Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบการเลือกเมนูอาหาร

อาหารถูกยึดโยงกับชั้นทางสังคมเสมอมา Silvia Bellezza และ Jonah Berger จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเชื่อว่า พวกเขามีวิธีที่จะสามารถระบุชั้นทางสังคมของตัวบุคคลได้จากความรู้สึกที่พวกเขามีต่อเมนูอาหารต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คุณคิดไว้ก็เป็นได้

การเลือกเมนูอาหารของคุณบ่งบอกถึงชั้นทางสังคมของคุณได้ ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้คุณระบุระดับความรู้สึกที่คุณมีต่อเมนูอาหารดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 35

คุณอยากทานเมนูอาหารนี้มากน้อยแค่ไหน:

คาเวียร์

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบการเลือกเมนูอาหารและชั้นทางสังคมของ IDRlabs (IDR-FSCT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs โดย IDR-FSCT อ้างอิงมาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2020 โดย Silvia Bellezza และ Jonah Berger จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย IDR- FSCT ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตวิทยาพฤติกรรมรายใดรายหนึ่ง หรือสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ

แบบทดสอบการเลือกอาการและชั้นทางสังคมของ IDRlabs อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบสอบถามทางการศึกษาวิจัยของ Silvia Bellezza และ Jonah Berger: Silvia Bellezza, Jonah Berger, Trickle-Round Signals (2020): When Low Status Is Mixed with High, Journal of Consumer Research, Volume 47, Issue 1, June 2020, Pages 100–127

ผลงานของ Silvia Bellezza และ Jonah Berger เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยเฉพาะ เกี่ยวกับความเกี่ยวโยงกันของการเลือกอาหารและชั้นทางสังคมของผู้คน ตัวอย่างเช่น Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, trans. Richard Nice, Oxon, UK: Routledge แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบการเลือกเมนูอาหารและชั้นทางสังคมของ IDRlabs นี้เป็นอิสระจากนักวิจัยดังกล่าว รวมถึงองค์กร และสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วย

แบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นสำหรับการนำไปใช้ของบุคคลที่ทานอาหารตะวันตกและทานเนื้อ แบบทดสอบไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัติหรือใช้วิธีควบคุมการรับประทานอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ

แบบทดสอบการเลือกเมนูอาหารและชั้นทางสังคมนี้อ้างอิงมาจากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกทานอาหารและชั้นทางสังคมเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ใช้หลักทางสถิติในการคำนวณคะแนนสำหรับผลลัพธ์ และไม่สามารถให้การประเมินรายบุคคลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ด้านพื้นเพทางสังคมได้ทั้งหมด เพราะแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินเกี่ยวกับพื้นเพและชั้นทางสังคมของคุณที่ถูกต้องสมบูรณ์ จากการเลือกเมนูอาหารของคุณ สามารถทำได้จากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเองเท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบการเลือกเมนูอาหารและชั้นทางสังคมนี้ ซึ่งให้คุณลองสำรวจตัวเอง และความเกี่ยวโยงของพื้นเพกับการเลือกทานอาหาร เราพยายามอย่างหนักในการจัดทำแบบทดสอบนี้ให้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ด้วยวิธีการควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีแบบทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการประเมินหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น; แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบออนไลน์ของเรา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบการเลือกอาหารและชั้นสังคมนี้ได้ฟรี แล้วคุณจะได้รับคะแนนที่เกี่ยวข้องกับชั้นทางสังคมที่ถูกกำหนดจากการเลือกอาหารของคุณ

2. อ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นอ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนจากแบบทดสอบนี้จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน แบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ครบถ้วนและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

4. พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบการเลือกอาหารและชั้นทางสังคมถูกจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาที่ทำงานด้านตัววัดผลทางจิตวิทยา