Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test polityczny 8 wartości

Test 8 wartości jest testem opracowanym na bazie współpracy, którego celem jest zmierzenie politycznego punktu widzenia danej osoby w odniesieniu do ośmiu głównych wartości politycznych.

Aby rozwiązać test 8 wartości, określ swój stopień zgodności lub niezgodności z każdym z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 70

Żadna z kultur nie jest lepsza od innych.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test polityczny 8 wartości jest rozpowszechniany na licencji MIT. Test polityczny 8 wartości nie jest odpowiednikiem Testu politycznego kompasu, zarejestrowanego znaku towarowego Pace News Limited, ani Testu współrzędnych politycznych, który jest własnością IDRlabs.

Niniejszy test został poddany ocenie respondentów ze wszystkich stron spektrum politycznego. Mimo to należy pamiętać, że wszelkie testy są jedynie przybliżeniem szerszych obrazów empirycznych i teoretycznych.

Testy polityczne, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy stosowane w badaniach akademickich, czy bezpłatne testy internetowe, takie jak ten, są wskaźnikami Twojego stanowiska politycznego. Żaden z dotychczas opracowanych testów nie może jednak z pełną dokładnością lub rzetelnością określić Twojego stanowiska politycznego. Żaden test polityczny 8 wartości, test współrzędnych politycznych, czy test politycznego kompasu nie zastąpi też dogłębnego zapoznania się z polityką własnego kraju.

Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu politycznego 8 wartości zauważ, że wyniki są przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu współrzędnych politycznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Licencja: Ta zmodyfikowana wersja testu 8 wartości jest powielana na podstawie niniejszej licencji:

Prawa autorskie © 2017 8values. http://8values.github.io.

Niniejszym udziela się bezpłatnego pozwolenia każdej osobie, która otrzymuje kopię tego oprogramowania i powiązanych plików („Oprogramowanie”), na nieograniczone rozprowadzanie Oprogramowania, w tym między innymi używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikacji, rozpowszechniania, udzielania sublicencji i/lub sprzedaż kopii Oprogramowania oraz udzielanie osobom, którym Oprogramowanie zostało dostarczone takiego pozwolenia, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu powinny być dołączone do wszystkich kopii lub znacznych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE ”W FORMIE, W JAKIEJ JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE NIENARUSZANIA PRAW. AUTORZY LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE, SZKODY LUB INNE ZOBOWIĄZANIA, NAWET W PRZYPADKU ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, ZWIĄZANEJ POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO Z OPROGRAMOWANIEM LUB JEGO WYKORZYSTANIEM LUB INNYMI CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy internetowy test polityczny 8 wartości jest dostarczany bezpłatnie i określa Twoje współrzędne na 4 głównych osiach politycznych, ostatecznie dopasowując Cię do ogólnego stanowiska politycznego.

2. Bez ukrytych celów. Chociaż istnieją inne testy „współrzędnych politycznych” i „politycznego kompasu”, wiele z nich próbuje tak sformułować pytania, aby respondent zgodził się z założonym przez autorów poglądem politycznym. Niniejszy test stara się objąć wszystkie obozy polityczne, zgodnie z ich rzeczywistą oceną.

3. Współczesny. Wiele z najpopularniejszych testów współrzędnych politycznych opracowano ponad 10 lat temu i/lub przeprowadzono w odniesieniu do poszczególnych wyborów. W obu przypadkach pytania koncentrują się wokół kwestii, które były istotne w tych konkretnych czasach, a nie na współczesnym obrazie politycznym. Niniejszy test zawiera zaktualizowany zestaw pytań.

4. Przeprowadzany w wielu krajach. Niniejszy test polityczny 8 wartości został przeprowadzony w wielu krajach i jest z powodzeniem stosowany w różnych częściach świata, wliczając w to Stany Zjednoczone, Kanadę i wiele krajów europejskich.