Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Ahlaki Değerler Testi

Ahlaki Değerler, kişinin ahlak anlayışını gündelik olaylara verdikleri tepkiler ile ölçmeye çalışan klasik Ahlaki Temeller Testlerinin bir çeşididir.

Ahlaki Değerler testinin bu sürümü, 10 farklı alanda ahlaki önceliklerinizi ölçen Ahlaki Temeller kuramının genişletilmiş bir sürümünü kullanır.

Aşağıdaki durumların her biri için, o ifadenin ahlaki açıdan uygun olup olmadığını düşündüğünüzü belirtiniz.

Soru 1 / 36

Bir kadın, mobilyalarını tırmaladığı için kedisini odanın öbür ucuna fırlatır.

Not OK
OK

SONRAKİ

IDRlabs Ahlaki Değerler Testi, Ahlaki Temeller Teorisinin 10 veya daha fazla alanını içerecek şekilde genişletilebileceğini öne süren, büyümekte olan bir bilimsel araştırma bütününe dayalı olarak IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDRlabs, aşağıda referans listesinde belirtilen hiçbir araştırmacı ile ilişkili değildir.

Bu test şu 10 ahlak alanını kullanmaktadır: Himaye: Başkalarının acı çekmesini önlemek, savunmasızları önemsemek ve zayıflara bakarak ve onlara değer vererek şefkat göstermek. Adillik/Eşitlik: Eşit olmayan sonuçlara yol açacak durumları önleyerek veya en aza indirerek işbirliği ve duygu paylaşımını onurlandırmak. Adillik/Orantılılık: Çalışkan, yetkin veya şanslı olanların çabalarının karşılığını almalarına izin vererek bireyselliği ve meritokrasiyi onurlandırmak. Sadakat: Bir gruba üye olmanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek, grup içinde fedakarlık yapmak ve grup dışı ihanetlere karşı uyanık olmak. Otorite: İtaat, saygı ve rol temelli görevlerin yerine getirilmesi yoluyla hiyerarşik ilişkilerin yükümlülüklerini yerine getirerek sosyal düzeni korumak. Kutsallık/Gelenek: Geleneksel değerlerin kutsallığını sürdürmek, dinin tabularına saygı duymak, bakteriler ve hastalık bulaşmasından kaçınmak. Kutsallık/Doğa: Doğanın ve çevrenin saflığını korumak, doğayı kutsal olarak ve insanlığın onun üzerindeki etkisini yozlaştırıcı olarak görmek. Yaşam Tarzı Özgürlüğü: Herkesin kendi hayatının seyrini belirlemesine izin vererek kişinin bağımsızlığını ve özerkliğini onurlandırmak. Ekonomik Özgürlük: Ekonomik alanda herkesin baskıdan kurtulmasına imkan tanıyarak bireyin çabası ve girişimini onurlandırmak. Mülk: Hırsızlık, zarar verme, izinsiz giriş ve vandalizmi önleyerek insanların mülk ve eşyalarına saygı göstermek.

Bu test takip eden kaynaklar temel alınarak derlenmiştir: Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., Ditto, P.: Mapping the Moral Domain (Ahlak Alanının Haritasının Çıkarılması), Journal of Personality and Social Psychology 101(2), 2011. Graham, J., Haidt, J., Nosek, Brian A.: Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations (Liberaller ve Muhafazakarlar Farklı Bir Dizi Ahlaki Temellere İtimat Ederler), Journal of Personality and Social Psychology 96, 2009. Iyer, R., Koleva S., Graham J., Ditto P., Haidt J.: Understanding Libertarian Morality (Liberteryen Ahlak Anlayışını Anlamak), PLoS ONE 7(8), 2012. Kim, K.R., Kang, J., Yun, S.: Moral Intuitions and Political Orientation (Ahlaki Sevgiler ve Siyasi Oryantasyon), Psychological Reports 111(1), 2012. Nilsson, A., Erlandsson, A.: The Moral Foundations Taxonomy (Ahlaki Temellerin Sınıflandırması), Personality and Individual Differences 76, 2015. Clifford, S., Iyengar, V., Cabeza, R., Sinnott-Armstrong, W.: Moral Foundations Vignettes (Ahlaki Temeller Değerleri), Behavior Research Methods, 2015. Gross, N., Medvetz, T., Russell, R.: Contemporary American Conservative Movement (Modern Amerikan Muhafazakar Hareketi), Annual Review of Sociology 37, 2011.

Bu ücretsiz online Ahlaki Değerler testinin yazarları birçok kişilik aracının kullanımı için sertifikalıdır ve psikometri ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz Ahlaki Değerler Testimizi kullanmadan önce, lütfen bu testin bu sitede daha önce yayınlanmış olanlar gibi klasik Ahlaki Temeller Testleriyle karıştırılmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, testin "olduğu gibi" ve ücretsiz sunulduğunu ve bunların herhangi profesyonel veya sertifikalı tavsiye olarak yorumlanmaması gerektiğini unutmayınız. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Ahlaki Değerler Testi, kaydolmanıza gerek olmaksızın size sunulmaktadır ve 10 farklı alanda ahlaki temellerinizi belirlemenize olanak tanır.

2. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu Ahlaki Değerler Testinin yazarları birçok psikolojik envanterin kullanımı için sertifikalıdır ve psikometri ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.