Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Sosyal Stil Testi

Sosyal Stiller modeli ilk olarak 1970'lerde David W. Merrill, Ph.D. ve Roger H. Reid, Ph.D. tarafından, insanların gözlemlenebilir davranışlara ve tutumlarına dayalı olarak başkalarıyla etkileşim yollarını ölçmek için bir öz değerlendirme aracı olarak geliştirildi. Araştırmacılar dört sosyal stil önerdi: analitik, enerjik, samimi ve dışavurumcu.

Sosyal stiliniz hangisi? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 20

Yeni insanlarla sohbet başlatırım ve iletişim kurarım.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Sosyal Stil Testi (IDR-IST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-IST, Sosyal Stiller modelini geliştiren David W. Merrill, Ph.D. ve Roger H. Reid, Ph.D.'nin çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-IST, sosyal psikoloji, kişilik psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Sosyal Stil Testi, Reid, R. H., ve Merrill, D. W.’nun (1984) şu çalışmasında yer alan anket, sosyal stil anketinden faydalanmıştır: Social styles and effective selling: A test of the situational self-image congruence hypothesis (Sosyal stiller ve etkili satış: Durumsal benlik saygısı uyumu hipotezinin bir testi.). Journal of Personal Selling & Sales Management, 4(3), 29-33.

Analitik, enerjik, cana yakın ve dışavurumcu olmak üzere dört sosyal stil, David W. Merrill, Ph.D. ve Roger H. Reid, Ph.D. tarafından geliştirilen Sosyal Stiller Teorisi kavramına dayanmaktadır. Bu teori, bireylerin başkalarıyla etkileşime girme ve karar verme yollarını tercih ettiğini ve bu tarzları anlamanın, insanların iletişimi geliştirmesine ve birlikte daha etkili çalışmasına yardımcı olabileceğini öne sürer.

Sosyal Stiller modelinin yaratıcıları David W. Merrill ve Roger H. Reid’e göre, sosyal stiller, bireylerin sosyal ve profesyonel ortamlardaki davranış kalıplarını anlamak ve sınıflandırmak için kullanılan bir çerçevedir. Model, insanların iki boyuta dayalı öngörülebilir davranış kalıpları sergilediğini öne sürer: özgüven ve uyumlu olma.

Özgüven: Bu boyut, bireylerin fikirlerini nasıl ifade ettiklerini, çıkarlarını nasıl savunduklarını ve sosyal durumlarda nasıl sorumluluk aldıklarını ölçer. İnsanlar "iddialı" veya "iddiasız" olarak kategorize edilebilir.

Uyumlu olma: Bu boyut, bireylerin başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına nasıl tepki verdiğini yansıtır. İnsanlar "uyumlu" veya "uyumsuz" olarak kategorize edilebilir.

Merrill ve Reid, bu iki boyutu birleştirerek dört sosyal stil belirledi:

Enerjik: Enerjik kişiler oldukça iddialıdır ve cevap vermeye daha az hazırdır. Kararlı, açık sözlü ve hedef odaklı olma eğilimindedirler, genellikle sorumluluk alır ve sonuçlara odaklanırlar.

Dışavurumcu: Dışavurumcu kişiler oldukça iddialıdır ve son derece uyumludur. İletişimlerinde dışa dönük, hevesli ve etkileyicidirler. Genellikle sosyal ve yaratıcıdırlar ve ekip halinde çalışmaktan keyif alırlar.

Cana yakın: Cana yakın kişiler daha az iddialıdır ve son derece uyumludur. İlişkileri ve uyumu sürdürmeye öncelik verirler. Destekleyici ve işbirlikçidirler ve rekabet yerine işbirliğini tercih ederler.

Analitik: Analitik kişiler daha az iddialıdır ve daha az uyumludur. Doğruluğa, verilere ve mantığa değer verirler. Dikkatli, detay odaklı olma eğilimindedirler ve bağımsız çalışmayı tercih ederler.

Sosyal Stiller modeli, kişinin kendi sosyal stilini anlaması ve diğerlerinin sosyal stillerini tanımasının, çeşitli kişilerarası ve profesyonel bağlamlarda iletişimi, işbirliğini ve etkililiği geliştirebileceğini söyler. Kişiler, yaklaşımlarını farklı sosyal tarzlara uyum sağlayacak şekilde uyarlayarak, ilişkileri geliştirebilir, çatışmaları çözebilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilir.

Dr. Reid ve Dr. Merrill'in çalışmaları, yukarıda belirtilen anket formundaki bazı tanı kriterlerini de belirlemiştir. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Sosyal Stil Testi, yukarıdaki yazarlardan, araştırmacılardan veya herhangi bir bağlı kuruluştan bağımsızdır.

Sosyal Stil Testi, iyi bilinen bir sosyal stil modeline dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve duygusal ve ilişki statünüz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir değerlendirme yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu kişilik stillerin özelliklerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online sosyal stil testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, bu Sosyal Stil Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Sosyal Stil Testi size ücretsiz olarak sunulur ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuza ilişkin puanlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.