Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบค่านิยมทางการเมือง 8 ด้าน

แบบทดสอบค่านิยมทั้ง 8 ด้านเป็นแบบทดสอบพัฒนาชุมชนที่ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อประเมินหาจุดยืนทางการเมืองของผู้ทำแบบทดสอบจากค่านิยมทางการเมืองทั้งหมด 8 ด้าน

เพื่อทำแบบทดสอบค่านิยมทั้ง 8 ด้าน โปรดระบุระดับความเห็นของคุณว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 70

สหประชาชาติ (UN) ควรจะถูกยกเลิกไปซะ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบค่านิยมทางการเมืองทั้ง 8 ด้านถูกเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ MIT โดยแบบทดสอบค่านิยมทางการเมืองทั้ง 8 ด้านนี้ไม่ได้เทียบเท่ากับแบบทดสอบเข็มทิศการเมืองที่จดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าในนามของ Pace News Limited หรือแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองซึ่งเป็นสินทรัพย์ของ IDRlabs

แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสเปกตรัมทางการเมืองในทุกด้านของผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการทดสอบเป็นเพียงแค่การประเมินทางทฤษฎีในเชิงประจักษ์เท่านั้น

ควิซเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นแบบ "ทางการ" เพื่อใช้ในงานวิจัยวิชาการหรือแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ต่างก็ช่วยในการประเมินจุดยืนทางการเมืองของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถกำหนดจุดยืนทางการเมืองของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำแบบสมบูรณ์ที่สุดได้ และไม่มีแบบทดสอบค่านิยมทางการเมือง 8 ด้านหรือแบบทดสอบเข็มทิศทางการเมืองใดที่สามารถทดแทนสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองเชิงลึกในประเทศของคุณเอง

ก่อนที่คุณจะทำแบบทดสอบค่านิยมทางการเมือง 8 ด้านของเรา โปรดทราบว่าผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" และคุณสามารถทำแบบทดสอบได้ฟรี โดยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองหรือให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบพิกัดทางการเมืองออนไลน์ของเรา โปรดอ่านที่เงื่อนไขการให้บริการ

ใบอนุญาต: แบบทดสอบค่านิยมทั้ง 8 ของเวอร์ชันที่มีการดัดแปลงนี้ถูกจัดทำใหม่ภายใต้ใบอนุญาตดังต่อไปนี้:

Copyright © 2017 8values. http://8values.github.io.

อนุญาตให้บุคคลใด ๆ ที่ได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์นี้และไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ("ซอฟต์แวร์") สามารถจัดการกับซอฟต์แวร์ได้แบบไม่มีข้อจำกัด ทั้งสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก แก้ไข รวม เผยแพร่ แจกจ่าย อนุญาต และ/หรือขายสำเนาของซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

ให้รวมประกาศลิขสิทธิ์และใบอนุญาตในข้างต้นในสำเนาทั้งหมดหรือส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้จัดทำหรือผู้ถือลิขสิทธิ์จะไม่รับผิดต่อการเรียกร้องความเสียหายหรือความรับผิดอื่นใด ไม่ว่าจะในการดำเนินการตามสัญญา การละเมิด หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์หรือการใช้งานซอฟต์แวร์

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบค่านิยมทางการเมือง 8 ด้านนี้ได้ฟรี และจะได้รับคะแนนเกี่ยวกับพิกัดบน 4 แกนหลักทางการเมืองที่ตรงกับจุดยืนทางการเมืองโดยรวมของคุณมากที่สุด

2. เป็นกลาง ในขณะที่แบบทดสอบพิกัดและเข็มทิศทางการเมืองอื่น ๆ หลายรายการพยายามที่จะพลิกแพลงคำถามเพื่อให้ผู้ตอบคำถามเห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองของพวกเขาเอง แบบทดสอบนี้พยายามที่จะเป็นกลางให้มากที่สุดเพื่อแสดงพิกัดที่แท้จริงของผู้ทำแบบทดสอบ

3. ทันสมัย แบบทดสอบพิกัดทางการเมืองอื่น ๆ หลายรายการที่ได้รับความนิยมถูกจัดทำขึ้นมานานกว่า 10 ปีและ/หรือถูกจัดทำขึ้นด้วยการคัดสรรเฉพาะ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ คำถามมักจะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะและไม่ได้อยู่ในแนวทางของการเมืองแบบร่วมสมัย แต่แบบทดสอบนี้มีเป้าหมายในการจัดเตรียมคำถามให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

4. ได้รับการทดสอบแล้วในหลายประเทศ แบบทดสอบค่านิยมทั้ง 8 ด้านได้ถูกนำไปใช้ทดสอบและใช้งานอย่างประสบความสำเร็จในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศในยุโรป