Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Bilişsel İşlev Testi

Myers, Briggs ve Jung tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dayanmaktadır

Jung kişilik teorisi, daha ileri seviyelerinde bilişsel işlevler kavramıyla ilgilenir. Bu ücretsiz kişilik testi, Jung, Myers, Briggs, Moltzer, Schmid-Guisan, Wolff, von Franz ve van der Hoop tarafından geliştirilen sekiz Jung işlevine ilişkin skorunuzu elde etmenizi sağlayacaktır. İşlev testlerinin, geleneksel kişilik tipi testleriyle aynı geçerliliğe sahip olduğu hiçbir zaman gösterilmemiş olsa da, yine de altta yatan dinamiklerin daha eksiksiz ve daha özgür bir resmini sağlayabilir.

Soru 1 / 48

Olayları aşırı yorumlayan biri değilim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR Labs Bilişsel İşlev Testi mülkiyeti IDR Labs International’a aittir.

Bu testimiz, istatistiksel kontroller ve validasyona tabi tutulmuş az sayıdaki ücretsiz testten biridir. Böyle olsa dahi lütfen testlerin yalnızca birer gösterge olduğunu–fikir sahibi olmanız için sisteme bir ilk bakış sunduğunu–unutmayınız.

Myers-Briggs Tip Göstergesi ve MBTI, Myers & Briggs Foundation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markaları veya ticari markalarıdır. MBTI® aracı The Myers-Briggs Company tarafından yayınlanmıştır. Jung Tip Göstergesi’nin mülkiyeti Psytech International’a aittir.

MBTI® (Myers-Briggs Tip Göstergesi®) testi, Jung Tip Göstergesi gibi profesyonel veya "resmi" testler veya bunun gibi ücretsiz online kişilik testleri size kişilik tipiniz hakkında bilgi edinmenize yardımcı olan göstergelerdir. Şimdiye kadar tasarlanan hiçbir test, kişilik tipinizi tam doğruluk veya güvenilirlikle belirleyemez ve hiçbir kişilik testi, Myers, Briggs, von Franz, van deer Hoop ve Jung’un çalışmalarını derinlemesine bilmenin yerini tutamaz.

Jung, Myers, Briggs, von Franz, van deer Hoop tipolojisine göre psikolojik tipinizi keşfetmenizi sağlayan bu online ücretsiz kişilik testinin yayıncıları olarak, bu ücretsiz online kişilik testinin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve eksiksiz olması için çalıştık.

Jung tipolojisine ve diğer profesyonel olarak tasarlanmış "resmi" testler, hassas araçlar gibi, ücretsiz online testimiz de sonuçların doğru ve güvenilir olması amacıyla istatistiksel kontroller ve geçerlik doğrulamasına tabi tutulmaktadır.

Öncelikle C.G. Jung'un Psikolojik Tipler adlı çalışmasında sunulan kişilik tiplerinin psikolojisinden ve MBTI®'nın yazarlarından Isabel Briggs Myers'ın Gifts Differing adlı çalışmasında sunulan kişilik tipi testlerine ilişkin psikolojik anlayışlardan yararlanıyoruz. Buna ek olarak, van der Hoop’un Conscious Orientation ve Character and the Unconscious adlı çalışmaları da bu testin yapım aşamasında etkili olmuştur.

Bu test, mevcut teoriyi takip eder. Testimiz, Jung teorisinin lakayıt bir benzeri yerine Jung, Myers, von Franz ve van der Hoop’un kişilik tipi üzerine teorisini izlemektedir.

Testimiz, van der Hoop'un resmi çalışmalarına mümkün olduğunca yakın olan doğru bir psikolojik değerlendirme sağlama çabasıyla J.H. van der Hoop'un çalışmalarından da yararlanan ücretsiz online testlerden biridir.

Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok farklı kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz online testimizi kullanmadan önce lütfen aldığınız dört harfli kişilik tipi kodunun, resmi tipoloji testleri ve eğitim içerikleri tarafından sağlanan kişilik tipi kodları ile uyumlu olsa da, bu testin Myers-Briggs Tip Göstergesi®, Grey-Wheelwright Tip Göstergesi, Jung Tip Göstergesi ve benzeri tescilli resmi testlerle karıştırılmaması gerektiğini unutmayınız. Ücretsiz online kişilik testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" ücretsiz olarak verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online kişilik testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Jung bilişsel işlev kişilik testi sonuçlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Yenilikçi. Piyasada diğer Jung işlev testleri olsa da, bu test, bilişsel fonksiyonların test edilmesine yönelik kişi merkezli (teori merkezli bir yaklaşımın aksine) bir yaklaşımı benimseyen ilk testtir.

3. Kapsamlı. Bu test sadece Myers ve Briggs'in çalışmalarına değil, aynı zamanda C.G. Jung, J.H. van der Hoop ve M.L. von Franz'ın çalışmalarına da dayanmaktadır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.