Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบคนที่น่าชื่นชอบ

ข้อสุดท้ายที่ควรรู้คือ โดยทั่วไปแล้วบางคนอาจจะเป็นที่ชื่นชอบมาก ๆ ในขณะที่บางคนอาจเป็นที่ชื่นชอบน้อยกว่าตามลำดับ ซึ่งการวิเคราะห์เมตาของการวิจัยก่อนหน้านี้เผยให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดเจ็ดข้อ ในการกำหนดรูปแบบของคนที่เป็นที่ชื่นชอบออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 

คุณคือคนที่เป็นที่ชื่นชอบไหม? โปรดระบุว่าคำถามต่อไปนี้ตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหน 

คำถามที่ 1 จาก 35

ฉันมักจะรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่คนอื่นทำให้ฉัน 

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบของ IDRlabs (IDR-LPT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-LPT อ้างอิงมาจากผลงานของ Dr. Stephen Reysen, Ph.D. ซึ่งเป็นผู้สร้าง Reysen Likability Scale โปรดทราบว่า IDR-LPT ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมท่านใดท่านหนึ่ง หรือองค์กรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ 

แบบทดสอบให้คำแนะนำดังตัวอย่างต่อไปนี้: คิดบวก: คนที่มองโลกในแง่ดีทำให้คนอื่นรู้สึกมีพลังและมีความสุข การคิดบวกของเขาส่งผลต่อคนรอบ ๆ ตัวเขา เพราะเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคนอื่นหรือในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ คุณสมบัตินี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้คำแนะนำในเชิงบวกหรือเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นด้วย มากไปกว่านั้น คนเหล่านั้นมักจะแสดงผ่านภาษากายในเชิงบวก เช่น การยิ้ม การยืนยืดอกได้อย่างแข็งแรงและรู้สึกมั่นใจ

มีความอดทน: คนที่มีคะแนนด้านนี้สูงเป็นคนที่มักจะรู้สึกสงสัยและสนใจในตัวผู้อื่นในขณะที่ก็แสดงถึงความเข้าใจและอดทนต่อสิ่งนั้น ซึ่งทำให้เขากลายเป็นที่สนใจของผู้อื่นเช่นกัน พวกเขาฝึกการฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ และทำให้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขารู้สึกว่าสำคัญและถูกมองเห็น คนที่มีคะแนนคุณสมบัติด้านนี้สูงมักจะเป็นที่ชื่นชอบ เนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีแนวคิดตัดสินผู้อื่น เรามักจะไม่ชอบที่จะสนทนากับคนที่มีความเห็นเกี่ยวกับเราแล้วในหัวของพวกเขาและไม่พึงพอใจที่จะรับฟังความเห็นอื่น ๆ

เป็นมิตร: คนที่ได้คะแนนความเป็นมิตรสูงโดยทั่วไปเป็นคนที่เปิดเผย อบอุ่น และกระตือรือร้น พวกเขามักจะทำให้คนอื่นรู้สึกได้รับการต้อนรับและสบายใจ คนที่เป็นกันเองมักเป็นคนที่เป็นที่ชื่นชอบอย่างเห็นได้ชัด เพราะเขาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและชอบที่ได้อยู่ด้วย พวกเขามักจะยิ้มและทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมด้วย 

ตลก: เราชอบทำให้คนอื่นหัวเราะ และเรารู้สึกชอบคนที่สามารถทำลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดผ่านความตลกขบขันได้ ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ส่งถึงกันได้ ทำให้เราชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับคนที่มีความสุขและเต็มไปด้วยพลังงานที่ดี การทำให้สิ่งที่หลงใหลเป็นสิ่งที่สนุกได้อย่างลงตัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ คนตลกที่เป็นคนที่จริงจังได้ด้วย และยังสามารถสร้างบรรยากาศในเชิงบวกมักจะเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก 

แบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบจาก IDRlabs อ้างอิงข้อมูลมาจากผลงานของ Dr. Reysen ที่เผยแพร่ใน Reysen, S. (2005). Construction of a new scale: The Reysen Likability Scale. Social Behavior and Personality: An international journal, 33(2), 201-208.; and as used in Feistauer, D. & Richter, T. (2018). Validity of students’ evaluations of teaching: Biasing effects of likability and prior subject interest. Studies in Educational Evaluation, 168-178.

ผลงานของ Dr. Reysen ได้ดูที่ปัจจัยสำคัญของการเป็นคนที่เป็นที่ชื่นชอบ ซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยบางประการได้ถูกพูดถึงในแบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบนี้ด้วย แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น โดยที่ IDRlabs และแบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบของ IDRlabs นี้เป็นอิสระจากนักวิจัย บริษัท และองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

แบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบอ้างอิงมาจากผลงานที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นที่ชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้คุณได้ทำการทดสอบในเบื้องต้นเท่านั้น  และไม่สามารถให้การประเมินคุณสมบัติทางบุคลิกภาพของของคุณอย่างถูกต้องทั้งหมดได้ ดังนั้น แบบทดสอบนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินด้านบุคลิกภาพหรือสุขภาพจิตที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถจัดทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจริง ๆ เท่านั้น

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบการเป็นคนที่ชื่นชอบออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งให้คุณสามารถทดสอบเพื่อเช็คลักษณะของตัวคุณเองได้แบบง่าย ๆ ซึ่งเราพยายามอย่างหนักในการทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบแบบทดสอบนี้ไม่ได้ให้การประเมินหรือการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นอย่างที่เป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ใด ๆ ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ 

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบคนที่เป็นที่ชื่นชอบนี้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นมิตร ความตลก ความคุ้นเคย ความใจดี การคิดบวก การเปิดเผย และความไว้วางใจได้

2. อ้างอิงทางการแพทย์ คำแนะนำในแบบทดสอบนี้ได้อ้างอิงมาจากผลงานของดุษฎีบัณฑิต และถูกออกแบบให้สามารถส่งต่อข้อมูลที่อ้างอิงทางการแพทย์ให้กับผู้ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับลักษณะในปัจจุบันที่บ่งบอกถึงการเป็นที่ชื่นชอบตามที่วัดผลตามรายการมาตรฐานต่าง ๆ

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ การทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความครบถ้วนและถูกต้องสูงสุด 

4. จัดทำอย่างเชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลมาจากงานวิจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาที่แตกต่างกัน