

Nastrój dysforyczny: wiele osób o osobowości masochistycznej doświadcza złożonej mieszanki emocji – czasami lękliwej bojaźni; a czasami poczucia opuszczenia i żałości. Uczucia cierpienia i udręki również nie są im obce.

Praca doktora Schilla wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne w formie szeroko stosowanego narzędzia psychologicznego, skali osobowości autodestrukcyjnej, do użytku w praktyce klinicznej, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum osobowości masochistycznej IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Niniejszy test na spektrum osobowości masochistycznej opiera się na słynnym i wysoko ocenionym narzędziu do oceny klinicznej koncepcji masochizmu. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia. Dlatego też test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum osobowości masochistycznej, umożliwiającego samoocenę pod kątem objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum osobowości masochistycznej, nie stanowią profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na spektrum osobowości masochistycznej jest dostępny za darmo i pozwoli uzyskać wyniki odnośnie do 8 głównych składowych wzorca osobowości masochistycznej.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących cech respondenta wskazujących na wzorce osobowości masochistycznej, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.