Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Medeniyet Değerleri Testi

Dünya Değerler Araştırması, dünyanın dört bir yanındaki insanların değerlerini ve inançlarını araştıran saygın bir küresel araştırma projesidir. Araştırmacılar Ronald Inglehart ve Christian Welzel, 65 farklı ülkede 165.000'den fazla insanla anket yaparak, dünya ülkelerini kültürel gruplar veya medeniyetler halinde kümelemeyi başardılar. Bu test, değerlerinizi dünyadaki insanlarla karşılaştırmak için Dünya Değerler Araştırması ve Inglehart-Welzel Kültür Haritasından alınan verileri kullanır.

Sizin değerleriniz dünyanın hangi medeniyetiyle örtüşüyor? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 20

İfade özgürlüğü sorunları benim için ülkemdeki kira ve yemek maliyetlerinden daha önemlidir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Medeniyet Değerleri Testinin mülkiyeti IDRlabs’a aittir. Medeniyet Değerleri Testi, Dünya Değerler Araştırması ve Inglehart-Welzel Kültür Haritasının bulgularına dayanmaktadır, ancak bu araştırmacılarla veya kurumlarıyla hiçbir bağlantısı yoktur.

Bu test şu eksenlerdeki değerlerinizi ölçer: Geleneksel ve Seküler-Rasyonel Değerler: Geleneksel değerler dine, ebeveyn-çocuk bağlarına, otoriteye saygıya ve geleneksel aile değerlerine büyük önem verir. Geleneksel değerlere sahip kişiler ayrıca boşanmayı ve kürtajı reddetme eğilimindedir ve genellikle ülkesine karşı büyük bir milli gurur hisseder ve milliyetçi bir bakış açısına sahiptir. Buna karşılık, seküler-rasyonel değerlere sahip insanlar dine, geleneksel aile değerlerine ve otoriteye daha az vurgu yaparlar. Boşanma ve kürtaja karşı daha rahat tavırları vardır, toplumsal değişime açıktırlar ve genellikle daha az milliyetçidirler.

Hayatta Kalma ve Kendini İfade Etme Değerleri: Hayatta kalma değerleri içinde bulunduğu toplulukta siyasi istikrarla birlikte ekonomik ve fiziksel güvenliği vurgular. Hayatta kalma değerleri aynı zamanda nispeten etnosentrik bir bakış açısı, eşcinsellik hakkında şüpheler ve diğer insanlara karşı düşük güven seviyeleri ve farklı olanlara karşı düşük hoşgörü seviyeleri ile de ilişkilendirilir. Buna karşılık, kendini ifade etme değerlerine sahip insanlar, bireysel ve sosyal özgürlükleri vurgular ve yabancılara, eşcinsellere ve diğer baskın olmayan gruplara karşı daha yüksek toleransa sahiptir. Kendini ifade etme değerlerine sahip insanlar ayrıca cinsiyet eşitliğine daha fazla destek verir, çevrenin korunmasına öncelik verir ve genellikle ülkelerindeki siyasi karar alma süreçlerine dahil olmayı beklerler.

Test şu araştırmalara dayanmaktadır: Inglehart, R & C. Welzel. 2005. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence (Modernizasyon, Kültürel Değişim ve Demokrasi: İnsani Gelişme Dizisi). New York: Cambridge University Press. Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2014. World Values Survey: Round Six - Country-Pooled (Dünya Değerleri Araştırması: Altıncı Dalga - Ülkelere Göre Kümelenmiş). Madrid: JD Systems Institute. Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2014. World Values Survey: All Rounds - Country-Pooled Madrid: (Dünya Değerleri Araştırması: Tüm Dalgalar - Ülkelere Göre Kümelenmiş Madrid). JD Systems Institute.

Değerlerinizi büyük dünya uygarlıklarının değerleriyle karşılaştırmanıza olanak tanıyan bu ücretsiz online Medeniyet Değerleri Testi'nin yayıncıları olarak, testi istatistiksel kontrollere ve validasyona tabi tutarak mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Medeniyet Değerleri Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Medeniyetler Testi size ücretsiz olarak ve kaydolmanız gerekmeden sunulmaktadır.

2. Dünya Değerleri Araştırmasından elde edilen verilere dayanır Bu test, değerlerinizi dünyadaki insanlarla karşılaştırmak için saygın Değerler Araştırması ve Inglehart-Welzel Kültür Haritasından alınan verileri kullanır.

3. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Bu test, siyaset bilimi ve siyaset analizi alanında profesyonel olarak çalışan araştırmacıların verdikleri bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.