Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na funkcję poznawczą

Oparty na pracy Myers, Briggs i Junga

Teoria osobowości Junga na bardziej zaawansowanych poziomach zajmuje się koncepcją funkcji poznawczych. Ten darmowy test osobowości pozwoli Ci uzyskać wyniki w zakresie ośmiu jungowskich funkcji poznawczych opracowanych przez Junga, Myers, Briggs, Moltzera, Schmid-Guisana, Wolffa, von Franza i van der Hoopa. Chociaż nigdy nie wykazano, że testy na funkcje poznawcze są równie ważne jak tradycyjne testy typu osobowości, są one jednak w stanie zapewnić pełniejszy i swobodniejszy obraz podstawowej mechaniki typu osobowości.

Pytanie 1 z 48

Prawie zawsze przychodzi mi do głowy coś dziwacznego i bezceremonialnego do powiedzenia.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na funkcję poznawczą IDR Labs jest własnością IDR Labs International.

Nasz test jest jednym z niewielu darmowych testów poddawanych kontroli statystycznej i walidacji. Mimo to pamiętaj, że testy to tylko wskaźniki – swego rodzaju wprowadzenie do systemu.

Test Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator) oraz MBTI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Fundacji Myers & Briggs w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Narzędzie MBTI® zostało opublikowane przez Myers-Briggs Company. Wskaźnik typu jungowskiego (Jung Type Indicator) jest własnością Psytech International.

Testy osobowości, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy, takie jak test MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®), test typu jugowskiego (Jung Type Indicator), czy też darmowe, internetowe testy osobowości, takie jak ten, są wskaźnikami, które pomagają w określeniu typu Twojej osobowości. Żaden z dotychczas opracowanych testów nie jest jednak w stanie z całkowitą dokładnością i rzetelnością określić Twojej osobowości, a tym samym żaden test osobowości nie zastąpi dogłębnego zapoznania się z pracami Myers, Briggs, von Franza, van deer Hoopa i Junga.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu osobowości, który pozwala Ci odkryć swój typ psychologiczny według typologii Junga, Myers, Briggs, von Franza, van deer Hoopa, włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby ten darmowy, internetowy test osobowości był jak najbardziej rzetelny, dokładny i kompletny.

Podobnie do "oficjalnych" testów opartych o typologię jungowską oraz do innych profesjonalnych, dokładnych narzędzi, również i nasz darmowy, internetowy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników.

Opieramy się przede wszystkim na psychologii typów osobowości przedstawionych w pracy C.G. Junga pt. Typy psychologiczne, a także na analizach psychologicznych w testach typu osobowości przedstawionych w pracy Isabel Briggs Myers, współtwórczyni testu MBTI®, objaśnionych w jej pracy pt. Gifts Differing. Ponadto podczas opracowywania tego testu braliśmy pod uwagę również prace van der Hoopa pt.: Conscious Orientation oraz Character and the Unconscious.

Niniejszy test opiera się na uznanej teorii. Nasz test nie przyjmuje niedbałego przybliżenia teorii Junga i opiera się na opisanej teorii Junga, Myers, von Franza i van der Hoopa na temat typu osobowości.

Nasz test jest jednym z darmowych, internetowych testów, które opierają się również na pracach J.H. van der Hoopa i które starają się zapewnić dokładną ocenę psychologiczną, trzymającą się jak najbliżej oficjalnych i autoryzowanych dzieł van der Hoopa.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią oraz badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu na osobowość, zauważ, że mimo tego, iż czteroliterowy kod typu osobowości określany w tym teście jest zgodny z kodami typów osobowości określanymi przez oficjalne testy typologiczne i materiały szkoleniowe, to jednak niniejszy test nie powinien być mylony z testami zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których należą test Myers-Briggs®, wskaźnik typu Greya-Wheelwrighta, wskaźnik typu jungowskiego i podobne. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu osobowości przekazane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy, internetowy test osobowości jest dostarczany bezpłatnie i umożliwia uzyskanie wyników testu osobowości odnośnie jungowskich funkcji poznawczych.

2. Innowacyjny. Chociaż istnieją inne testy jungowskich funkcji poznawczych, niniejszy test jest pierwszym, który w celu badania funkcji poznawczych przyjmuje podejście skupione na osobie (w przeciwieństwie podejścia skupionego na teorii).

3. Kompleksowy. Niniejszy test opiera się nie tylko na pracy Myers i Briggs, ale również na pracy C.G. Junga, J.H. van der Hoopa i M.L. von Franza.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzone przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.