Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na style zachowań społecznych

Model stylów zachowań społecznych został pierwotnie opracowany przez doktorów nauk Davida W. Merrilla i Rogera H. Reida w latach 70. XX wieku jako narzędzie pomiarowe do samooceny odnośnie do sposobów interakcji z innymi na podstawie obserwowalnych zachowań i postawy. Autorzy zaproponowali cztery style zachowań społecznych: analityczny, kierowniczy, przyjacielski i ekspresyjny.

Jaki jest Twój styl zachowań społecznych? Wskaż, w jakim stopniu dotyczy Ciebie każde z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 20

Zwykle podejmuję decyzje w oparciu o logiczną analizę i nie zastanawiam się, jak wpłyną one na uczucia jednostek.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na style zachowań społecznych IDRlabs (IDR-IST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-IST opiera się na pracy doktorów nauk Davida W. Merrilla i Rogera H. Reida, którzy są twórcami modelu stylów zachowań społecznych. Test IDR-IST nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem ani autorem z dziedziny psychologii społecznej, psychologii osobowości ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni.

Test na style zachowań społecznych IDRlabs opiera się na kwestionariuszu: kwestionariusz stylów zachowań społecznych, opublikowanym w Reid, R. H., & Merrill, D. W. (1984). Social styles and effective selling: A test of the situational self-image congruence hypothesis. Journal of Personal Selling & Sales Management, 4(3), 29-33.

Cztery style zachowań społecznych – analityczny, kierowniczy, przyjacielski i ekspresyjny – opierają się na koncepcji Teorii Stylów Zachowań Społecznych opracowanej przez doktorów nauk Davida W. Merrilla i Rogera H. Reida. Teoria ta sugeruje, że jednostki wykazują preferowane sposoby interakcji z innymi i podejmowania decyzji oraz że zrozumienie tych stylów zachowań może pomóc ludziom poprawić komunikację i efektywniej współpracować.

Według doktorów nauk Davida W. Merrilla i Rogera H. Reida, twórców modelu stylów zachowań społecznych, style zachowań społecznych odnoszą się do ram używanych do zrozumienia i klasyfikowania wzorców zachowań jednostek w życiu społecznym i zawodowym. Model sugeruje, że ludzie wykazują przewidywalne wzorce zachowań oparte na dwóch wymiarach: asertywności i wrażliwości.

Asertywność: ten wymiar mierzy, w jaki sposób jednostka wyraża swoje opinie, broni swoich interesów i przejmuje kontrolę w sytuacjach społecznych. Ludzi można podzielić na "asertywnych" lub "nieasertywnych".

Wrażliwość: ten wymiar obrazuje sposób, w jaki jednostka reaguje na emocje i potrzeby innych. Ludzi można podzielić na "wrażliwych" lub "mniej wrażliwych".

Łącząc te dwa wymiary, Merrill i Reid zidentyfikowali cztery style zachowań społecznych:

Styl kierowniczy: kierownicy są bardzo asertywni i mniej wrażliwi. Zwykle są to osoby zdecydowane, bezpośrednie i zorientowanie na cel, często przejmują kontrolę i koncentrują się na wynikach.

Styl ekspresyjny: osoby ekspresyjne są bardzo asertywne i bardzo wrażliwe. Są otwarte, entuzjastyczne i ekspresyjne w komunikacji. Często są towarzyskie, kreatywne i lubią pracować w zespołach.

Styl przyjacielski: osoby przyjacielskie są mniej asertywne i bardzo wrażliwe. Priorytetem jest dla nich utrzymywanie relacji i harmonii. Okazują wsparcie i są chętne do współpracy, przedkładają współpracę nad rywalizację.

Styl analityczny: analitycy są mniej asertywni i mniej wrażliwi. Cenią dokładność, dane i logikę. Zwykle są ostrożni, zorientowani na szczegóły i wolą pracować niezależnie.

Model stylów zachowań społecznych sugeruje, że zrozumienie własnego stylu zachowań społecznych i rozpoznawanie stylów zachowań społecznych innych może poprawić komunikację, współpracę i skuteczność w różnych kontekstach interpersonalnych i zawodowych. Dostosowując swoje podejście do różnych stylów zachowań społecznych, jednostki mogą wzmacniać relacje, rozwiązywać konflikty i osiągać lepsze wyniki.

Praca doktorów nauk Reida i Merrilla wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne w formie wspomnianego kwestionariusza. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na style zachowań społecznych IDRlabs są niezależne od powyższych autorów, badaczy lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na style zachowań społecznych opiera się na słynnym modelu stylów zachowań społecznych. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny statusu emocjonalnego lub społecznego respondenta. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na style zachowań społecznych, umożliwiającego samoocenę pod kątem cech związanych z każdym stylem, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na style zachowań społecznych, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na style zachowań społecznych jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się stosunku respondenta do innych.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.