Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na wartości moralne

Test na wartości moralne jest odmianą klasycznego testu na podstawy moralne, który ma na celu ocenę moralności respondenta badając jego(jej) reakcje na codzienne wydarzenia.

Ta forma testu na wartości moralne wykorzystuje rozszerzoną wersję modelu podstaw moralnych i mierzy Twoje priorytety moralne w 10 różnych dziedzinach.

Dla każdej z poniższych sytuacji wskaż, czy uważasz, że jest to dla Ciebie moralnie poprawne, czy nie.

Pytanie 1 z 36

Kobieta rzuca kota na drugi koniec pokoju, ponieważ podrapał on meble.

Nie OK
OK

NASTĘPNE

Test na wartości moralne IDRlabs został opracowany przez IDRlabs na podstawie rosnącej liczby badań naukowych, które sugerują, że teorię podstaw moralnych można rozszerzyć na 10 lub więcej dziedzin. IDRlabs nie jest powiązany z żadnym z badaczy wymienionych na poniższej liście materiałów źródłowych.

Test obejmuje 10 następujących dziedzin moralnych: Pielęgnowanie: zapobieganie cierpieniu innych, troska o bezbronnych i okazywanie współczucia słabszym poprzez ich pielęgnowanie i opiekę nad nimi. Sprawiedliwość-Równość: szanowanie współpracy i zrozumienia poprzez zapobieganie lub minimalizowanie sytuacji, które mogłyby prowadzić do nierównych wyników. Sprawiedliwość-Współmierność: szanowanie indywidualizmu i merytokracji, pozwalając osobom ciężko pracującym, kompetentnym lub szczęściarzom czerpać korzyści ze swoich działań. Lojalność: szanowanie obowiązków związanych z przynależnością do grupy, gotowość do poświęcenia się dla swojej wąskiej grupy i czujność na zdradę ze strony grupy zewnętrznej. Autorytet: zachowanie porządku społecznego dzięki poszanowaniu zobowiązań hierarchicznych poprzez posłuszeństwo, szacunek i wypełnianie wynikających z pełnionej roli obowiązków. Nienaruszalność-Tradycja: zachowanie nienaruszalności tradycyjnych wartości, poszanowanie tabu religii oraz unikanie bakterii i zarazków. Nienaruszalność-Natura: zachowanie czystości przyrody i środowiska, postrzeganie przyrody jako świętości i postrzeganie wpływu ludzkości jako skażenia. Wolność stylu życia: szanowanie niezależności i autonomii jednostki, umożliwiając każdej osobie podejmowanie decyzji o biegu własnego życia. Wolność ekonomiczna: szanowanie skrzętności i inicjatywy jednostki, pozwalając każdej osobie na niepodleganie przymusowi w sferze gospodarczej. Własność: okazywanie szacunku dla własności i posiadania poprzez zapobieganie kradzieży, szkodom, wtargnięciu i wandalizmowi dóbr należących do innych osób.

Niniejszy test został opracowany w oparciu o następujące źródła: Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., Ditto, P.: Mapping the Moral Domain, Journal of Personality and Social Psychology 101(2), 2011. Graham, J., Haidt, J., Nosek, Brian A.: Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations, Journal of Personality and Social Psychology 96, 2009. Iyer, R., Koleva S., Graham J., Ditto P., Haidt J.: Understanding Libertarian Morality, PLoS ONE 7(8), 2012. Kim, K.R., Kang, J., Yun, S.: Moral Intuitions and Political Orientation, Psychological Reports 111(1), 2012. Nilsson, A., Erlandsson, A.: The Moral Foundations Taxonomy, Personality and Individual Differences 76, 2015. Clifford, S., Iyengar, V., Cabeza, R., Sinnott-Armstrong, W.: Moral Foundations Vignettes, Behavior Research Methods, 2015. Gross, N., Medvetz, T., Russell, R.: The Contemporary American Conservative Movement, Annual Review of Sociology 37, 2011.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu na wartości moralne posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykorzystywania różnych narzędzi do oceny osobowości i zajmują się zawodowo psychometrią i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego bezpłatnego testu na wartości moralne należy zauważyć, że testu nie należy mylić z klasycznym testem na podstawy moralne, który został już opublikowany na naszej stronie. Ponadto należy pamiętać, że wyniki testu przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na wartości moralne jest dostępny bez konieczności rejestracji i pozwoli Ci określić swoje podstawy moralne w 10 różnych dziedzinach.

2. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego interaktywnego testu na wartości moralne posiadają kwalifikacje do wykorzystywania różnych inwentarzy psychologicznych i zawodowo zajmują się psychometrią i badaniem osobowości.