Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na wartości cywilizacyjne

Światowe Badanie nad Wartościami to ceniony globalny projekt badawczy, który analizuje wartości i przekonania ludzi na całym świecie. Po przeprowadzeniu badania na ponad 165 000 osobach z 65 różnych krajów, naukowcy Ronald Inglehart i Christian Welzel byli w stanie pogrupować kraje świata w grupy kulturowe lub cywilizacje. Niniejszy test wykorzystuje dane ze Światowego Badania nad Wartościami i mapy kulturowej Ingleharta-Welzela i porównuje Twoje wartości z wartościami ludzi z całego świata.

Do której cywilizacji świata pasują Twoje wartości? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 20

Jednym z celów mojego życia było sprawienie, żeby rodzice byli ze mnie dumni.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na wartości cywilizacyjne IDRlabs jest własnością IDRlabs. Test na wartości cywilizacyjne opiera się na wynikach Światowego Badania nad Wartościami i mapy kulturowej Ingleharta-Welzela, ale nie jest powiązany z tymi badaczami ani ich instytucjami.

Niniejszy test ocenia Twoje wartości na następujących skalach: wartości tradycyjne kontra świecko-racjonalne: tradycyjne wartości przywiązują wielką wagę do religii, więzi rodzic-dziecko, szacunku dla władzy i tradycyjnych wartości rodzinnych. Osoby hołdujące wartościom tradycyjnym również wykazują skłonność do dezaprobaty dla rozwodów i aborcji, często wykazują wysoki poziom dumy narodowej i mają nacjonalistyczne poglądy. Natomiast osoby o świecko-racjonalnych wartościach kładą mniejszy nacisk na religię, tradycyjne wartości rodzinne i władzę. Mają bardziej przyzwalającą postawę wobec rozwodów i aborcji, są otwarte na zmiany społeczne i mają ogólnie mniej nacjonalistyczne poglądy.

Wartości przetrwania kontra autoekspresji: wartości przetrwania kładą nacisk na bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne, a także stabilność polityczną w danej społeczności. Wartości przetrwania są również powiązane ze stosunkowo etnocentrycznym poglądem, obawami dotyczącymi homoseksualizmu i niskim poziomem zaufania do innych, a także niskim poziomem tolerancji dla tych, którzy są inni. Natomiast osoby o wartościach autoekspresji kładą nacisk na indywidualne i społeczne uprawnienia oraz mają wyższą tolerancję dla cudzoziemców, homoseksualistów i innych niedominujących grup. Osoby o wartościach autoekspresji wykazują również większe poparcie dla równouprawnienia płci, przywiązują wagę do ochrony środowiska i generalnie oczekują, że zostaną włączone w proces podejmowania decyzji politycznych w swoim kraju.

Niniejszy test opiera się na następujących publikacjach: Inglehart, R & C. Welzel. 2005. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press. Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin& B. Puranen et al. (eds.). 2014. World Values Survey: Round Six - Country-Pooled. Madrid: JD Systems Institute. Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2014. World Values Survey: All Rounds - Country-Pooled Madrid: JD Systems Institute.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na wartości cywilizacyjne, który pozwala na porównanie własnych wartości do wartości głównych cywilizacji świata, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe quizy, takie jak ten test na wartości cywilizacyjne, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na wartości cywilizacyjne jest dostępny za darmo i nie wymaga logowania ani rejestracji.

2. Oparty na danych ze Światowego Badania nad Wartościami. Niniejszy test wykorzystuje dane z cenionego Badania nad Wartościami i mapy kulturowej Ingleharta-Welzela i porównuje Twoje wartości z wartościami ludzi z całego świata.

3. Stworzony z pomocą profesjonalistów.. Niniejszy test został stworzony przy udziale naukowców, którzy zawodowo zajmują się naukami politycznymi i analizą polityczną.