Skip to main content

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy, internetowy test osobowości jest dostarczany bezpłatnie i umożliwia uzyskanie wyników testu osobowości odnośnie jungowskich funkcji poznawczych.

2. Innowacyjny. Chociaż istnieją inne testy jungowskich funkcji poznawczych, niniejszy test jest pierwszym, który w celu badania funkcji poznawczych przyjmuje podejście skupione na osobie (w przeciwieństwie podejścia skupionego na teorii).

3. Kompleksowy. Niniejszy test opiera się nie tylko na pracy Myers i Briggs, ale również na pracy C.G. Junga, J.H. van der Hoopa i M.L. von Franza.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzone przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na funkcję poznawczą

Oparty na pracy Myers, Briggs i Junga

Teoria osobowości Junga na bardziej zaawansowanych poziomach zajmuje się koncepcją funkcji poznawczych. Ten darmowy test osobowości pozwoli Ci uzyskać wyniki w zakresie ośmiu jungowskich funkcji poznawczych opracowanych przez Junga, Myers, Briggs, Moltzera, Schmid-Guisana, Wolffa, von Franza i van der Hoopa. Chociaż nigdy nie wykazano, że testy na funkcje poznawcze są równie ważne jak tradycyjne testy typu osobowości, są one jednak w stanie zapewnić pełniejszy i swobodniejszy obraz podstawowej mechaniki typu osobowości.

Pytanie 1 z 48

Jestem osobą, która spędza więcej czasu na dostrajaniu definicji, pojęć lub technik niż jest to prawdopodobnie rozsądne.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na funkcję poznawczą IDR Labs jest własnością IDR Labs International.

Nasz test jest jednym z niewielu darmowych testów poddawanych kontroli statystycznej i walidacji. Mimo to pamiętaj, że testy to tylko wskaźniki – swego rodzaju wprowadzenie do systemu.

Test Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator) oraz MBTI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Fundacji Myers & Briggs w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Narzędzie MBTI® zostało opublikowane przez Myers-Briggs Company. Wskaźnik typu jungowskiego (Jung Type Indicator) jest własnością Psytech International.

Testy osobowości, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy, takie jak test MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®), test typu jugowskiego (Jung Type Indicator), czy też darmowe, internetowe testy osobowości, takie jak ten, są wskaźnikami, które pomagają w określeniu typu Twojej osobowości. Żaden z dotychczas opracowanych testów nie jest jednak w stanie z całkowitą dokładnością i rzetelnością określić Twojej osobowości, a tym samym żaden test osobowości nie zastąpi dogłębnego zapoznania się z pracami Myers, Briggs, von Franza, van deer Hoopa i Junga.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu osobowości, który pozwala Ci odkryć swój typ psychologiczny według typologii Junga, Myers, Briggs, von Franza, van deer Hoopa, włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby ten darmowy, internetowy test osobowości był jak najbardziej rzetelny, dokładny i kompletny.

Podobnie do "oficjalnych" testów opartych o typologię jungowską oraz do innych profesjonalnych, dokładnych narzędzi, również i nasz darmowy, internetowy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników.

Opieramy się przede wszystkim na psychologii typów osobowości przedstawionych w pracy C.G. Junga pt. Typy psychologiczne, a także na analizach psychologicznych w testach typu osobowości przedstawionych w pracy Isabel Briggs Myers, współtwórczyni testu MBTI®, objaśnionych w jej pracy pt. Gifts Differing. Ponadto podczas opracowywania tego testu braliśmy pod uwagę również prace van der Hoopa pt.: Conscious Orientation oraz Character and the Unconscious.

Niniejszy test opiera się na uznanej teorii. Nasz test nie przyjmuje niedbałego przybliżenia teorii Junga i opiera się na opisanej teorii Junga, Myers, von Franza i van der Hoopa na temat typu osobowości.

Nasz test jest jednym z darmowych, internetowych testów, które opierają się również na pracach J.H. van der Hoopa i które starają się zapewnić dokładną ocenę psychologiczną, trzymającą się jak najbliżej oficjalnych i autoryzowanych dzieł van der Hoopa.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią oraz badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu na osobowość, zauważ, że mimo tego, iż czteroliterowy kod typu osobowości określany w tym teście jest zgodny z kodami typów osobowości określanymi przez oficjalne testy typologiczne i materiały szkoleniowe, to jednak niniejszy test nie powinien być mylony z testami zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których należą test Myers-Briggs®, wskaźnik typu Greya-Wheelwrighta, wskaźnik typu jungowskiego i podobne. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu osobowości przekazane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.