Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบสมรรถภาพการรู้คิด

จากผลงานของไมเออส์, บริกส์ และยุง

ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั้น ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล ยุง เกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยสมรรถภาพการรู้คิด จากการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพฟรีชุดนี้ คุณจะได้รับผลคะแนนอยู่ในสมรรถภาพแปดประเภทของยุง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยยุง, ไมเออส์, บริกส์, ม็อลท์เซอร์, ชมีท-กีซ็อง, ว็อล์ฟ, ฟ็อน ฟรันทซ์ และฟัน เดอร์ โฮป แม้จะยังไม่เป็นที่ปรากฏว่าแบบทดสอบสมรรถภาพมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างแบบทดสอบประเภทแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถให้ภาพที่สมบูรณ์และเป็นอิสระมากขึ้นของกลไกระดับลึกของประเภทบุคลิกภาพ

คำถามที่ 1 จาก 48

ฉันไม่ตัดสินคนอื่นและฉันไม่สนใจว่าพวกเขาจะตัดสินฉันอย่างไรด้วย ฉันว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบสมรรถภาพการรู้คิดของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR Labs Cognitive Function Test) เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล (IDR Labs International)

แบบทดสอบของเราเป็นหนึ่งในแบบทดสอบฟรีเพียงไม่กี่ชุดที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางสถิติและการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พึงระลึกว่าแบบทดสอบต่าง ๆ เป็นเพียงตัวชี้วัดเท่านั้น หมายความว่าเป็นการแนะนำให้คุณรู้จักกับระบบเบื้องต้นเพื่อให้คุณทราบว่าจะเริ่มต้นที่ใด

ตัวชี้วัดของไมเออส์-บริกส์ (Myers-Briggs Type Indicator) และเอ็มบีทีไอ (MBTI) เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของมูลนิธิไมเออส์และบริกส์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เครื่องมือเอ็มบีทีไอ® (MBTI®) ได้รับการเผยแพร่โดยบริษัทไมเออส์-บริกส์ ตัวชี้วัดของยุง (Jung Type Indicator) เป็นทรัพย์สินของไซเท็กอินเตอร์แนชนัล

แบบทดสอบบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบทางวิชาชีพหรือแบบ "ทางการ" เช่น แบบทดสอบเอ็มบีทีไอ® (MBTI®; Myers-Briggs Type Indicator®< /sup>), ตัวชี้วัดประเภทยุง หรือแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีเช่นนี้เป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้คุณค้นพบประเภทบุคลิกภาพของคุณ แต่ไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถระบุประเภทบุคลิกภาพของคุณด้วยความแม่นยำหรือความเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบประเภทบุคลิกภาพใดที่ใช้ทดแทนการทำความคุ้นเคยกับผลงานของไมเออส์, บริกส์, ฟ็อน ฟรันทซ์, ฟัน เดอร์ โฮป และยุงในเชิงลึกได้

ในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีซึ่งช่วยให้คุณค้นพบประเภททางจิตวิทยาของคุณตามระบบการจัดประเภทของยุง, ไมเออส์, บริกส์, ฟ็อน ฟรันทซ์ และฟัน เดอร์ โฮป เราพยายามทำให้แบบทดสอบประเภทบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีชุดนี้มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำ และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้

เช่นเดียวกับแบบทดสอบ "ทางการ" ที่มีพื้นฐานมาจากระบบการจัดประเภทของยุง และเครื่องมือแม่นยำอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมืออาชีพ แบบทดสอบออนไลน์ฟรีของเราอยู่ภายใต้การควบคุมทางสถิติและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราอ้างอิงแบบทดสอบนี้จากจิตวิทยาของประเภทบุคลิกภาพที่นำเสนอในหนังสือ Psychological Types ของคาร์ล ยุง รวมถึงข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาในการทดสอบประเภทบุคลิกภาพที่นำเสนอในผลงานของอิซาเบล บริกส์ ไมเออส์ ผู้ร่วมจัดทำแบบทดสอบเอ็มบีทีไอ® (MBTI®) ตามที่เธอได้กำหนดไว้ในหนังสือ Gifts Differing นอกจากนี้ Conscious Orientation and Character and the Unconscious ซึ่งเป็นผลงานของฟัน เดอร์ โฮป ก็มีอิทธิพลในแบบทดสอบนี้เช่นกัน

แบบทดสอบนี้เป็นไปตามทฤษฎีที่ได้รับการตั้งขึ้น แบบทดสอบของเราเป็นไปตามทฤษฎีที่ยุง, ไมเออส์, ฟ็อน ฟรันทซ์ และฟัน เดอร์ โฮป เขียนไว้ในหัวข้อที่ว่าด้วยประเภทบุคลิกภาพ มากกว่าที่จะเป็นการนำทฤษฎีของยุงมาใช้อย่างมักง่าย

แบบทดสอบของเราเป็นหนึ่งในแบบทดสอบออนไลน์ฟรีที่นำผลงานของโยฮันเนิส แฮร์มานึส ฟัน เดอร์ โฮป มาใช้อ้างอิงด้วย และได้พยายามที่จะนำเสนอการวัดผลทางจิตวิทยาที่แม่นยำและใกล้เคียงกับผลงานทางการและผลงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ของฟัน เดอร์ โฮป มากที่สุด

คณะผู้จัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีชุดนี้ได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันหลายชุด และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดประเภทและการทดสอบบุคลิกภาพ ก่อนใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีของเรา โปรดทราบว่าถึงแม้รหัสสี่ตัวอักษรที่แสดงในแบบทดสอบนี้จะเข้ากันได้กับรหัสที่แบบทดสอบและเอกสารการฝึกอบรมทางการได้กำหนดไว้ แต่ไม่ควรนำแบบทดสอบนี้ไปปะปนกับแบบทดสอบที่เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ เช่น ตัวชี้วัดของไมเออส์-บริกส์ (Myers-Briggs Type Indicator®), ตัวชี้วัดของเกรย์-วีลไรต์ (Grey-Wheelwright Type Indicator), ตัวชี้วัดของยุง (Jung Type Indicator) และอื่น ๆ ผลการทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีของเรามีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำในฐานะผู้มีวิชาชีพหรือเป็นการประกาศรับรองใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีชุดนี้ส่งถึงคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จ คุณจะได้รับผลคะแนนการทดสอบบุคลิกภาพว่าด้วยสมรรถภาพการรู้คิดตามระบบของคาร์ล ยุง

2. นวัตกรรม ถึงแม้จะมีแบบทดสอบสมรรถภาพอื่น ๆ ตามระบบของคาร์ล ยุง อยู่แล้ว แต่นี่คือแบบทดสอบชุดแรกที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง (แทนที่จะเน้นทฤษฎีเป็นศูนย์กลาง) ในการทดสอบสมรรถภาพการรู้คิด

3. ครอบคลุม การทดสอบนี้ไม่ได้อาศัยเพียงผลงานของไมเออส์และบริกส์เท่านั้น แต่ยังอาศัยผลงานของคาร์ล ยุง, โยฮันเนิส แฮร์มานึส ฟัน เดอร์ โฮป และมารี-ลูอีเซอ ฟ็อน ฟรันทซ์ อีกด้วย

4. การควบคุมทางสถิติ คะแนนการทดสอบจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบนี้ได้รับการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนการทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องที่สุด

5. จัดทำโดยผู้มีวิชาชีพ คณะผู้จัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีชุดนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพต่าง ๆ และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดประเภทและการทดสอบบุคลิกภาพ